Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální reforma 2011 Státní sociální podpora  Rodičovský příspěvek  Příspěvek na bydlení  Posuzování zdravotního stavu dětí  Sankce za neplnění povinné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální reforma 2011 Státní sociální podpora  Rodičovský příspěvek  Příspěvek na bydlení  Posuzování zdravotního stavu dětí  Sankce za neplnění povinné."— Transkript prezentace:

1 Sociální reforma 2011 Státní sociální podpora  Rodičovský příspěvek  Příspěvek na bydlení  Posuzování zdravotního stavu dětí  Sankce za neplnění povinné školní docházky  Zavedení podmínky bydliště  Změna orgánů státní sociální podpory

2 Sociální reforma 2011 Rodičovský příspěvek  Účel změny: rozšíření možností volit si výši a délku čerpání rodičovského příspěvku dle aktuální situace rodiny  Celková suma 220 000 Kč může být vybírána max. do 4 let dítěte  Možnost volit výši RoP vázána na DVZ pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění  DVZ se zjišťuje u obou rodičů, pro stanovení limitů se použije vyšší

3 Sociální reforma 2011  Maximální měsíční částky RoP jsou omezeny 70 % 30násobku DVZ, což odpovídá zhruba výši PPM nepřevyšuje 7 600  max. výše RoP 7 600 Kč/měsíc převyšuje 7 600  max. výše RoP 11 500 Kč/měsíc  Možnost změny výše RoP 1x za 3 měsíce  Rodiče, kterým nejde stanovit DVZ, volit výši RoP nemohou, do 9. měsíce pobírají 7 600 Kč, pak 3 800 Kč do 4 let věku dítěte

4 Sociální reforma 2011  Současní příjemci RoP mohou pobírat RoP podle dosavadní právní úpravy nebo kdykoli „přejít“ na novou  Umístění dítěte v předškolním zařízení sledováno jen u dětí do 2 let věku (jednotné konto 46 hodin měsíčně)  Dosavadní zvýšený rozsah pro zdravotně postižené děti se zachovává  Děti starší 2 let bez omezení

5 Sociální reforma 2011 Příspěvek na bydlení Účel změny:  zvýšení motivace v řešení bytové situace  každý by měl bydlet v bytě přiměřeném počtu osob a výši jejich příjmů  rozproudit trh s byty  do řešení bytové otázky zapojit obce a další subjekty  rozvinout sociální bydlení  zvýšit solidaritu a pomoc v rámci rodiny

6 Sociální reforma 2011  Časové omezení výplaty příspěvku na bydlení na 84 měsíců v posledních 10 letech (lhůty běží od účinnosti nové právní úpravy)  Netýká se bytů, které užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu bytů zvláštního určení, pokud jsou užívány osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let

7 Sociální reforma 2011  Příspěvek na bydlení bude možné bez souhlasu příjemce použít k přímé úhradě nájemného nebo služeb spojených s bydlením

8 Sociální reforma 2011 Posuzování zdravotního stavu dětí Účel změny:  odstranění několikanásobného posuzování  stejné posouzení pro všechny dávky podle jednoho posudkového schématu zaměřeného na potřebu každodenní mimořádné péče  Převedení sociálního příplatku a rodičovského příspěvku z titulu zdravotního postižení do příspěvku na péči  Zrušení souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

9 Sociální reforma 2011  Rodičovské příspěvky na zdravotně postižení děti starší 1 roku se automaticky převedou na příspěvek na péči děti dlouhodobě zdravotně postižené na příspěvek na péči v I. stupni závislosti a děti dlouhodobě těžce zdravotně postižené na příspěvek na péči v II. stupni závislosti  Rodiče dětí do 3 let věku si musí do konce ledna 2012 zvolit kterou dávku budou pobírat  U příspěvku na úhradu potřeb dítěte se dosavadní koeficienty navýšení ŽM použijí nově podle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby

10 Sociální reforma 2011 Sankce za neplnění povinné školní docházky  Krácení nároků rodičovského příspěvku snížení celkové částky o 22 800 Kč u rodiče bez volby výše, nenáleží po dobu 3 kalendářních měsíců po dobu trvání sankce nemůže nárok na rodičovský příspěvek uplatnit druhý rodič  Krácení nároků odměny pěstouna vůči dítěti, které řádně neplní povinnou školní docházku, nenáleží po dobu 3 kalendářních měsíců (přepočet dávky)  Krácení dávek lze použít opakovaně

11 Sociální reforma 2011 Zavedení podmínky bydliště  Nová podmínka pro všechny dávky státní sociální podpory (vedle stávající podmínky trvalého pobytu)  Bude se posuzovat u každé oprávněné osoby a společně posuzovaných osob.

12 Sociální reforma 2011 Změna orgánů státní sociální podpory  Orgánem státní sociální podpory přestávají být krajské úřady a naopak se orgánem státní sociální podpory stává MPSV  Na MPSV přechází dosavadní kompetence krajských úřadů – odvolací orgán, prominutí trvalého pobytu


Stáhnout ppt "Sociální reforma 2011 Státní sociální podpora  Rodičovský příspěvek  Příspěvek na bydlení  Posuzování zdravotního stavu dětí  Sankce za neplnění povinné."

Podobné prezentace


Reklamy Google