Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Je v ČR organizováno a garantováno státem.  Vychází z Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo na sociální zabezpečení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Je v ČR organizováno a garantováno státem.  Vychází z Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo na sociální zabezpečení."— Transkript prezentace:

1

2  Je v ČR organizováno a garantováno státem.  Vychází z Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo na sociální zabezpečení  Praktický výkon sociálního zabezpečení zajišťují instituce, které stát sám zřizuje - Česká správa sociálního zabezpečení – sociální pojištění, Úřady práce – péče o zaměstnanost  Stát některé povinnosti dále deleguje na vyšší územně správní celky a obce  Stát rovněž vytváří zákonné a finanční podmínky pro poskytování sociální pomoci obcemi, neziskovými organizacemi i jednotlivci

3  řešení předvídatelných sociálních událostí (nemoc, invalidita, stáří, ztráta živitele)  náhrada příjmu ve výše uvedených případech  princip odložené spotřeby formou pojištění (pojištěnec, zaměstnavatel, stát)  pojištění ze zákona povinné  státem garantovaná organizace výběru pojištění i vkladů  Stát poskytuje prostřednictvím ČSSZ

4  Nemocenské pojištění – je určeno k náhradě mzdy v případě krátkodobé nemoci případně dalších sociálních událostí spojených s krátkodobou pracovní neschopností (Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a jsou jeho procentuálním ekvivalentem. Dávky jsou vždy nižší než původní příjem, stát omezuje zákonem jejich maximální výši.  Důchodové pojištění – je určeno k náhradě mzdy v případě invalidity, stáří a úmrtí živitele. Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a doby pojištění dotčené osoby. Dávky jsou nižší než původní příjem.  Aktivní politika zaměstnanosti – je určena k náhradě mzdy v případě nezaviněné nezaměstnanosti. Dávky jsou poskytovány po zaevidování na úřadu práce a dodržování podmínek s evidencí souvisejících. Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a jsou jeho procentuálním ekvivalentem. Dávky jsou vždy nižší než původní příjem. Zákon rovněž upravuje délku jejich pobírání, které je odlišná pro různé skupiny pojištěnců.

5  řešení sociálních událostí spojených zejména s péčí o rodinou  dorovnání a navýšení příjmu především pro rodiny s nezaopatřenými dětmi  hrazeno ze státního rozpočtu  při splnění zákonem daných podmínek nárokové dávky (testované a netestované)  státem garantována výše a výplata dávek  poskytuje stát prostřednictvím obcí

6  Stát přispívá na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby především rodinám s dětmi a osobám s nízkými příjmy nebo v určitých sociálních. Jedná se o nároková plnění, tzn. poskytnutí dávek nezáleží na úvaze úřadu, nýbrž jsou na základě občanovy žádosti, podané na předepsaném formuláři a při splnění příslušných podmínek, automaticky vypláceny.  Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu (testované): přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné  Netestované dávky: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče – dávky při převzetí pěstouna, odměna pěstouna, příspěvek na péči o dítě, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, pohřebné.

7  řešení obtížných sociálních situací, které nelze vyřešit s použitím I. a II. pilíře  garance životního minima  hrazeno ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, fyzických i právnických osob, z grantů EU  formou peněžitých, věcných dávek a poskytováním sociálních služeb  poskytují kraje, obce a neziskové organizace, případně jednotlivci

8  Sociální pomoc může být poskytována formou peněžitých nebo věcných dávek a poskytováním sociálních služeb.  Do výčtu peněžitých dávek sociální péče patří zejména dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.  Dále pak dávky určené těžce zdravotně postiženým osobám - příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla


Stáhnout ppt " Je v ČR organizováno a garantováno státem.  Vychází z Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo na sociální zabezpečení."

Podobné prezentace


Reklamy Google