Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevVzrušivost, vodivost a reflexní činnost organismu AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled základních biologických dějů spjatých s psychikou člověka Přínos/cílové kompetenceZískání přehledu v základních biologických pojmech spjatých s psychikou VY_32_INOVACE_54_05

2 Reflexní činnost organismu probíhá na základě dvou vlastností nervové soustavy: Vzrušivost: schopnost reagovat na vnější, či vnitřní podněty Vzrušivost: schopnost reagovat na vnější, či vnitřní podněty podrážděním. podrážděním. Vodivost: schopnost vést toto podráždění do centra a odtud Vodivost: schopnost vést toto podráždění do centra a odtud k výkonnému orgánu. k výkonnému orgánu. Organismus: se musí vypořádat s určitou úrovní (intenzitou) vzruchu (slabá, silná). (slabá, silná). Některé vzruchy působí: 1. aktivně (činné) - akční 2. druhé obranně (pasivní) – brání organismus proti přetížení Rozdíly v přijímání vzruchů jsou individuální, mohou se rozvíjet učením.

3 Základní jednotkou je reflexní oblouk Reflexní oblouk se skládá:  z čidla (receptoru)  dostředivé (aferentní) dráhy  ústředí (centra)  odstředivé (eferentní) dráhy  výkonného orgánu (efektoru)

4 1) Nepodmíněné reflexy Jsou to reflexy: na jejichž podnět následuje jednoduchá automatická reakce na jejichž podnět následuje jednoduchá automatická reakce jsou vrozené s trvalým spojením smyslového a výkonného orgánu jsou vrozené s trvalým spojením smyslového a výkonného orgánu jejich existence je předem dána geneticky určeným průběhem jejich existence je předem dána geneticky určeným průběhem nervových vláken nervových vláken ochranné reflexy např.: kýchací, kašlací, mrkací, odtažení ruky při kontaktu s vřelou vodou nebo patelární reflex (po úderu ochranné reflexy např.: kýchací, kašlací, mrkací, odtažení ruky při kontaktu s vřelou vodou nebo patelární reflex (po úderu kladívkem do podkolení jamky se automaticky vymrští noha) kladívkem do podkolení jamky se automaticky vymrští noha) tento reflex je charakteristický pro všechny živočišné druhy tento reflex je charakteristický pro všechny živočišné druhy vyšší organismy kromě nepodmíněných reflexů mají i reflexy vyšší organismy kromě nepodmíněných reflexů mají i reflexy podmíněné podmíněné

5 2) Podmíněné reflexy Podmíněné reflexy vznikají takzvaným podmiňováním, které může být Podmíněné reflexy vznikají takzvaným podmiňováním, které může být dvojího druhu : dvojího druhu : Klasické podmiňování označuje situaci, kdy je typická reakce Klasické podmiňování označuje situaci, kdy je typická reakce (např. slinění psa). Tím se zabýval ruský lékař Ivan Petrovič Pavlov. (např. slinění psa). Tím se zabýval ruský lékař Ivan Petrovič Pavlov. Druhým typem je operantní podmiňování, u kterého jsou Druhým typem je operantní podmiňování, u kterého jsou důležité pojmy trest a odměna. (Watson, Skinner, Thorndike) důležité pojmy trest a odměna. (Watson, Skinner, Thorndike) Člověk musí reagovat na neobvyklé podněty zcela novým způsobem, Člověk musí reagovat na neobvyklé podněty zcela novým způsobem, kterému se teprve učí. kterému se teprve učí. Učením vzniká nová přiměřená reakce na daný, nezvyklý podnět. Učením vzniká nová přiměřená reakce na daný, nezvyklý podnět. Získává individuální zkušenosti nebo skupinovou zkušenost. Získává individuální zkušenosti nebo skupinovou zkušenost. Forma učení (vzdělávání – výchova). Forma učení (vzdělávání – výchova).

6 Nervová soustava

7 Typy vyšší nervové činnosti – podle síly. Hypokratés/I. P. Pavlov 1. Silný, vyrovnaný, živý (pružný), vzrušivý a útlumový proces pohyblivý, přiměřený – sangvinik. proces pohyblivý, přiměřený – sangvinik. 2. Silný, vyrovnaný, klidný, procesy málo pohyblivé, pomalé – melancholik. pomalé – melancholik. 3. Silný, nevyrovnaný, proces vzrušivý silný, útlumový slabý – cholerik. slabý – cholerik. 4. Slabý, oba procesy slabé, zvláště útlumový – flegmatik. flegmatik. V životě neexistují ostře vyhraněné typy!

8 a) dědičná výbava (převzata od rodičů – genetika) (převzata od rodičů – genetika) b) vrozená výbava (prenatální vývoj) c) konstituční výbava ( jsou to účinky prostředí na vývoj fyzické ( jsou to účinky prostředí na vývoj fyzické i psychické stránky člověka v rámci přírodně i psychické stránky člověka v rámci přírodně společenských podmínek života) společenských podmínek života) Vnitřní biologické podmínky

9 Společenská (sociální) podmíněnost psychiky člověk se člověkem nerodí, ale teprve se jím stává člověk se člověkem nerodí, ale teprve se jím stává (že žije společně s lidmi) (že žije společně s lidmi) příklad žití mimo společnost – Tarazan, Rómulus a příklad žití mimo společnost – Tarazan, Rómulus a Rémus, prokazuje se vliv sociálního prostředí Rémus, prokazuje se vliv sociálního prostředí vtisknout člověku specifické rysy lidské psychiky, které vtisknout člověku specifické rysy lidské psychiky, které se liší kvalitativně od života zvířat se liší kvalitativně od života zvířat Proces se nazývá - socializace !!! (začleňování do společnosti)

10 Socializace se uskutečňuje ve třech úrovních: A. Celokulturní (spol.) vlivy: - podoba zkušeností v široké kulturní úrovni lidstva - podoba zkušeností v široké kulturní úrovni lidstva (např. středoevropských národů) (např. středoevropských národů) - normativní chování - normativní chování - úchylky (deviace) jsou trestány (např. kanibalismus) - úchylky (deviace) jsou trestány (např. kanibalismus) - morálně (veřejné mínění) - morálně (veřejné mínění) - právně (trest či jiná sankce) - právně (trest či jiná sankce) - ponechává značnou volnost v chování - ponechává značnou volnost v chování

11 B. Širší vztažná skupina: již název napovídá např. odlišnosti života již název napovídá např. odlišnosti života vesnice – město vesnice – město členové jsou často spjati (národnost, rasa, náboženství, vzdělání, zaměstnání, majetkové vztahy, věk, zájmové zaměření) členové jsou často spjati (národnost, rasa, náboženství, vzdělání, zaměstnání, majetkové vztahy, věk, zájmové zaměření) - zde jedinec může patřit do více skupin (zemědělec, rybář, věřící) (zemědělec, rybář, věřící) - konflikt zájmů skupin (komunisté – věřící) - konflikt zájmů skupin (komunisté – věřící) (Skinheadi– Rómové) apod. (Skinheadi– Rómové) apod.

12 C. Malé společenské skupiny - přímá interakce mezilidských vztahů členů - přímá interakce mezilidských vztahů členů - člověk do těchto skupin vstupuje a zaujímá v nich vymezená postavení a role - člověk do těchto skupin vstupuje a zaujímá v nich vymezená postavení a role - k nejvlivnějším skupinám patří: rodina, vrstevníci (parta), třída, zájmové skupiny apod. - k nejvlivnějším skupinám patří: rodina, vrstevníci (parta), třída, zájmové skupiny apod. - nejvlivnější je vlastní rodina - nejvlivnější je vlastní rodina - člověk vstupuje do společnosti v nejtvárnějším období - člověk vstupuje do společnosti v nejtvárnějším období vztah k matce + blízkým (citové zabarvení) vztah k matce + blízkým (citové zabarvení) Člověk je vystaven- genetickému programu - socializačnímu programu - socializačnímu programu Oba programy slouží k úspěšnému vyrovnávání člověka s nároky života.

13 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmem širší vztažná skupina? 2. 2. Vysvětli fyziologický pojem vodivost? 3. 3. Pokus se formulovat z hlediska vzrušivosti a útlumových procesů typ flegmatika. 4. 4. Pokus se charakterizovat nepodmíněné reflexy. 5. 5. Popiš reflexní oblouk.

14 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nervous_system_diagram.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nervous_system_diagram.png 17.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nervous_system_diagram.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Medulla_spinalis_-_Section_-_English.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Medulla_spinalis_-_Section_-_English.svg 17.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Medulla_spinalis_-_Section_-_English.svg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google