Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace nové služby pro děti od 1.10.2008 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička při Dětském domově, Jablonné v Podještědí, Zámecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace nové služby pro děti od 1.10.2008 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička při Dětském domově, Jablonné v Podještědí, Zámecká."— Transkript prezentace:

1 Prezentace nové služby pro děti od Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička při Dětském domově, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Autoři : Vlastimil Faltýnek a Jana Pittnerová

2 Legislativní ošetření nové doplňkové služby Dětského domova Jablonné v Podještědí 1.Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, , IČ: je zřízen Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a to na základě zřizovací listiny č. ZL-18/08-Š 2.V rámci doplňkové služby dětského domova vzniká zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc s názvem „ Hvězdička“, které zahajuje svoji činnost od Vznik a činnost této nové služby pro děti je právně zakotvena v Zákoně o sociálně právní ochraně č. 359/1999Sb., § 42 odst. 1a) a dále § 39 odst. 1, písm.c)

3 Proč vzniká tato nová služba ? 1.Hlavním důvodem vzniku tohoto zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc je rychlé a pružné řešení problémových situací dětí, které se náhle ocitly v krizové situaci, například syndrom CAN, problémové rodinné vztahy, patologické rodičovství, rozvody, nepříznivý zdravotní stav rodičů a další… 2.Dalším důvodem je snaha o sanaci rodinných vztahů a následně návratu dětí zpět do rodinného prostředí co v nejkratší možné době. 3.V neposlední řádě jde o snahu omezit nařizování ústavní výchovy v případech, kde lze uplatnit alternativní řešení, pobytem dětí v zařízení okamžité pomoci, které zákon upřednostňuje.

4 Cílová skupina, na kterou je činnost zaměřena 1.Děti od 3 let do plnoletosti s ohledem na sourozeneckou vazbu, avšak hlavní činnost bude zaměřena na děti školního věku, tedy děti, od 6 let do 15 let. 2.Děti, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo je li jejich život či příznivý vývoj vážně ohrožen. 3.Děti, které jsou závažným způsobem ohroženy v základních právech. 4.Děti, které nesou znaky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

5 Kdo Vám podá informace o zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička případně odpoví na Vaše otázky  ředitel Dětského domova: Mgr. Vlastimil Faltýnek tel ,  sociální pracovnice: Mgr. Jana Pittnerová tel ,  vychovatelé krizového zařízení, kteří pracují 24 hodin denně Na telefonu:

6 Způsob přijímání dětí do zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička 1.Na žádost rodičů nebo dětí 2.Na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí 3. Na základě rozhodnutí soudu  Celková kapacita zařízení je 10 míst

7 Spolupráce zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc s odborníky 1.Zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička ve svém místě využívá všech typů škol, které naplňují poslání základního vzdělávání, dále zařízení spolupracuje s pediatrem, klinickým psychologem, sexuologem, dětským psychiatrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky. 2.Spolu s vychovateli a dalšími odborníky se nové zařízení snaží poskytnout dětem náhradní rodinné zázemí a péči. Předním hlediskem bude vždy co nejlepší zájem dítěte, kterým je na prvním místě zachování rodinných vztahů. Při závažných poruchách rodiny pak hledání řešení této palčivé problematiky náhradní rodinnou výchovou.

8 Základní činnosti v zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička 1.Výchovně vzdělávací činnost, 2.Činnosti, zaměřené na obohacení citové stránky dětské osobnosti, 3.Činnosti sebeobslužné a společensky prospěšné, 4.Činnosti zájmové, relaxační, 5.Činnosti, zaměřené na spolupráci krizového zařízení s veřejností. Při tom všechny činnosti vychovatel zaměřuje na rozvoj dítěte a jeho individuální potřeby v těchto základních oblastech 1.Rozvoj vzájemného poznání a přijetí v nových podmínkách, 2.Zmírnění dopadu náhlé náročné či krizové životní situace na dítě, 3.Rozvoj v oblasti sociálních dovedností a kompetencí, 4.Rozvoj v sebeobslužných činnostech, úměrných věku, 5.Rozvoj smysluplného využívání volného času, 6.Rozvoj formou odpočinkových a spontánních činností.


Stáhnout ppt "Prezentace nové služby pro děti od 1.10.2008 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička při Dětském domově, Jablonné v Podještědí, Zámecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google