Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce?"— Transkript prezentace:

1 Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce?
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

2 Co je sociální práce? Jak se pozná samostatný vědní obor?
SP a jiné pomáhající obory Identita sociální práce Jak se pozná samostatný vědní obor?

3 Trocha historie nikoho nezabije 
Už i faraoni… Antika se nás týká Křesťanské milosrdenství středověku Sekularizace pomoci 20.století – zrod moderní SP jako samostatného (vědního) oboru

4 Co na to paní Doležalová?

5 Co musí znát a umět sociální pracovník?
Filozofie a etika Úvod do sociologické teorie Úvod do psychologické teorie Teorie a metody sociální práce Odborná praxe Supervize odborné praxe Metody a techniky sociálního výzkumu Úvod do právní teorie a praxe Sociální politika Sociální patologie Menšinové skupiny Zdraví a nemoc

6 Filozofie a etika Porozumění kořenům pomáhá schopnosti reflexe nezbytné pro SP Etika tvoří rámec pro výkon SP

7 Úvod do sociologie SP nemůže dobře fungovat bez znalosti fungování, vývoje a změn ve společnosti SP využívá některé sg. metody ve výzkumu

8 Úvod do psychologie Poznání sebe sama i druhých z pohledu fungování lidské psychiky

9 Teorie a metody SP Šedivé teorie, ze kterých vyrůstá zelený strom praxe  Metody práce s jednotlivcem Metody práce se skupinou Metody práce s komunitou Zásady krizové intervence

10 Odborná praxe a supervize
1/3 studia probíhá v praxi Supervize jako předpoklad profesního rozvoje

11 Metody a techniky sociálního výzkumu
Dělám, to co dělám, dobře? Jak bych to mohl dělat lépe?

12 Úvod do práva Využití znalosti právního systému a právních předpisů v praxi SP Zejména právo občanské, rodinné, pracovní a právo sociálního zabezpečení Poradenství např. občanské poradny

13 Sociální politika Vývoj, principy a nástroje sociální politiky, která výrazně ovlivňuje praktický výkon sociální práce

14 Sociálně rizikové jevy, skupiny a situace
Struktura, příčina, dynamika, prevence Např. kriminalita, násilí, závislosti, prostituce, sekty atd.

15 Menšinové skupiny Pochopení a respekt k rozmanitosti a kulturní odlišnosti Znalost pojmů, legislativy a sociokulturních specifik Schopnost aplikace specifických přístupů v práci s menšinami

16 Zdraví a nemoc Znalost základů zdravotní nauky zejména s ohledem na dopad do sociální oblasti Znalost principů zdravého životního stylu a možností prevence

17 Komu a kdy pomoc? Ohrožené skupiny - KDO Náročné situace - KDY

18 Co nabídnout? - Služby a programy
Poradenství Terénní služby Ambulantní Pobytové

19 Žádná lama nechce (a nemůže) být sama – stejně jako SP 
Multidisciplinární přístup v SP Supervize

20 SP jako vědní obor Metody a techniky výzkumu – výzkum akademický x aplikovaný Hodnocení implementace sociálních programů – evidence based practice Hodnocení průběhu a výsledku intervence Případová studie Etické otázky výzkumu v SP

21 Přijímací řízení přijímací zkouška: dvoukolová
prominutí zkoušky: NELZE předměty přijímací zkoušky: 1. kolo - písemná část test obsahuje položky z následujících oblastí: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd všeobecný kulturně-historický přehled na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti obecné vědecké pojmy a termíny přijímací zkouška: dvoukolová prominutí zkoušky: NELZE předměty přijímací zkoušky: 1. kolo - písemná část test obsahuje položky z následujících oblastí: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd všeobecný kulturně-historický přehled na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti obecné vědecké pojmy a termíny

22 2. kolo - ústní část 1) pohovor o praxi a motivaci uchazeče ke studiu oboru sociální práce 2) oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti základů oboru a příbuzných věd) další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené odborné literatury, motivační esej (v rozsahu 1–1,5 strany A4) a doklady o praxi (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

23 Přijímací řízení v roce 2013
(1) bakalářské studium počet přihlášek: 149 přijatí: 35 (2) magisterské studium počet přihlášek: 129 přijatí: 30

24 ??????????


Stáhnout ppt "Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce?"

Podobné prezentace


Reklamy Google