Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhradní rodinná péče Osvojení Pěstounská péče Svěření do péče fyzické osoby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhradní rodinná péče Osvojení Pěstounská péče Svěření do péče fyzické osoby."— Transkript prezentace:

1 Náhradní rodinná péče Osvojení Pěstounská péče Svěření do péče fyzické osoby

2 Základní pojmy  Náhradní péče  Náhradní rodinná péče  Rodinná péče

3 Právní ukotvení problematiky  Úmluva o právech dítěte  Zákon o rodině x občanský zákoník  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí  Další právní předpisy (zákon č. 109/2002 Sb. atd.) – POZOR NOVELIZACE  Resortní metodiky

4 Osvojení  Účel  Právní ukotvení  Postavení mezi osvojitelem a osvojencem  Nároky kladené na osvojitele  Statistické údaje  Nejčastěji řešené problémy

5 Pěstounská péče  Účel  Právní postavení rodičů, dětí a pěstounů  Nároky kladené na pěstouny  Statistické údaje  Nejčastěji řešené problémy

6 Jiné formy individuální náhradní péče  Poručenství  Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby  Praktické využití těchto forem

7 Žadatelé  Náležitosti žádosti o NRP  Dotazník o dítěti – kategorie ve kterých se žadatel pohybuje:  Cizinec, česká národnost  Zdravotní stav – postižené, nepostižené  Vzdělavatelnost – pouze bez výhrad  Rodinná zátěž – se zátěží, pouze bez zátěže  Vzhled – bez výrazných rysů, s výraznými rysy  Pohlaví  Zdravotní stav – pouze zdravé, nejvýše léčitelné, nemocné  Etnikum – bílé, romské, polo…, jiné  Psychický vývoj – odpovídající, mírně opožděný, opožděný

8 Děti vhodné do NRP  Věk  Zdravotní stav  Právní podmínky  Nejčastěji se vyskytující problémy - kazuistiky

9 Žádost o NRP – proces vyřizování - žadatelé  OSPOD, Krajský úřad, jiní odborníci  Žádost – náležitosti  Práva a povinnosti žadatelů  Období do rozhodnutí o zařazení  Období do přijetí dítěte do péče  Postpéče

10 Odborné posuzování pro účely zprostředkování NRP  Posouzení dítěte a žadatele  Zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny  Vyjádření dětí žijících v rodině žadatele

11 Některé problémy mezinárodního osvojení  Děti – vliv podnebí, kultury, výchovného působení  Žadatelé – vyšší časové a finanční nároky na převzetí dítěte v cizině  Specifická příprava žadatelů na přijetí dítěte do rodiny

12 Příprava žadatelů o NRP  Specifika přípravy pro osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu  Obsah přípravy – psychologická, sociálně-právní, pediatrická, výchovná

13 Trendy v NRP  Profesionální pěstounská péče  Hostitelská péče  Pěstounská péče na přechodnou dobu


Stáhnout ppt "Náhradní rodinná péče Osvojení Pěstounská péče Svěření do péče fyzické osoby."

Podobné prezentace


Reklamy Google