Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov08 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov08 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov08 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Učení Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: učení, intencionální a funkcionální učení, podmiňování, druhy učení, kognitivní mapa Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad procesu učení, dává je do souvislosti s kognitivními procesy, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a návod k analýze vlastních učebních strategií

2 Učení získávání individuální zkušenosti, má adaptační funkci získávání individuální zkušenosti, má adaptační funkci jedinec se přizpůsobuje přírodním i společenským podmínkám, nabýváním nových znalostí a způsobů reagování jedinec se přizpůsobuje přírodním i společenským podmínkám, nabýváním nových znalostí a způsobů reagování patří k autoregulačním mechanismům na jejichž základě se formuje vědomí, chování a osobnost jedince patří k autoregulačním mechanismům na jejichž základě se formuje vědomí, chování a osobnost jedince

3 základní proces vytváření asociací, spojení mezi událostmi, vjemy, zážitky, představami a cíli, tj. mezi podněty – stimuly a reakcemi; (asocianismus; S-R psychology; behaviorismus); základní proces vytváření asociací, spojení mezi událostmi, vjemy, zážitky, představami a cíli, tj. mezi podněty – stimuly a reakcemi; (asocianismus; S-R psychology; behaviorismus); důležitý je motiv, důležitý je motiv, vyvíjená činnost, vyvíjená činnost, cíl a zpevnění; cíl a zpevnění;

4 intencionální učení – záměrné, přímé; intencionální učení – záměrné, přímé; funkcionální učení – nepřímé, skrze prostředí, hru, činnost; funkcionální učení – nepřímé, skrze prostředí, hru, činnost;

5 Druhy učení: a) habituace – navykání; opakovaná stimulace (např. zvykání si zvířat na lidi) a) habituace – navykání; opakovaná stimulace (např. zvykání si zvířat na lidi) b) senzibilizace – zvyšování vnímavosti vůči objektům (opakem habituace) b) senzibilizace – zvyšování vnímavosti vůči objektům (opakem habituace) c) vtiskávání – rychlé učení u mláďat; souvisí s instinkty (např. matka housete nahrazena jiným objektem – míčem a za ním pak mládě chodí) c) vtiskávání – rychlé učení u mláďat; souvisí s instinkty (např. matka housete nahrazena jiným objektem – míčem a za ním pak mládě chodí)

6 d) asociativní učení – podmiňování složitější forma učení; vytváření podmíněného reflexu; 1) klasické podmiňování – učení se tomu, jak děje následují po sobě; učení se signálům; I.P. Pavlov, reflexologie, reakce u psů, nesouvisející stimuly: světlo – žrádlo, potom automaticky: světlo – sliny; důležitou úlohu hraje opakování podnětů; 1) klasické podmiňování – učení se tomu, jak děje následují po sobě; učení se signálům; I.P. Pavlov, reflexologie, reakce u psů, nesouvisející stimuly: světlo – žrádlo, potom automaticky: světlo – sliny; důležitou úlohu hraje opakování podnětů;

7 d) asociativní učení – podmiňování 2) operantní; instrumentální podmiňování – učení operantním vzorcům chování metodou pokus – omyl; reakce není na stimulující podnět, ale je vyvolána aktivním působením organismu; 2) operantní; instrumentální podmiňování – učení operantním vzorcům chování metodou pokus – omyl; reakce není na stimulující podnět, ale je vyvolána aktivním působením organismu;

8 zákon efektu S-R zpevněno, jestliže následuje příjemný stav (odměna), nepříjemný výsledek (trest) chování potlačeno; nejen opakování, ale i účinek je podstatný a procesu učení; Thorndike; Skinner; (např. kočka v kleci, tlakem na páčku se z ní dostane; holub v kleci, klovne do centra terče, vysype se zrní, naučí se klovat správně); zákon efektu S-R zpevněno, jestliže následuje příjemný stav (odměna), nepříjemný výsledek (trest) chování potlačeno; nejen opakování, ale i účinek je podstatný a procesu učení; Thorndike; Skinner; (např. kočka v kleci, tlakem na páčku se z ní dostane; holub v kleci, klovne do centra terče, vysype se zrní, naučí se klovat správně);

9 e) učení vhledem – klade důraz na vnitřní zpracování stimulu, důležité jsou i procesy kognitivní; chápání vztahů, náhlé vytvoření reakce bez metody pokus – omyl; (např. šimpanz v kleci použije tyč k dosažení banánu bez zkoušení, vhledem do situace); proti asocianismu celostní psychologie Gestalt; e) učení vhledem – klade důraz na vnitřní zpracování stimulu, důležité jsou i procesy kognitivní; chápání vztahů, náhlé vytvoření reakce bez metody pokus – omyl; (např. šimpanz v kleci použije tyč k dosažení banánu bez zkoušení, vhledem do situace); proti asocianismu celostní psychologie Gestalt;

10 f) učení nápodobou; observační – pozorování toho, jak jiní dosahují cíle po němž jedinec touží, napodobování jejich chování; u sociálně žijících živočichů; význam u lidí při sociálním učení (vzory); f) učení nápodobou; observační – pozorování toho, jak jiní dosahují cíle po němž jedinec touží, napodobování jejich chování; u sociálně žijících živočichů; význam u lidí při sociálním učení (vzory);

11 Specificky lidské formy učení: je pro ně třeba rozvinutí procesů kognitivních a paměťových senzomotorické učení senzomotorické učení kognitivní učení kognitivní učení sociální učení sociální učení

12 g) senzomotorické učení – řetězec pohybových reakcí navazujících na sebe, dynamický stereotyp, využívá procedurální paměť, výsledkem senzomotorická dovednost; g) senzomotorické učení – řetězec pohybových reakcí navazujících na sebe, dynamický stereotyp, využívá procedurální paměť, výsledkem senzomotorická dovednost;

13 h) kognitivní učení – zdokonalování poznávacích procesů, zejména myšlení, vytváření tzv. kognitivních map – učení se pojmům, principům a řešení problémů, poznávání vztahů – funkčních, kauzálních; specifický způsob: verbální učení – memorování, opakování pouček, básniček; h) kognitivní učení – zdokonalování poznávacích procesů, zejména myšlení, vytváření tzv. kognitivních map – učení se pojmům, principům a řešení problémů, poznávání vztahů – funkčních, kauzálních; specifický způsob: verbální učení – memorování, opakování pouček, básniček;

14 i) sociální učení – observační; pozitivní i negativní identifikační vzory, modely; odměny – pochvaly, uznání; i) sociální učení – observační; pozitivní i negativní identifikační vzory, modely; odměny – pochvaly, uznání;

15 Principy učení: 1. kontinuita: události musí být v těsném časovém vztahu; styčnost světlo – žrádlo; 1. kontinuita: události musí být v těsném časovém vztahu; styčnost světlo – žrádlo; 2. opakování: časté opakování podmínek; 2. opakování: časté opakování podmínek; 3. zpevnění: posiluje účinek toho, co se děje po reakci (např. odměna); podstatou je dosažení uspokojení; 3. zpevnění: posiluje účinek toho, co se děje po reakci (např. odměna); podstatou je dosažení uspokojení; 4. generalizace: naučená reakce se rozšiřuje i na podobné podněty; 4. generalizace: naučená reakce se rozšiřuje i na podobné podněty; 5. diferenciace: rozlišování různých podnětů a reakcí, vytváření alternativ; 5. diferenciace: rozlišování různých podnětů a reakcí, vytváření alternativ; 6. vyhasínání (extinkce): není-li reakce zpevňována začíná slábnout; 6. vyhasínání (extinkce): není-li reakce zpevňována začíná slábnout;

16 Výsledky učení: vědomosti – poznatky, fakta, pravidla, pojmy; mohou být formální – nerozumím jim; vědomosti – poznatky, fakta, pravidla, pojmy; mohou být formální – nerozumím jim; dovednosti dovednosti senzomotorické, motorické senzomotorické, motorické intelektuální intelektuální sociální; sociální; návyky – ustálené způsoby chování; návyky – ustálené způsoby chování;

17 Činitelé působící na učení přítomný stav, únava a pozornost; ovlivňuje mikroklima; zmírnění – odpočinek, aktivní, pasivní; přítomný stav, únava a pozornost; ovlivňuje mikroklima; zmírnění – odpočinek, aktivní, pasivní; zralost, dosažená úroveň; zralost, dosažená úroveň; chronické zatížení: nemoci, handicapy, chronické zatížení: nemoci, handicapy, sy ADHD; temperament, úroveň motivace; temperament, úroveň motivace;

18 s kterými jevy souvisí učení vnímání – zkušenost je vnímána vnímání – zkušenost je vnímána myšlení – hledání souvislostí mezi podněty myšlení – hledání souvislostí mezi podněty představy – zpracování zkušenosti představy – zpracování zkušenosti pozornost – zesiluje efekt učení pozornost – zesiluje efekt učení vůle – efektivita záměrného učení vůle – efektivita záměrného učení emoce – podpora, intelektuální emoce emoce – podpora, intelektuální emoce motivace – energetizace motivace – energetizace paměť – získána zkušenost je uchována paměť – získána zkušenost je uchována

19 ??? jaké mohou být strategie učení jaké mohou být strategie učení kdy ve vývoji se člověk učí učit, organizovat a zefektivňovat učení kdy ve vývoji se člověk učí učit, organizovat a zefektivňovat učení

20 druh učení ochočení zvířátka ochočení zvířátka reakce na zvonění reakce na zvonění jízda na kole jízda na kole cinkne mikrovlnka a dítě pláče hlady cinkne mikrovlnka a dítě pláče hlady dítě se adaptuje na dětský kolektiv MŠ dítě se adaptuje na dětský kolektiv MŠ habituace habituace senzibilizace senzibilizace senzomotorické učení senzomotorické učení klasické podmiňování klasické podmiňování sociální učení sociální učení

21 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov08 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google