Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEHAVIORISMUS John Watson John Watson I.P.Pavlov I.P.Pavlov C.L.Hull C.L.Hull N.E.Miller N.E.Miller J.Dollard J.Dollard B.F.Skinner B.F.Skinner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEHAVIORISMUS John Watson John Watson I.P.Pavlov I.P.Pavlov C.L.Hull C.L.Hull N.E.Miller N.E.Miller J.Dollard J.Dollard B.F.Skinner B.F.Skinner."— Transkript prezentace:

1 BEHAVIORISMUS John Watson John Watson I.P.Pavlov I.P.Pavlov C.L.Hull C.L.Hull N.E.Miller N.E.Miller J.Dollard J.Dollard B.F.Skinner B.F.Skinner

2 Behaviorismus zakladatel – John Watson zakladatel – John Watson kritizoval psychologii, že se soustřeďuje na vnitřní prožívání, důraz na vnější chování kritizoval psychologii, že se soustřeďuje na vnitřní prožívání, důraz na vnější chování lidé se chovají podobně jako zvířata – během svého života si vytvářejí návyky učením, podmiňováním apod. → osobnost jako souhrn návyků, které si člověk osvojil učením lidé se chovají podobně jako zvířata – během svého života si vytvářejí návyky učením, podmiňováním apod. → osobnost jako souhrn návyků, které si člověk osvojil učením význam odměn význam odměn extrém – podcenil dědičnost a aktivitu osobnosti, přecenil vliv výchovy a vliv prostředí extrém – podcenil dědičnost a aktivitu osobnosti, přecenil vliv výchovy a vliv prostředí

3 Behaviorismus I.P.Pavlov – klasické podmiňování zajímal se o vedení vzruchů a jejich zpracování neuronovou sítí zajímal se o vedení vzruchů a jejich zpracování neuronovou sítí nepodmíněný reflex – vyvolává reakci sám o sobě (maso – pes → slinění) nepodmíněný reflex – vyvolává reakci sám o sobě (maso – pes → slinění) podmíněný reflex - sám o sobě žádnou reakci nevyvolává, ale při spojení s nepodmíněným, po určitém počtu opakování vyvolá (původně neutrální podnět) reakci, musí být posilována opakováním, aby nevyhasla (zvonění + maso – pes → slinění již při pouhém zvonění) podmíněný reflex - sám o sobě žádnou reakci nevyvolává, ale při spojení s nepodmíněným, po určitém počtu opakování vyvolá (původně neutrální podnět) reakci, musí být posilována opakováním, aby nevyhasla (zvonění + maso – pes → slinění již při pouhém zvonění)

4 Behaviorismus Clark L. Hull navázal na I.P.Pavlova, podnět – odezva (stimul-reakce, S-R), uplatnil na lidském chování navázal na I.P.Pavlova, podnět – odezva (stimul-reakce, S-R), uplatnil na lidském chování účinnost podnětů je v jejich spojení s procesy redukce (snížení síly) pudových potřeb účinnost podnětů je v jejich spojení s procesy redukce (snížení síly) pudových potřeb učení – nastává, jestliže organismus získává odměnu prostřednictvím redukce síly pudové potřeby učení – nastává, jestliže organismus získává odměnu prostřednictvím redukce síly pudové potřeby spojení podnětu + odezvy + odměny = vznik návyku spojení podnětu + odezvy + odměny = vznik návyku

5 Behaviorismus B.F.Skinner – teorie operantního podmiňování vyšel z Thorndikova instrumentálního podmiňování (= účelný způsob reagování, chování, jehož cílem je uspokojení nějaké potřeby) vyšel z Thorndikova instrumentálního podmiňování (= účelný způsob reagování, chování, jehož cílem je uspokojení nějaké potřeby) chování se skládá z prvků = operanty (spontánní reakce organismu na podněty) chování se skládá z prvků = operanty (spontánní reakce organismu na podněty) zpevnění = odměna (pozitivní zpevnění), negativní zpevnění – odstranění nepříjemného podnětu, zpevněním narůstá pravděpodobnost opakování zpevnění = odměna (pozitivní zpevnění), negativní zpevnění – odstranění nepříjemného podnětu, zpevněním narůstá pravděpodobnost opakování např.: aproximace=přibližování se cílovému chování modelováním postupných kroků např.: aproximace=přibližování se cílovému chování modelováním postupných kroků rozdíl: klasické podmiňováním zpevňuje podnět X operantní zpevňuje odezvu rozdíl: klasické podmiňováním zpevňuje podnět X operantní zpevňuje odezvu

6 Behaviorismus J.Dollard, N.E.Miller pojmy: pudová potřeba, signál, odezva, zpevnění pojmy: pudová potřeba, signál, odezva, zpevnění pudová potřeba = silný podnět, který vyvolá odezvu (motivace), vnější událost nebo vrozené (primární pudové potřeby) pudová potřeba = silný podnět, který vyvolá odezvu (motivace), vnější událost nebo vrozené (primární pudové potřeby) signál = také motivační činitel, reguluje kdy, kde a jakou konkrétní odezvou bude jedinec reagovat signál = také motivační činitel, reguluje kdy, kde a jakou konkrétní odezvou bude jedinec reagovat odezva = vyvolána motivační silou pudové potřeby a směrovým působením signálu, (učení nastává, jestliže vznikne nějaká odezva) odezva = vyvolána motivační silou pudové potřeby a směrovým působením signálu, (učení nastává, jestliže vznikne nějaká odezva) zpevnění = každá událost, která zesiluje tendenci k opakování zpevnění = každá událost, která zesiluje tendenci k opakování

7 Behaviorismus Osobnost a její podstata sled: podnět/signál – odezva = návyk sled: podnět/signál – odezva = návyk návykům se člověk učí zpevněním návykům se člověk učí zpevněním podle Dollarda a Millera není osobnost vrozená, ale jedinec si ji osvojí v dětství prostřednictvím procesu učení (socializace), sestává z návyků typických pro chování dané osoby podle Dollarda a Millera není osobnost vrozená, ale jedinec si ji osvojí v dětství prostřednictvím procesu učení (socializace), sestává z návyků typických pro chování dané osoby důraz v osobnosti na poznávání, myšlení, intelekt důraz v osobnosti na poznávání, myšlení, intelekt ve vývoji osobnosti – rozhoduje prvních 6 let – čtyři nácvikové situace: 1. situace krmení, 2. situace nácviku čistotnosti, 3. raný nácvik v oblasti sexuálních projevů, 4. nácvik ovládání hněvu ve vývoji osobnosti – rozhoduje prvních 6 let – čtyři nácvikové situace: 1. situace krmení, 2. situace nácviku čistotnosti, 3. raný nácvik v oblasti sexuálních projevů, 4. nácvik ovládání hněvu

8 Behaviorismus nevědomé konflikty naučené v dětství – od rodičů (poskytují málo citové podpory nebo podnětů k řeči a myšlení) nevědomé konflikty naučené v dětství – od rodičů (poskytují málo citové podpory nebo podnětů k řeči a myšlení) dělení konfliktů: dělení konfliktů: a) konflikt přitahování-přitahování (volím mezi 2 žádoucími cíli) b) konflikt odpuzování-odpuzování (volím mezi 2 typy trestu) nevědomé konflikty – vyvolávají úzkost, podněcují vznik neuróz v dospělosti (jsou naučené → lze je odnaučit) nevědomé konflikty – vyvolávají úzkost, podněcují vznik neuróz v dospělosti (jsou naučené → lze je odnaučit)


Stáhnout ppt "BEHAVIORISMUS John Watson John Watson I.P.Pavlov I.P.Pavlov C.L.Hull C.L.Hull N.E.Miller N.E.Miller J.Dollard J.Dollard B.F.Skinner B.F.Skinner."

Podobné prezentace


Reklamy Google