Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětská centra – moderní nástroj komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodinu MUDr.František Schneiberg V.konference o rodinné politice na téma Rodina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětská centra – moderní nástroj komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodinu MUDr.František Schneiberg V.konference o rodinné politice na téma Rodina."— Transkript prezentace:

1 Dětská centra – moderní nástroj komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodinu MUDr.František Schneiberg V.konference o rodinné politice na téma Rodina na prahu 21.století 10. – 11.12.2009

2 Od kojeneckých ústavů a dětských domovů k dětským centrům současná struktura zařízení nevyhovuje potřebám ohrožených dětí nutnost transformace stávajícího systému vzorem sociálně pediatrická centra v Německu

3 Důvody a principy transformace stále větší počet ohrožených dětí nutnost preventivního zaměření nutnost zahrnout do pomoci dítěti i péči o jeho nejbližší sociální prostředí – rodinu nutnost mezioborové spolupráce nutnost zahrnout do přístupu všechny možnosti diagnostické i terapeutické

4 Dětská centra Vhodný institucionální nástroj po vzoru sociálně – pediatrických center v Německu

5 Definice Dětské centrum je zařízení, poskytující komplexní interdisciplinární péči dětem, jakkoliv ohroženým ve svém vývoji, včetně pomoci jejich rodinám

6 Principy dětského centra multidisciplinární (nadoborová) týmová spolupráce – sociálně pediatrický tým včasná detekce, diagnosa, terapie ohrožení či postižení zavzetí rodiny do aktivní péče o dítě – permanentní doprovázení, vedení a poradenství

7 Úkoly dětského centra diferenciální diagnosa zdravotní a sociální prognosa terapie poradenství sociálně právní ochrana pre- a postgraduální vzdělávání

8 Výhody dětského centra centralizace péče komplexnost péče pružnost a rychlost péče přenesení péče směrem k rodině

9 Sociálně – pediatrický tým lékař (sociální pediatr, popř. další odborník) psycholog pedagog (speciální) terapeut (dle druhu ohrožení či postižení)

10 Součásti dětského centra OBLIGATORNÍ - ambulantní část (všechny nutné odbornosti) -lůžková část (včetně kapacity pro matky či rodiny s dětmi) -společenská část ( pro skupinové akce) -zařízení pro denní pobyt děti (aktivní čekání na vyšetření, přijetí apod.) FAKULTATIVNÍ -poradenské pracoviště různé specializace -specializované výchovně vzdělávací zařízení -vzdělávací institut -vědecko – výzkumný institut

11 Dětské centrum v Česku vznik na bázi kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let v těchto zařízeních se odborný tým blíží ideální představě první zkušenosti jsou k dispozici

12 Součásti dětského centra v našich podmínkách lůžková část – pro děti - pro rodiče s dětmi ambulantní část kojenecký ústav (resp.dětský domov) rodinného typu zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc denní zařízení (mateřinka) ubytovací zařízení pro matky (rodiče), včetně cvičných místností, s možností přijetí matky před porodem rodinná poradna výjezdní tým pro péči přímo v rodině příprava žadatelů o NRP setkávání rodin (pěstouni, osvojitelé) jiné

13 Dětská centra (podle ÚZIS) Dětské stacionáře a dětská centra 46 Počet míst 1556 Počet lékařů 14,72 Počet zdrav.prac. 236,2 Nic to nevypovídá, jde o DC na různé bázi

14 Dětská centra (na bázi bývalých KÚ a DD) Znojmo (1990) Veská u Pardubic (1992) Jihlava (1992) Zlín (1992) Praha – Krč (2007) Brno (2008) Ostrava (2008) Opava (2008) Šumperk (2008) Dvůr Králové nad Labem (2009)

15 Návrh věcného záměru „Zákona o dětských centrech“

16 Obsah návrhu věcného záměru I. definice dětského centra ( popis jeho obligatorních i fakultativních součástí a druhu poskytovaných služeb ) třístupňový systém zařízení - III.typ (národní) – asi pouze 1 pod MZ, met.vedení, sběr dat, analýza, pre- a postgraduální vzdělávání atd. - II. typ (regionální) – povinné součásti a služby - I.typ (komuntní) – jen některé součásti a služby, veden metodicky DC II.typu povinnost kraje zřídit zařízení II. typu každé dítě, detekované jako ohrožené, musí takovým zařízením projít, (alespoň ke krátkodobému diagnostickému pobytu)

17 Obsah návrhu věcného záměru II. vícezdrojové financování - příspěvky zřizovatele - zdravotní pojištění - úhrada zákonných zástupců (či jiných výživou povinných) - příspěvek na zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc - příspěvek z MŠMT na mateřinku aj. - sponzorské dary

18 Současný stav přípravy věcného záměru - v souvislosti s pádem vlády v dubnu t.r. byly přípravy na věcném záměru zákona pozastaveny, podobně jako práce na dalších „zdravotnických“ zákonech - snaha včlenit myšlenky DC do plánu transformace péče o ohrožené děti (ve spolupráci s MPSV)

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dětská centra – moderní nástroj komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodinu MUDr.František Schneiberg V.konference o rodinné politice na téma Rodina."

Podobné prezentace


Reklamy Google