Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstup do psychologie 1. Předmět psychologie 2. Předmět psychologie práce a organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstup do psychologie 1. Předmět psychologie 2. Předmět psychologie práce a organizace."— Transkript prezentace:

1 Vstup do psychologie 1. Předmět psychologie 2. Předmět psychologie práce a organizace.

2 Předmět psychologie ► „ Psychologie je věda zabývající se výzkumem chování a duševních procesů (Atkinson 2003). Zaměřuje se na podstatu, vznik, utváření (vývoj), fungování a ovlivňování lidské psychiky.“ (Pauknerová 2006) ► Historické podmínky pro vznik sociologie: kulturní,sociální a ekonomické.

3 Významné psychologické směry ► Gestalt psychologie – celostnost psychických procesů. - Vnímání celků (dobrých tvarů), nikoli spojování prvků. -Sociální pole jako vztah člověka a vnějšího prostředí. -Zaměřenost a řízení myšlení. Proces řešení problému (vhled, otevřená figura). ► Psychoanalýza – vývojové a dynamické pojetí psychiky a zdůraznění nevědomí. - Vědomí, předvědomí, nevědomí. Každé ovlivňuje chování. -Vliv biologických faktorů – pudů na chování. -Model rozvrstvení osobnosti: Id (ono) – Ego (já) – Superego (nadjá). -Jung, C. G.: Introvertní a extravertní typ osobnosti. Způsoby vypořádání se člověka s realitou – vnímání x intuice, myšlení x cítění (MBTI dotazník).

4 Významné psychologické směry ► Behaviorismus – vnější projevy chování, podmínky utváření osobnosti, experimentální metoda. -Pozitivní metody, pozorování toho co je pozorovatelné. -Stimul → Osoba → Reakce. Význam vnějších vlivů a učení. -Motivace: Odměnami je žádoucího chování posilováno. Tresty vedou k vyhýbání se situacím. ► Humanistická psychologie – identita jedince a jeho specifičnost, smysl života. -Svoboda rozhodování, možnost volby, vědomí sebe sama. -Význam rozumu a poznání pro jednání.

5 Soustava psychologických disciplín Úrovně psychologického studia: ► Obecná psychologie ► Psychologie osobnosti, psychologie sociální, psychopatologie atd. ► Psychologie práce, sportu, reklamy, poradenská apod.

6 Psychologie a praxe ► Psychologický výzkum ► Psychologická expertiza ► Psychologické poradenství ► Klinická psychologie

7 Psychologie práce a organizace v historickém nástinu ► Psychologie práce: Člověk v práci, člověk v kolektivu, člověk a stroj. - Pohybové studie, optimalizace úkonů, normování pracovních činností (Taylor, Gilbreth); - psychotechnika → výběr pracovníků podle schopností, další rozvoj pracovníků, racionalizace práce a analýzy práce (Münsterberg); - human relations → úroveň vztahů na pracovišti ovlivňují pracovní jednání (Mayo); inženýrská psychologie → kapacity člověka, výcvik pro techniku a přizpůsobování techniky člověku. Ergonomie – interdisciplinární řešení vztahu člověk stroj. ► Psychologie organizace: Pracovník jako člen organizačních systémů a vztahy mezi jednotlivcem a systémem. - zaměření organizace na výkon a maximalizace výkonu vedou dlouhodobě k nižším výkonům než organizace zaměřené na lidi (Schein); - úspěšní vedoucí zaměřeni na lidi a ne na produkci (Likert); - Uvolnění prostoru pracovníkům a benevolentnější přístup ve formách Y proti X (McGregor); - ploché organizační struktury, delegování, opouštění strnulé funkční struktury, posilování neformálních vazeb; - gender studies, diversity management.

8 Psychologické disciplíny v organizaci ► Psychotechnika - personální psychologie ► Poradenská psychologie práce ► Inženýrská psychologie ► Psychologie řízení

9 Metodologie psychologie práce ► Pozorování – introspekce a extrospekce ► Experiment – laboratorní a přirozený ► Dotazování – rozhovor, dotazník ► Psychologický test ► Škála ► Sociometrie ► Studium objektivních materiálů ► Studium průběhů a výsledků pracovní činnosti ► Profesiografie


Stáhnout ppt "Vstup do psychologie 1. Předmět psychologie 2. Předmět psychologie práce a organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google