Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc"— Transkript prezentace:

1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Prezentace nové služby pro děti od Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička při Dětském domově, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Autoři : Vlastimil Faltýnek a Jana Pittnerová

2 Legislativní ošetření nové doplňkové služby Dětského domova Jablonné v Podještědí
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, , IČ: je zřízen Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a to na základě zřizovací listiny č. ZL-18/08-Š V rámci doplňkové služby dětského domova vzniká zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc s názvem „ Hvězdička“, které zahajuje svoji činnost od Vznik a činnost této nové služby pro děti je právně zakotvena v Zákoně o sociálně právní ochraně č. 359/1999Sb., § 42 odst. 1a) a dále § 39 odst. 1, písm.c)

3 Proč vzniká tato nová služba ?
Hlavním důvodem vzniku tohoto zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc je rychlé a pružné řešení problémových situací dětí, které se náhle ocitly v krizové situaci, například syndrom CAN, problémové rodinné vztahy, patologické rodičovství, rozvody, nepříznivý zdravotní stav rodičů a další… Dalším důvodem je snaha o sanaci rodinných vztahů a následně návratu dětí zpět do rodinného prostředí co v nejkratší možné době. V neposlední řádě jde o snahu omezit nařizování ústavní výchovy v případech, kde lze uplatnit alternativní řešení, pobytem dětí v zařízení okamžité pomoci, které zákon upřednostňuje.

4 Cílová skupina, na kterou je činnost zaměřena
Děti od 3 let do plnoletosti s ohledem na sourozeneckou vazbu, avšak hlavní činnost bude zaměřena na děti školního věku, tedy děti, od 6 let do 15 let. Děti, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo je li jejich život či příznivý vývoj vážně ohrožen. Děti, které jsou závažným způsobem ohroženy v základních právech. Děti, které nesou znaky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

5 případně odpoví na Vaše otázky
Kdo Vám podá informace o zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička případně odpoví na Vaše otázky ředitel Dětského domova: Mgr. Vlastimil Faltýnek tel , sociální pracovnice: Mgr. Jana Pittnerová tel , vychovatelé krizového zařízení, kteří pracují 24 hodin denně Na telefonu:

6 Způsob přijímání dětí do zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc
Hvězdička Na žádost rodičů nebo dětí Na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí 3. Na základě rozhodnutí soudu Celková kapacita zařízení je 10 míst

7 Spolupráce zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc s odborníky
Zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička ve svém místě využívá všech typů škol, které naplňují poslání základního vzdělávání, dále zařízení spolupracuje s pediatrem, klinickým psychologem, sexuologem, dětským psychiatrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky. Spolu s vychovateli a dalšími odborníky se nové zařízení snaží poskytnout dětem náhradní rodinné zázemí a péči. Předním hlediskem bude vždy co nejlepší zájem dítěte, kterým je na prvním místě zachování rodinných vztahů. Při závažných poruchách rodiny pak hledání řešení této palčivé problematiky náhradní rodinnou výchovou.

8 Při tom všechny činnosti vychovatel zaměřuje
Základní činnosti v zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička Výchovně vzdělávací činnost, Činnosti, zaměřené na obohacení citové stránky dětské osobnosti, Činnosti sebeobslužné a společensky prospěšné , Činnosti zájmové, relaxační, Činnosti, zaměřené na spolupráci krizového zařízení s veřejností. Při tom všechny činnosti vychovatel zaměřuje na rozvoj dítěte a jeho individuální potřeby v těchto základních oblastech Rozvoj vzájemného poznání a přijetí v nových podmínkách, Zmírnění dopadu náhlé náročné či krizové životní situace na dítě , Rozvoj v oblasti sociálních dovedností a kompetencí, Rozvoj v sebeobslužných činnostech, úměrných věku, Rozvoj smysluplného využívání volného času, Rozvoj formou odpočinkových a spontánních činností.


Stáhnout ppt "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc"

Podobné prezentace


Reklamy Google