Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE Zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE Zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová."— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE Zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová

2 MOTIVACE použitá literatura Úvod do pedagogické psychologie (Telcová, Odehnal; Brno, 2002) Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole (Lokša, Lokšová; Portál, 1999) Motivace lidského chování (Nekonečný; Academia, 1996) Základy psychologie (Vágnerová; Karolinum, 2004) Psychologie dnes a zítra (Chalupa; Stuare, 2007) Úvod do psychologie (Trpičovská; PeD UJEP Ústí n. L., 1996)

3 MOTIVACE teoretická část

4 MOTIVACE původ, definice Původ slova – latina: movero, movere – měnit, pohybovat Definice: – „Souhrn činitelů, které podněcují, energizují a řídí průběh chování člověka a jeho prožívaní ve vztazích k okolnímu světu a k sobě samému.“ (Lokša, Lokšová: Pozornost, motivace, relaxace, …) – „Motivace je psychický proces vedoucí k energetizaci organismu. “ (Wikipedie) – „Pod pojmem motivace rozumíme všechny jedinci připisované pochody, které vysvětlují, či dělají srozumitelným, jeho chování.“ (Trpičovská: Úvod do psychologie)

5 MOTIVACE definice II. „Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel a směr.“ „Motivace je tlak mentálních sil něco udělat.“ „Motivace jsou faktory, které nutí člověka se chovat určitým způsobem.“ „Pojem motivace vyjadřuje psychol. příčiny jednání či chování vůbec.“ „Motivace integruje psychickou a fyzickou aktivitu člověka směrem k vytčenému cíli.“ (Kotrba) „Motivace představuje soubor vnitřních hnacích sil člověka, které ho určitým směrem zaměřují, aktivizují a vzniklou aktivitu udržují. Navenek se tyto síly projevují v podobě motivovaného jednání.“ (Pauknerová, 2006)

6 MOTIVACE motivace vs. motiv motiv – dispozice motivace – proces, realizovaný funkčním vztahem dispozice a podnětové situace

7 MOTIVACE motiv, potřeba, pud motivy – faktory, které aktivizují lidské chování, zaměřují je na urč. cíl a v tomto směru je udržují po urč. dobu – osobní příčiny urč. chování – vyjadřují obsah dovršující reakce potřeba – impulz k jednání; nadbytek nebo nedostatek – vyjadřuje výchozí motivační stav pud – vrozená tendence k uspokojování základních biologických potřeb

8 MOTIVACE motiv určují – směr – zaměření aktivity – intenzitu – míru úsilí vynaloženého pro dosažení cíle – délku trvání – obvykle zakončeno uspokojením potřeby vznik (dle Madsena, 1979) – homestatický model – nedostatku, přebytku – pobídkový model – kognitivní model – činnostní model – emoční model různé vztahy mezi motivy

9 MOTIVACE dělení: (ne)uvědomovaná uvědomovaná – většina neuvědomovaná – automatismy – nežádoucí motivy, vedoucí ke snížení sebeúcty

10 MOTIVACE dělení: vnitřní x vnější vnitřní – pohnutka vykonávat urč. činnost vychází z vlastní vůle – uplatňuje se empirie, vlastní hodnotový systém, zájmy, aspirace, znalosti, atp. vnější – jedinec je nucen se věcí zabývat na základně vnějších podmínek – motivem je odměna, trest, kladné hodnocení spol., bolest,...

11 MOTIVACE teorie motivace T. zdůrazňující význam pudových potřeb – psychoanalytická teorie S. Freuda - pud – teorie drive-reduction C. Hulla - napětí T. vycházející z důrazu na psychosoc. potřeby – individuální psychologie – A. Adler - p. dosáhnout úspěchu – humanisticky zaměřená psychologie – C. Rogers – p. seberealizace – logoterapeutický směr – V. Frankl – p. smyslu života T. vycházející z komplexního pojetí potřeb – humanistická psychologie – A. Maslow – hierarchie potřeb (pyramida) – psychosociální teorie – E. Fromm – vztahy mezi jedincem a společností

12 MOTIVACE trocha praxe

13 MOTIVACE zvyšování na příkladu výuky přiměřená zpětná reakce přijmutí cílů za své využívání tvořivých úloh rozvíjejích samostatnost a motivaci demokratické vedení kolektivu dobré mezilidské vztahy skupinová práce najít smysl práce

14 MOTIVACE demotivace na příkladu výuky autokratický styl využování a výchovy (nařizování, důraz na disciplínu a poslušnost) strnulost vyučovacích metod malá tvořivost malý rozvoj originality nízká komplexnost přípravy do života důraz na školní známky neustálé porovnávání – zdůrazňování soutěží

15 MOTIVACE Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "MOTIVACE Zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google