Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika fyziky jako vědecká disciplína Jiří Tesař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika fyziky jako vědecká disciplína Jiří Tesař."— Transkript prezentace:

1 Didaktika fyziky jako vědecká disciplína Jiří Tesař

2 Vznik DF jako vědního oboru Mladý obor  1/2 20. stol V té době – výrazné změny ve školství Proces modernizace výuky fyziky Výrazný vliv JČSMF Navázala na metodiku fyziky (vytváření návodů pro učitele – pokusy, učebny,….) – bez teoretického základu

3 Didaktika F Aplikační pojetí Předmět DF = aplikace pedagogiky a obecné didaktiky Fyzikální věda je druhotná Zkoumá se především výuka na různých stupních vzdělání Stanoveny požadavky na kvalifikaci

4 Didaktika F Integrační pojetí Vychází z požadavku sepětí F vědy s výukou F Interdisciplinární charakter – vychází z F, M, Ps, Pg, sociologie, filosofie, historie, kybernetiky, techniky,….

5 Didaktika F Komunikační pojetí Důraz na uspořádání informací (=fyzikálních poznatků) a proces jejich předávání a osvojení (=společenská komunikace) Zahrnuje v sobě integrační pojetí Je východiskem pro současné vymezení DF jako vědy

6 Předmět DF Je celý souvislý proces předávání a zprostředkování výsledků a metod fyzikálního poznávání do vědomí jednotlivců, kteří se na vzniku poznání nepodíleli, a tím i do společenského vědomí J. Fenclová

7 Didaktická komunikace fyziky Přenos informací a učení  funkce informativní, formativní = výuka fyziky ve škole, nikoli přenos přes společenskou praxi – aplikace Přesto důraz na metodické zpracování fyzikálních aplikací v běžném životě

8 Systém základních kategorií DF Zahrnuje proces vzniku a předávání fyzikálních poznatků až na úroveň znalostí a dovedností Rozdělujeme je do 8 oblastí

9 Didaktika F ve struktuře vzdělávání Vědecký systém F Didaktický systém F Výukový projekt F Učitel fyziky Vzdělávací systém Hodnocení Vzdělávání Fyzikální vzdělání společnosti Didaktika fyziky Výuka F

10 1) Vědecký systém fyziky Obsahuje fyzikální poznatky, systém a metody současné F DF se zaměřuje na jeho sdělitelnost a možnosti přenosu do výuky Systém veličin, jednotek, matematické vyjádření, modelování, ….. Myšlenkové struktury fyzikálních poznatků

11 2) Didaktický systém fyziky Smysl a pojetí výuky F Struktura cílů výuky F Obsah výuky F Proces výuky podle zvoleného výukového modelu Stěžejní oblast DF

12 3) Výukový projekt fyziky Konkretizace didaktického systému Učební plán, osnovy, standardy, kompetence,….. Učebnice, metodické příručky, pomůcky Tvorba didaktických materiálů a teorií

13 4) Výuka fyziky Zahrnuje: Činnost učitele (=vyučování) Činnost žáka (učení se) Obojí je ovlivněno podmínkami (výukový projekt, organizace a řízení, …) DF se zabývá vztahy mezi cíli, obsahy, metodami, organizací a prostředky výuky

14 5) Hodnocení výuky fyziky Objektivní zhodnocení výsledků výuky v kterékoli její fázi Hodnocení celkových výsledků realizace didaktického systému a výukového projektu

15 6) Fyzikální vzdělávání a jeho uplatnění Zkoumá celkové uplatnění fyzikálního vzdělávání v životě - jedince - celé společnosti

16 7) Příprava učitelů fyziky a jejich další vzdělávání Aspekty ovlivňující kvalitu učitelů: Odborná příprava Didaktická příprava Pedagogická praxe Motivace Společenské ohodnocení Vlastní zkušenosti z výuky F na ZŠ a SŠ

17 8) Metodologie a historie didaktiky fyziky Soustava poznatků o přístupech ke zkoumání procesu výuky Kontinuální vývoj disciplíny Vliv společenských změn a systému

18 Didaktika F ve struktuře vzdělávání Vědecký systém F Didaktický systém F Výukový projekt F Učitel fyziky Vzdělávací systém Hodnocení Vzdělávání Fyzikální vzdělání společnosti Didaktika fyziky Výuka F

19 Výzkumné metody DF Empirické Shromažďování dat a jejich vyhodnocování Pozorování (činnosti učitele a žáků) Metoda testování Metoda dotazníků

20 Výzkumné metody DF Teoretické Didaktická analýza (zákonů a pojmů, učiva, učebnic, Didaktická syntéza (interpretace výsledků teoretických postupů i empirického šetření) Mezinárodní komparace Modelování (didaktický model, prognostický model, ….)

21 Aktuální úkoly DF Tvorba učebnic a metodických příruček Tvorba standardů – rozpracování kompetencí Vytváření evaluačních kritérií Tvorba testů Příprava společné části maturity Užití VT při výuce Péče o talenty

22 Zakladatelé a další výzančné osobnosti DF v ČR Emil Kašpar Josef Fuka Marta Chytilová Jitka Fenclová - Brockmayerová Emanuel Svoboda Ivo Volf

23 DF a příprava učitelů fyziky pro ZŠ a SŠ DF +Pg, Ps, Praktikum školních pokusů a ped. praxe = profesionální část přípravy Teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro výkon učitelského povolání Schopnost projektovat didaktický systém, Schopnost řídit výuku a hodnotit její průběh a vzniklé situace. Vytváří tvůrčí metodické postupy a přístupy Orientace ve výukových projektech a současných problémech českého školství

24 Základní školské dokumenty při výuce fyziky RVP ŠVP Tématický plán pro ročníky Třídní výkaz Třídní kniha Žákovská knížka Dokumentace žáka


Stáhnout ppt "Didaktika fyziky jako vědecká disciplína Jiří Tesař."

Podobné prezentace


Reklamy Google