Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogika I/3 Vzdělávání a jeho kategorie 17.10.20111.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogika I/3 Vzdělávání a jeho kategorie 17.10.20111."— Transkript prezentace:

1 Pedagogika I/3 Vzdělávání a jeho kategorie

2 Vzdělávání formální, neformální a informální Formální: realizuje se ve školách, které jsou součástí vzdělávacího systému Neformální: organizované mimo vzdělávací systém Informální: neorganizované, institucionálně nekoordinované osvojování znalostí, dovedností, hodnot a postojů v životních situacích člověka

3 Počáteční a další vzdělávání Počáteční vzdělávání – probíhá v rámci vzdělávací soustavy od předškolního do vysokoškolského stupně Další vzdělávání - po ukončení počátečního vzdělávání

4 Celoživotní vzdělávání /učení Formální i neformální vzdělávání má být dostupné každému člověku v průběhu celého jeho života Učící se společnost, společnost znalostí

5 Pedagogika I/3 Cíle a obsah vzdělávání Odpověď na otázku: CO? - jaké obsahy mají vstoupit do vzdělávacího procesu, aby bylo dosaženo cílů vzdělávání? Cíle vzdělávání Výsledky žáků Obsah vzdělávání Vzdělávací proces (probíhající v určitých podmínkách)

6 Společenské funkce a cíle vzdělávání Jak vzniká obsah vzdělávání: didaktická transformace

7 Dva pojmy: učivo, kurikulum 1. Učivo Užší pojetí: Učivo = věcný obsah výuky (syn.: učební látka), tj. vědomosti (znalosti) a dovednosti - intelektové i psychomotorické Širší pojetí: Učivo = vše, co má být žákem osvojeno, tj. navíc postoje a hodnoty

8 2. Kurikulum pramen: Pedagogický slovníkhttp://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kurikulum Pojem, který se v pedagogické teorii a praxi objevuje velmi často Několik desítek definicí – od všezahrnujícího pojmu (např. kurikulum = cíle vzdělávání + vzdělávací obsah + organizace výuky, metody a prostředky, atd.), přes kurikulum = cíle + obsah vzdělávání, až po úzké chápání kurikulum = učivo Často se používá pro označení uceleného projektu/programu vzdělávání popsanému ve vzdělávacím dokumentu nebo souboru dokumentů (národní kurikulum, školní kurikulum,…); někdy se jako kurikulum označuje samotný tento dokument (soubor dokumentů) Poznámka: Metodický portál - podpora zavádění tzv. kurikulární reformy (školské reformy)www.rvp.cz

9 Národní kurikulum Kurikulární dokumenty na úrovni státu Plánované kurikulum RVP Požadavky k MZ Standardy vzdělávání učitel žák ŠVP Školní kurikulární dokumenty škola výsledky vzdělávání Učební požadavky { stát Úrovně kurikula: Osvojené kurikulum Realizované kurikulum

10 Kurikulum zamýšlené, realizované a dosažené Zamýšlené kurikulum – to, co je plánováno Realizované kurikulum – to, co je skutečně realizováno konkrétními učiteli v konkrétních školách a třídách Dosažené kurikulum –skutečné výsledky osvojené žáky na základě toho, co bylo plánováno a realizováno (znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty)


Stáhnout ppt "Pedagogika I/3 Vzdělávání a jeho kategorie 17.10.20111."

Podobné prezentace


Reklamy Google