Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální reforma 2011 Zákon o pomoci v hmotné nouzi  Převedení rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi z obcí na Úřad práce ČR  Posílení sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální reforma 2011 Zákon o pomoci v hmotné nouzi  Převedení rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi z obcí na Úřad práce ČR  Posílení sociální."— Transkript prezentace:

1 Sociální reforma 2011 Zákon o pomoci v hmotné nouzi  Převedení rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi z obcí na Úřad práce ČR  Posílení sociální práce v přenesené působnosti  Úprava podmínek nároků na dávky a zjednodušení jejich posuzování  Změna v organizování veřejné služby

2 Sociální reforma 2011 Změna orgánů pomoci v hmotné nouzi  Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán  ÚP ČR (Krajské pobočky ÚP ČR, kontaktní pracoviště) – hodnocení a výplata dávek, sociální práce v rámci poskytování dávek -------------------------------------------------------------------  Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a vojenské újezdy - zabezpečení sociální práce v přenesené působnosti

3 Sociální reforma 2011 Zabezpečení sociální práce na ÚP ČR  Zvýšit pomoc osobám, které dlouhodobě (více než 3 měsíce na PnŽ) setrvávají ve stavu hmotné nouze Výslovné stanovení povinností sociálním pracovníkům:  shromažďovat a analyzovat údaje pro posouzení situace osoby v hmotné nouzi  dohodnout s osobou způsob řešení situace  používat vhodné metody a postupy a vést o nich záznamy  spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb, poradnami, organizacemi v obcích

4 Sociální reforma 2011 Zabezpečení sociální práce v přenesené působnosti  vyhledávání a pomoc osobám ve stavu hmotné nouze  shromažďovat a analyzovat údaje pro posouzení situace osoby v hmotné nouzi  dohodnout s osobou způsob řešení situace  používat vhodné metody a postupy  spolupracovat s dalšími subjekty  vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka (součástí jednotného informačního systému) – vzor vyhláška k ÚP  průkaz sociálního pracovníka – náležitosti ve vyhlášce k HN

5 Vzájemná spolupráce pracovníků ÚP ČR a obecních úřadů v přenesené působnosti Sociální reforma 2011

6 Úprava podmínek nároků na dávky a zjednodušení jejich posuzování  prokazování snahy o zvýšení příjmu vlastní prací - odstraněno  ustanovení o části příspěvku nahrazujícího neplacené výživné – vypuštěno  žádná výplata dávek v případech, kdy osoba má průměrný měsíční příjem za 3 kalendářní měsíce, které předcházejí měsíci posuzování podmínek nároku, vyšší než trojnásobek jejího životního minima – vypuštěno  změna rozhodného období – v průběhu poskytování dávky měsíc předcházející aktuálnímu měsíci, kdy se posuzuje (podstatný pokles příjmu)  zjednodušení určení částky živobytí  bydliště – středisko zájmů

7 Sociální reforma 2011 Doplatek na bydlení  nemusí být nárok na příspěvek na bydlení  trvalý pobyt – v případech hodných zvláštního zřetele možná tolerance  případy hodné zvláštního zřetele – rozšířeno o domovy pro seniory, pro osoby se zdrav. postižením, se zvláštním režimem, chráněné bydlení  dána max. hranice u jednotlivých forem bydlení (družstevní forma a v případech hodných zvláštního zřetele)  výplata v aktuálním měsíci

8 Sociální reforma 2011 Doplatek na bydlení Časové omezení výplaty na 84 měsíců v posledních 10 letech (netýká se osob se zdravotním postižením a seniorů nad 70 let) Účel změny:  každý by měl bydlet v bytě přiměřeném počtu osob a výši jejich příjmů  rozproudit trh s byty  do řešení bytové otázky zapojit obce a další subjekty  rozvinout sociální bydlení  zvýšit solidaritu a pomoc v rámci rodiny

9 Sociální reforma 2011 Veřejná služba  převedení organizace na ÚP ČR – možnost dohody s obcemi a dalšími subjekty  rozšíření o osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání  pojistné smlouvy zajišťuje ÚP ČR pokud se nedohodne s obcemi či dalšími subjekty jinak  ÚP ČR poskytne osobám ochranné pomůcky a pracovní prostředky, pokud se s obcemi či dalšími subjekty nedohodne jinak  aplikační program pro veřejnou službu

10 Sociální reforma 2011 Veřejná služba  žádná bonifikace v hmotné nouzi za činnost ve veřejné službě  zákon o zaměstnanosti - odmítne-li osoba bez vážného důvodu nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce - sankční vyřazení z ÚP ČR


Stáhnout ppt "Sociální reforma 2011 Zákon o pomoci v hmotné nouzi  Převedení rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi z obcí na Úřad práce ČR  Posílení sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google