Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv Sociální bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv Sociální bydlení."— Transkript prezentace:

1 Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv Sociální bydlení

2  VOP registruje změnu cílové skupiny sociálního bydlení/existenčního bydlení:  Vyšší podíl rodin s dětmi (zj. samoživitelů):  - snížení či vyloučení pilíře státní sociální podpory  - propad do hmotné nouze  - náklady na bydlení 2

3  Vyšší podíl seniorů (zj. jednotlivců):  Kombinace průměrného důchodu a specifických nákladů  Náklady na bydlení  Vyšší podíl zdravotně znevýhodněných:  invalidních bez nároku na invalidní důchod)  Vracejících se z delšího pobytu ve zdravotnic.zařízení 3

4  Systematické návštěvy dětských domovů – přítomnost dětí z nedostatečných bytových důvodů  Systematické návštěvy domovů pro seniory, domovů pro zdravotně-postižené – nedostatek samostatného bydlení, návaznho bydlení  Doporučení k přístupu k obecnímu bytovému fondu 4

5  Změny občanského zákoníku – 11/2011  Zrušení sociálního příplatku – 1/2011  Změny rodičovského příspěvku a příspěvku na péči – 1/2012  Změny v poplatcích za pobyt v nemocnici – 4/2012  Změny v dávkách na bydlení – sněmovní tisk 801 - předpoklad účinnosti od jara 2013 5

6  Občanský zákoník – 1/2014 – regulace nájemních vztahů, zákaz odnětí dítěte z rodiny z nedostatečných bytových důvodů  Přístup k doplatku na bydlení z důvodu hodných zvláštního zřetele (rozšíření důvodů) – 1/2012  Sociální terénní pracovníci – trojky obce – přenesená působnost – 1/2012  MOP z důvodu sociálně-právní ochrany dětí – 1/2012 6

7  Koncepce bydlení do roku 2020 (MMR) – část sociálního bydlení, bytové nouze – vládou schválena 6/2011- úkol posunut do konce roku 2012 (MPSV) 7

8  v současné době roztříštěno v různých právních předpisech, komplexní úprava chybí  soubor opatření v různých oblastech práva umožňující pružně reagovat na proměnlivou sociální situaci cílových skupin poptávající sociální bydlení  základní stupeň – existenční bydlení – plní funkci okamžité pomoci před úplnou ztrátou bydlení a funkci krátkodobého bydlení  cílem by mělo být získání dlouhodobějšího bydlení zejm. formou nájemního vztahu 8

9 Osoba ohrožená sociálním vyloučením Nárokový doplatek na bydlení Vytvoře-ní kriterií pro správní uvážení Osvědčení o ohrožení soc. vyloučením (max. na 1 rok) – nikoliv pouze na základě příjmu Osoba si zajistila bydlení u soukr. pronajímatele. Osoba nebyla sama schopna zajistit si bydlení na trhu s byty § 34 ZSS + § 92 ZSS (III. Obce) = nárokové ex. bydlení – min.zař.soc.služ.

10  existenční bydlení se poskytuje za úplatu po časově omezenou dobu osobám, které mají osvědčení nepříznivé sociální situaci  osvědčení vydávají obecní úřady obcí III. na základě znalostí o cílové domácnosti získané terénní sociální práce (event. z podnětu OSPOD, stavebního úřadu, intervenčního centra, apod.)  osvědčení platí 1rok (možnost prodloužení)  osvědčení prokazuje důvody hodné zvláštního zřetele, umožňuje tedy překonat cílové domácnosti handicap na trhu z byty, neboť zaručuje získání doplatku na bydlení, nárokový přístup k existenčnímu bydlení 10

11  na základě osvědčení o nepříznivé sociální situaci si osoba buď zajistí sama bydlení na trhu s byty (postačí záruka příjmu)  v případě, že nedojde k nalezení vhodného bydlení, zajistí obecní úřad obce III. bydlení – z evidence poskytovatelů exist.bydlení  v obou případech je poskytována doprovodná sociální služba (respektuje se dobrovolnost přijetí sociální služby) 11

12  v zákoně o obcích je blíže rozvedena povinnost obce vytvářet podmínky pro tvorbu bytového fondu pro účely existenčního bydlení /v návaznosti na vydaná osvědčení, demogr.strukturu/  Existují alternativy plnění této povinnosti  Obce jsou motivovány pozitivně – finančně (přímo – dotace, fondy /snažší dostupnost/, i nepřímo – snížení nákladů sociál.vyloučení)  Obce jsou motivovány negativně – krajním možnost dopadu do podílu RUD 12

13

14 Děkuji za pozornost 14 valachova


Stáhnout ppt "Kateřina Valachová Kancelář veřejného ochránce práv Sociální bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google