Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Folda (editor), Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Martina Vančáková, Jana Frantíková, Renata Janíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Folda (editor), Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Martina Vančáková, Jana Frantíková, Renata Janíčková."— Transkript prezentace:

1 Jan Folda (editor), Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Martina Vančáková, Jana Frantíková, Renata Janíčková

2  Veřejně dostupné statistické údaje  Výzkumné zprávy státních i nestátních organizací  Další publikace Slabé místo  Roztříštěnost informací  Nedostupnost některých údajů

3  Náhradní péče o děti a mladistvé je dlouhodobě problematická.  ČR je na špici v počtu dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu.  Analýza se zaměřuje na přípravu dětí na odchod z péče a na dostupnou následnou péči.  Ročně odchází z ústavní péče asi 250 mladých lidí, až polovina se dostane do konfliktu se zákonem.

4  Nejednotný výklad.  Různí se podle zákonné normy.  Analýza pracuje s rozpětím 15 – 26 let.

5  Sociální poradenství  Telefonická krizová intervence  Domy na půl cesty  Kontaktní centra  Krizová pomoc  Nízkoprahová zařízení  Terénní programy Kromě domů na půl cesty bezplatné

6  Prodloužení pobytu v zařízení z důvodu soustavné přípravy na výkon povolání  Příprava dítěte na odchod do samostatného života (samostatné bytové jednotky, kontakt s příslušných místním úřadem a sociálním kurátorem před odchodem)  Věcná nebo peněžitá pomoc do 15 000,-Kč.  Domy na půl cesty  Pomoc v hmotné nouzi + program individuálního motivačního postupu

7  Nabídka služeb neodpovídá zcela potřebám cílové skupiny.  Nabídka je lokálně i kapacitně omezená (např. kapacita domů na půl cesty, Praha x ČR).  Některým potřebám neodpovídá žádná stávající služba (pomoc v životní orientaci, doprovázení..) nebo je poskytována omezeně neziskovými organizacemi.

8 Výbor pro práva dítěte vidí jako nejproblematičtější následující oblasti:  Roztříštěnost systému péče o děti  Chybějící národní plán implementace Úmluvy o právech dítěte  Nedostatečné respektování principu „nejlepšího zájmu dítěte“ v legislativě i praxi.  Zcela nedostatečná podpora rodin v obtížné situaci, vedoucí k příliš vysokému počtu dětí v ústavních zařízeních.  Problémy s předsudky a diskriminací Romů ve společnosti.

9  Nedostatečný respekt k právu na rodinný život. Ochrana práv dětí není chápána v kontextu práva na rodinný život.  Neexistuje systém preventivní péče, jenž by předcházel nařizování ústavní výchovy. Ústavní výchova bývá velmi často nařizována i pro nepříznivou sociální situaci rodiny.  Pokud je ústavní výchova nařízena, nečiní orgány dostatečné kroky k tomu, aby trvala co nejkratší dobu

10  Děti umístěné do pěstounské péče, nemají zaručeno právo na pravidelný kontakt s rodiči  Soudní řízení o navrácení dítěte do rodiny trvá často bezdůvodně dlouho  Způsob výchovy v dětských domovech nedostatečně připravuje děti na převzetí odpovědnosti za svůj život  Praxe panující ve většině výchovných ústavů neodpovídá potřebám dětí (podmiňování kontaktu s rodiči….)

11  Neexistuje povinné právní zastoupení mladistvých u soudu v řízení o ústavní výchově.  Nedobré klima v některých ústavech způsobuje množství útěků = riziko zneužívání a dalšího společensky rizikového chování  Nápadně vysoké procento romských dětí v ústavní výchově  Ochrana dětí a rodiny není chápána jako přirozená součást sociální politiky vůbec, jejíž nezbytnou součástí je přiměřená bytová politika.

12  posílit a zkvalitnit terénní sociální práci, zaměřenou především na prevenci sociálního osiření a sanaci, podporu a pomoc biologické rodině  posílit a podpořit práci orgánů sociálně právní ochrany dětí  hledat a rozvíjet nové programy a projekty jako alternativy ústavní péče  zavádět nové formy pěstounské péče, které by pomohly většímu počtu dětí žít v rodinném prostředí s podporou biologické rodiny

13  podporovat, doprovázet a vzdělávat pěstounské rodiny  informovat veřejnost a problematice ohrožených dětí  vytvořit a prosadit jednotnou koncepci péče o dítě a rodinu  určit zodpovědný orgán, který bude mít exekutivní pravomoc pro celou oblast náhradní péče o děti a mladistvé  finanční prostředky v rámci systému by měly být směřovány na konkrétní dítě, nikoliv na lůžko v ústavním zařízení.  vytvořit systém specializovaných pěstounských rodin pro handicapované děti.

14  Vytvořit aktuální koncepci následné péče  Zrovnoprávnit v systému financování lůžková zařízení a terénní či ambulantní služby  V procesu komunitního plánování na úrovni krajů není tato cílová skupina dostatečně reprezentována


Stáhnout ppt "Jan Folda (editor), Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Martina Vančáková, Jana Frantíková, Renata Janíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google