Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí"— Transkript prezentace:

1 Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Terezie Pemová PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA

2 Jakým dětem je určen systém sociálně-právní ochrany
Traumatizované děti (děti evidované z důvodu týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání) Děti žijící mimo vlastní rodinu (náhradní rodinná péče, ústavní nebo ochranná výchova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, mladiství ve výkonu trestu odnětí svobody)

3 Jaké děti jsou evidovány v systému sociálně-právní ochrany v ČR

4 Proč je potřeba hodnotit potřeby dětí
Poznat ohrožené děti Určit míru jejich ohrožení a naléhavost případné intervence Určit hlavní ohrožené oblasti zdraví a vývoje dítěte, které je potřeba saturovat Určit typ a intenzitu služeb, které mají být poskytnuty Poznat, zda se dítěti daří lépe Možnost systematizace a přenos „dobré praxe“

5 Hodnocení potřeb dítěte
Fyzické potřeby Psychické potřeby Sociální potřeby Porovnání s normou, ale zároveň se zohledněním individuálních aspektů např. vývojového stadia, specifických potřeb, chronických zdravotních obtíží), rovněž tak je potřeba vyhodnotit míru případné traumatizace dítěte, která může výrazně ovlivnit celkový obraz potřeb dítěte.

6 Mýty a chyby v hodnocení potřeb dětí
Záměna „práv“ dětí a jejich potřeb Představa universality potřeb a šablonovitých řešení situace ohrožených dětí Byrokratický přístup k hodnocení, zejména pouhé shromáždění všech informací bez jejich následného vyhodnocení Očekávání „absolutních“ kritérií

7 Hodnocení dětí v náhradní rodinné péči
Hodnocení traumatizace z původního prostředí Hodnocení traumatizace související s příchodem do nového prostředí Hodnocení vývoje dítěte ve všech oblastech Hodnocení silných stránek dítěte a jeho zdrojů Hodnocení původní rodiny (možnosti kontaktu, případně trvalého návratu do péče rodiny)

8 Jak poznáme, že se jedná o „dobré“ hodnocení
Je systematické a strukturované Je komplexní Je standardizované (využívá standardizovaných nástrojů) Je do něj zapojováno dítě, jeho biologický rodič a prostředí, do kterého je dítě aktuálně umístěno Je realizováno, doplňováno a revidováno průběžně Je přezkoumatelné Je základem pro vytvoření intervenčního plánu

9 K čemu nám hodnocení slouží
Určí oblasti, kterým je potřeba prioritně věnovat pozornost (nejen pěstouni, ale i další pomáhající – např. škola) Pomáhá nám určit, jak tyto oblasti rozvíjet Určuje jejich naléhavost a pořadí v jakém budou dítěti poskytovány služby Umožňuje určit nárok pěstounských rodin na podpůrné služby Umožňuje v čase hodnotit úspěšnost intervenčních strategií Umožňuje měnit poskytované služby v závislosti na změnách v životě dětí/rodiny

10 Hodnocení biologické rodiny a možnosti návratu dítěte
Systematické hodnocení kontaktů mezi biologickou rodinou a dítětem Hodnocení změn v kompetencích biologických rodičů, případně jiných faktorů, které vedly k umístění dítěte do náhradního prostředí Hodnocení potřeb a očekávání dítěte ve vztahu k biologické rodině

11 Děkujeme za pozornost! Více informaci Právo a rodina: Hodnocení ohrožení a potřeb dětí v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. 12/2013. str


Stáhnout ppt "Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google