Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevSociální psychologie AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceNastiňuje stručný přehled sociální psychologie a jeho působení na člověka Přínos/cílové kompetenceSeznámení a utužení základních pojmů ze sociální psychologie VY_32_INOVACE_54_18

2 Sociální psychologie Zaměřuje se: a) vztahy jedince a společnosti Zaměřuje se: a) vztahy jedince a společnosti b) socializace jedince b) socializace jedince Zkoumá: 1. jak společnost působí na jedince 2. jak se jedinec mění v průběhu života 3. jak si vytváří vztah k druhým lidem 4. jak s lidmi komunikuje 5. jak působí na lidi 6. jak ovlivňuje svůj vlastní názor

3 Zakladatelé sociální psychologie David Émile Durkheim (15. dubna 1858 Épinal – 15. listopadu 1917 Paříž ) Claude Lévi-Strauss ( , Brusel – , Paříž)

4 Socializace // Označuje proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti. // začleňuje do společnosti. // Člověk v důsledku aktivního styku se společenským Člověk v důsledku aktivního styku se společenským prostředím se vyvinul z biologického tvora v lidskou prostředím se vyvinul z biologického tvora v lidskou osobnost. osobnost.  Proces komplikovaný a dlouhodobý.  Člověk se rodí socializačně nepoznamenán.  Proces socializace umožňuje vydělení člověka z živočišného světa a zároveň ovlivňuje celý vývoj lidstva. světa a zároveň ovlivňuje celý vývoj lidstva.  Umožňuje jednotlivci život ve společnosti, v kontextu s ostatními lidmi. s ostatními lidmi.

5 Cíl socializace

6 Sociální učení Jedinec se učí přizpůsobovat požadavkům Jedinec se učí přizpůsobovat požadavkům svého společenského prostředí, osvojuje svého společenského prostředí, osvojuje si názory, postoje a společenské hodnoty. si názory, postoje a společenské hodnoty. Formy učení: 1. Přímé posilování – učení odměnou a trestem. 2. Imitace – napodobování. 3. Identifikace – ztotožnění se.

7 Místo, které zaujímá jedinec v rámci svého Místo, které zaujímá jedinec v rámci svého společenského okruhu. společenského okruhu. Záleží na věku, vzdělání, pohlaví a společenské Záleží na věku, vzdělání, pohlaví a společenské prestiži jedince. prestiži jedince. Status - trvalejší pozice Status - trvalejší pozice - bývá vyjadřován symboly - bývá vyjadřován symboly 3 okruhy : vrozený status 3 okruhy : vrozený status získaný status získaný status připsaný status připsaný status

8 Odevzdávání a přijímání informací Odevzdávání a přijímání informací v sociálním styku. v sociálním styku. Vyplývá z potřeby člověka. Vyplývá z potřeby člověka. Podmínka sociální existence. Podmínka sociální existence. Izolace od informací vyvolává u člověka Izolace od informací vyvolává u člověka psychickou deprivaci. psychickou deprivaci.

9 Formy komunikace Zvířata komunikují mezi sebou pomocí signálů. Člověk komunikuje: 1. neverbálně – jednáním 2. obrazově - výtvarný projev 3. symbolicky – řeč, značky Informační síť mezi účastníky komunikace má různou Informační síť mezi účastníky komunikace má různou podobu: - kruhová komunikace podobu: - kruhová komunikace - řetězová komunikace - řetězová komunikace - ohnisková komunikace - ohnisková komunikace

10 Komunikace ve skupině

11 Podle Rogerse 2 druhy hodnot:

12 Pokus se odpovědět Co rozumíš pod pojmem socializace? Kdo z psychologů a zastánců fenomenologie se zabývá dominantně dělením hodnot v soc. psychologii? Pokus se rozdělit komunikaci ve skupině Vyjmenuj formy sociálního učení Kde se realizuje vědomá a záměrná socializace?

13 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google