Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Motivace. Motivace Motivace: souhrn intrapsychických dynamických sil, které aktivují, směřují a udržují chování, obvykle směrem k nějakému cíli cíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Motivace. Motivace Motivace: souhrn intrapsychických dynamických sil, které aktivují, směřují a udržují chování, obvykle směrem k nějakému cíli cíl."— Transkript prezentace:

1 10. Motivace

2 Motivace Motivace: souhrn intrapsychických dynamických sil, které aktivují, směřují a udržují chování, obvykle směrem k nějakému cíli cíl = něco získat (approach) x něčemu se vyhnout (avoidance)

3 Motivace a motivy motivace – hledání „příčin“ chování motivy (jednotlivé dynamické síly) se v reálné situaci vždy skládají a výsledné chování je vedeno usměrňováno nejnaléhavějšími motivy, případně synergií (uplatní se více motivů najednou) motivvnitřní mentální pohnutka vnější – pobídka (incentiva) motivačně-emocionální systém  anticipované emoce jako bezprostřední motivátory (ale ne zjednodušeně! – někdy se pouštíme do chování, které bude emočně neutrální nebo dokonce nepříjemné, ale má přinést později emoční satisfakci – např. vyhnutí se trestu, výčitkám svědomí atd.)

4 existuje „nemotivované“ chování?  uvědomované motivované projevy chování  nemotivované – automatické chování (dynamické stereotypy, výraz)  nevědomé motivy – sublimace motivů (náhrada osobně nepřijatelného motivu motivem jiným – např. dynamická teorie umělecké tvorby jako sublimace sexuálních pohnutek Motivace a motivy

5 druhy lidských motivů  sebezáchovné a stimulační (vycházejí z biologických potřeb)  psychosociální sociální (vycházejí se sociální povahy lidské existence – potřeba vztahů a sociálního začlenění) individuální psychické motivy (sebepojetí, sebeurčenost, smysluplnost bytí) Motivace a motivy

6 sebezáchovné motivy  motivy zajišťující přežití jedince (hlad, žízeň, tělesná teplota)  motivy zajišťující přežití druhu (sexuální a rodičovské motivy) Motivace a motivy

7 Motivy stimulace - úroveň aktivace a potřeba proměnlivé stimulace lidé vyhledávají individuální úroveň optimální aktivace Zuckerman – sensation seeking vyhledávání vzrušení potřeba zkušeností disinhibice (potřeba „nevázanosti“) citlivost na nudu

8 Psychosociální motivy implicitně založené motivační tendence (TAT) big three (D. McClelland, Winter):  potřeba úspěšného výkonu  potřeba afiliace a intimity  potřeba moci jsou založeny jako dvě protichůdné tendence  naděje x obava (např. naděje na úspěch x obava z neúspěchu)

9 Teorie motivace Teorie redukce pudu – C. Hull

10 Teorie motivace Freudova teorie pudů:  pudy jsou zdrojem veškeré psychické energie pudy života (sebezáchovné, sexuální) pudy smrti (agresivity, sebedstrukce – s cílem anorganické stability)  chování motivované primitivními popudy = agování výbuchy agresivity, sebepoškozování, zneužívání, promikuita, atd. podle analytiků často při ohrožení intimního („objektového“) vztahu

11 Teorie motivace Murrayho teorie potřeb:  potřeba = síla, která organizuje vnímání, myšlení, snažení a jednání určitým směrem s cílem změnit existující neuspokojivou situaci  potřeby primární (tělesné) a psychogenní sekundární potřeby (sexuální potřeba se objevuje jako obojí)  potřeby se prosazují buď spontánně nebo jsou aktivovány na základě (pozitivních a negativních) tlaků (vnějších podmínek)  výsledkem opakované interakce potřeby a tlaku je téma je výsledkem tlaků, jimž jsme byli vystaveni při uspokojování svých potřeb v dětství – např. přísná výchova, sourozenecká rivalita, podpora rodiny atd.  Tematický apercepční test

12 Maslowova hierarchie potřeb  interakce biologických, psychologických a sociálních potřeb potřeby nedostatku, potřeby bytí Teorie motivace

13 Další psychosociální teorie 1. Incentivní motivace —motivace je výsledkem působení vnějších podnětů – vnější motivace (vztah vnitřní a vnější motivace např. Deci & Ryan, Green & Nisbett) 2. Kognitivní—motivace je ovlivněna atribucemi a očekáváním (očekávání x hodnota)

14 Vnitřní a vnější motivace vnější odměny mohou snižovat zájem a vnitřní motivaci Deci a Ryan – teorie sebedeterminace: potřeba kompetence, vztahů a autonomie

15 Předmětná stránka motivace - cíle cíl = jasná představa žádoucí skutečnosti, obsahuje i předjímání uspokojení cíle si volíme a vztváříme na základě zkušeností s uspokojováním potřeb úroveň aspirace – stupeň objektivní náročnosti zvolených cílů E. Klinger – teorie aktuálních zájmů  current concern = mentální stav vytvořený na základě vytvoření záměru (intence) dosáhnout určitý cíl, trvá do dosažení nebo vzdání se cíle, usměrňuje a koordinuje psychické procesy směrem ke zvolenému cíli

16 Frustrace motiv zůstává neuspokojen, zmaření motivované činnosti frustrace nedostatek předmětu uspokojení – deprivace překážka vnější vnitřní (faktická zábrana,hrozba trestu) (nedostatek schopností atd., protikladný motiv)

17 Vůle vůle jako  proces tzv. volní regulace jednání  komplex vlastností osobnosti vyznačujících se způsobilostí sebekontroly N. Ach (1905) – determinující tendence, pak Lindworski, Lewin aj. – vůle spočívá ve volbě hodnot, soudobé názory - Heckhausen, Kuhl, Golwitzer H. Heckhausen – Rubikon model  předrozhodovací fáze vytvoření intence - Rubikon  předakční f.  akční f.  postakční (hodnotící)


Stáhnout ppt "10. Motivace. Motivace Motivace: souhrn intrapsychických dynamických sil, které aktivují, směřují a udržují chování, obvykle směrem k nějakému cíli cíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google