Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální důvody jako důvod pro umístění dětí do institucí?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální důvody jako důvod pro umístění dětí do institucí?"— Transkript prezentace:

1 Sociální důvody jako důvod pro umístění dětí do institucí?
Ochrana ohrožených dětí a jejich rodin Mgr. et Mgr. Adéla Hradilová

2 Systematické návštěvy školských zařízení a kojeneckých ústavů
23 školských zařízení pro výkon ÚV (dětský domov, výchovný ústav, dětský domov se školou). 727 dětí ÚV (543 rozsudků), 82 dětí PO, 12 dětí OV, 64 dětí smlouva o prodlouženém pobytu. Zpráva ze systematických návštěv školských zařízení a Standardy péče o ohrožené děti a jejich rodiny. 6 „kojeneckých ústavů“ 281 právních titulů (ÚV i PO) Zpráva ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytující péči ohroženým dětem do 3 let věku

3 Analýza rozsudků o ústavní výchově
Odklon od umisťování ze „sociálních důvodů“? Rodič často iniciátorem ústavní výchovy → mělo by být podnětem pro OSPOD k sanaci rodiny. Nedostatečné právní zastoupení dětí během řízení (OSPOD navrhovatelem i kolizním opatrovníkem). Slyšeno soudem bylo pouze necelých 20% dětí starších 12 let (II. US 1945/08 ze dne 2. dubna 2009). Několikrát jako důvod pro ÚV nespolupráce s OSPOD.

4 Školská zařízení pro výkon ÚV

5 Ústavní výchova ze „sociálních důvodů“
Druhý nejčastější důvod pro ÚV, různá terminologie nevhodné bydlení, nezaměstnanost, předluženost, závislost na sociálních dávkách, … Výslovně použity v 34 rozsudcích. Často ve spojení s dalšími problémy: nedostatečná strava, zanedbaná hygiena, špatná péče o děti, výchovné problémy nezletilého, … V 11 % případů (59 rozsudků) jen sociální důvody.

6 Ústavní výchova ze sociálních důvodů
V 95 případech důvodem výslovně nevhodné bytové podmínky: Neteče voda, nejde elektřina, plyn, v bytě je nepořádek,… Často mezi rodiči a dětmi silná vazba. Některé rozsudky staršího data: přezkum trvání důvodů nařízení ústavní výchovy (§ zákona o rodině)? sanace rodiny (§ 1 odst. 1 zákona o SPOD)?

7 KAZUISTIKY: Případ nařízení ÚV, kdy matka měla práci i byt, ale neměla dostatek finančních prostředků na zařízení bytu. ÚV u 4 dětí rodiny N., která bydlela v drážním domku. Netekla voda, elektřina byla připojena načerno a nefungovalo zde WC → nebyly zde žádné podmínky pro výchovu dětí. ÚV u 4 letého H., který bydlel s rodinou v domku u trati, v lukách. Střecha pokryta taškami a koberci, zdi pobyty koberci. Dvě místnosti, koupelna s vanou, voda ze studny. Hygienické podmínky podle širokých norem přijatelné. Několik kilometrů od lékaře, školy…obava, že dítě získá v takto odlehlém prostředí „atypický náhled na svět“.

8 Důvody umístění do kojeneckých ústavů
Analýza 281 soudních rozhodnutí (PO i ÚV) 1. Nezájem rodičů (152) 2. Sociální důvody (131), 21x jen bytové důvody 3. Neschopnost rodičů postarat se o dítě (129) 4. Alkohol či drogy (89) 5. Zdravotní problém dítěte (64) 6. Psychiatrická diagnóza (19), 7. týrání či zneužívání (16) V 21 případech jen bytové důvody. Obvykle kumulace více důvodů. Často rodič sám žádá o umístění dítěte z „ekonomických důvodů“.

9 Ústavní výchova ze sociálních důvodů
Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva proti ČR: Wallová a Walla proti ČR Havelka proti ČR Pozitivní závazky státu plynoucí z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

10 Systémové řešení? Nový občanský zákoník, § 971 odst. 3:
„Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte … nemohou být samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově,…“ Efektivní nástroje prevence odejmutí dítěte z rodiny? Rozšíření nabídky služeb pro sociálně znevýhodněné rodiny? Zákon o sociálním bydlení?

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sociální důvody jako důvod pro umístění dětí do institucí?"

Podobné prezentace


Reklamy Google