Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Seznamuje žáky s procesem lidské socializace a společenským statusem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Seznamuje žáky s procesem lidské socializace a společenským statusem."— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Seznamuje žáky s procesem lidské socializace a společenským statusem.

2 ZÁKLADNÍ POJMY individuum sociální skupina socializace status společenská role

3 Člověk jako společenská bytost člověka lze charakterizovat jako: individuální osobnost osobnost sociální

4 Osobnost individuální tvoří ji dynamický souhrn duševních vlastností a duševních procesů člověka, propůjčující mu neopakovatelnou jedinečnost vývoj osobnosti se skládá jednak z genetické složky a je podmíněn životními zkušenostmi je také ovlivněn rodinným prostředím (kvalita a stálost citových vztahů v rodině)

5 Osobnost sociální je součástí skupiny – rodiny, kolektivu, společnosti... vyžaduje kontakt s okolním prostředím skupina = relativně stálý soubor lidí spojených určitým cílem, činností, společnými zájmy, hodnotami a normami chování mezi členy skupiny vznikají více nebo méně pevné vazby pro funkčnost ve skupině je důležitý proces socializace

6 Zápis do sešitu Člověk ve společnosti člověk: individuální osobnost osobnost sociální Osobnost individuální souhrn duševních vlastností a duševních proces, neopakovatelná jedinečnost osobnost = genetická složka + životní zkušenosti + rodinné prostředí Osobnost sociální je součástí skupiny vyžaduje kontakt s okolím skupina = stálý soubor lidí se společným cílem, zájmy, hodnotami a normami chování mezi členy skupiny vznikají vazby

7 Socializace proces, jímž se jedinec stává schopným sociálně žít v příslušné společnosti, zespolečenštění člověka v jejím průběhu je třeba se naučit: porozumět kultuře dané společnosti přijmout za svůj určitý soubor hodnot a norem, jejichž dodržování společnost vyžaduje ovládnout základní způsoby chování v typických sociální situacích, tedy naučit se hrát různé sociální role socializací se přenášejí na následující generace hodnoty a sociální znalosti společnosti, ale též sociální nerovnosti a defekty socializace (jako získávání sociální zkušenosti) probíhá nepřetržitě

8 Zápis do sešitu Socializace jedinec se stává schopným sociálně žít v příslušné společnosti je třeba se naučit: porozumět kultuře dané společnosti přijmout určitý soubor hodnot a norem ovládnout základní způsoby chování, tnaučit se hrát různé sociální role socializací se přenášejí na následující generace hodnoty a sociální znalosti společnosti socializace probíhá nepřetržitě

9 Sociální učení je to způsob, kterým se jedinec učí přizpůsobovat požadavkům svého společenského prostředí a osvojuje si názory, postoje, hodnoty Formy sociálního učení napodobování ztotožňování se s určitým vzorem (identifikace) přebírání rolí (osvojování si rolí) očekávání určitého způsobu jednání přebírání citových vztahů od lidí nekritické přebírání názorů

10 Zápis do sešitu Sociální učení je to způsob, kterým se jedinec přizpůsobuje požadavkům společenského prostředí a osvojuje si názory, postoje, hodnoty Formy sociálního učení napodobování ztotožňování se se vzorem přebírání rolí nekritické přebírání názorů atd.

11 Status základem formálních vztahů je sociální pozice (status) a sociální role, která je s ní svázána status má vzhledem k jiným postavením určitou hodnotu – svázán s výkonem určité role (role = to, jak očekáváme, že se bude člověk chovat) může být: vrozený, získaný (získaný během života), připsaný (jak člověka vidí ostatní lidé) členění sociální role: formální (student, poslanec...), neformální (kamarád...) podřadná/souřadná/nadřazená specifická → vnucená (obětní beránek), přisouzená (šašek třídy)… souběžně několik rolí (matka, dcera, atletka, sekretářka, sestra...) atd.

12 Zápis do sešitu Status status = sociální pozice základ formálních vztahů je svázán se sociální rolí status má určitou hodnotu může být: vrozený, získaný, připsaný členění sociální role: formální, neformální podřadná/souřadná/nadřazená specifická souběžně několik rolí

13 Otázky: Co vše dohromady formuje naši osobnost? Definuj, co je to socializace. Vysvětli, proč je proces socializace důležitý. Popiš, co se rozumí pojmem status. Jakým způsobem člověk určitý status může získat? Je tento status již neměnný? Proč?

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Seznamuje žáky s procesem lidské socializace a společenským statusem."

Podobné prezentace


Reklamy Google