Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09 Motivace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09 Motivace."— Transkript prezentace:

1 KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: Motivace

2 “They know enough who know how to
learn.” (Ti co vědí, jak se učit, toho vědí dost) Henry Adams Motivace je jedním ze základních předpokladů v procesu učení

3 Co vás dnes motivovalo k účasti na přednášce?
Co vás motivuje k práci? Co vás motivuje věnovat se sportu? Jakým způsobem motivujete svoje svěřence/podřízené? Jakým způsobem motivujete jednotlivce?

4 Motivace je… Komplex psychických sil Fyziologická, psychologická
Jedinečná pro každého člověka Situačně podmíněná Stále málo prozkoumána

5 Vlastnosti motivace Energetizuje chování Řídí chování
Umožňuje vytrvalost v dosahování cílů Má různou intenzitu

6 Motivace souhrn intrapsychických dynamických sil
aktivují, směřují a udržují chování - obvykle směrem k nějakému cíli cíl = něco získat (approach) x něčemu se vyhnout (avoidance)

7 Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním, nebo naopak tuto jeho aktivitu tlumí, nerozvíjí, v činnostech, učení a osobnosti. J. Čáp, 1993, s.84

8 Motivace a motivy motivace – hledání „příčin“ chování
motivy (jednotlivé dynamické síly) se v reálné situaci skládají výsledné chování vedeno nejnaléhavějšími motivy MOTIV vnitřní mentální pohnutka, potřeba vnější – pobídka (incentiva) motivačně-emocionální systém anticipované emoce jako bezprostřední motivátory někdy se pouštíme do chování, které bude emočně neutrální nebo dokonce nepříjemné, ale má přinést později emoční satisfakci – např. vyhnutí se trestu, výčitkám svědomí atd.)

9 Motivace a motivy Druhy lidských motivů
sebezáchovné a stimulační (vycházejí z biologických potřeb) psychosociální sociální (vycházejí se sociální povahy lidské existence – potřeba vztahů a sociálního začlenění) individuální psychické motivy (sebepojetí, sebeurčenost, smysluplnost bytí)

10 Základní teorie motivace
Behaviorální Vnější motivy ve formě odměn a trestů Kognitivní Vnitřní motivy založené na víře, atributech a očekávání Sociální učení Mix vnitřních a vnějších motivů založených na očekávání a osobních cílech Humanistická Vnitřní motivy založené na lidské potřebě sebeuplatnění, seberealizace

11 Teorie motivace Teorie redukce pudu – C. Hull

12 Teorie motivace Maslowova hierarchie potřeb potřeby nedostatkové
interakce biologických, psychologických a sociálních potřeb potřeby nedostatkové potřeby růstové

13 Hierarchie potřeb - Abraham Maslow (1970)
Sebe realizace Estetické potřeby Kognitivní potřeby Potřeby uznání, kompetence Potřeby sounáležitosti a lásky Potřeby bezpečí Fyziologické potřeby: hlad, žízeň ap. Dlouhodobá nebo aktuální frustrace potřeby způsobuje fixaci, blokuje uspokojení vyšších potřeb

14 Teorie výkonové motivace
školní, pracovní, sportovní oblast Složky potřeby dosáhnout výkonu: dominantní potřeba dosáhnout úspěchu dominantní potřeba vyhnout se neúspěchu

15 Převažující potřeba úspěchu
Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) typičtí: soutěživostí chápou život jako výzvu, příležitost realismem soutěží sami se sebou i s ostatními volí si přiměřené soupeře či úkoly netrpí úzkostí ze selhání úspěchy připisují svým schopnostem, neúspěchy náhodě nebo nedostatečné přípravě

16 Potřeba vyhnout se neúspěchu
Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) typičtí: orientace na rodinu, přátele mají rádi volný čas jsou úzkostní ve zkouškových situacích volí buď extrémně snadné nebo extrémně obtížné soupeře či úkoly úspěchy připisují náhodě, neúspěchy svým nízkým schopnostem byli za neúspěchy v dětství trestáni

17 Vnitřní a vnější motivace
VNITŘNÍ MOTIVACE má zdroje v základních lidských potřebách a zvnitřněných hodnotách Podmínky: smysluplnost spolupráce svobodná volba zpětná vazba VNĚJŠÍ MOTIVACE – děláme něco pro odměnu, pochvalu Z „musíš“ se „chci“ nestává Vytváří návyk čekat na signál, pokyn od druhých lidí Vzniká závislost na vnější motivaci 17

18 Motivy vnitřní pudy, instinkty, potřeby zájmy vlohy, schopnosti emoce
seberegulační vlastnosti (svědomí, vůle, morálka...) zvyky, návyky postoje, hodnoty, pocit povinnosti (tzv. morální motivace) cíle, plány, ideály aktuální psychický stav

19 Motivy vnější odměny (emocionální, materiální)
tresty (emocionální, materiální, fyzické, formální) příkazy (výzvy, rozkazy) prosby (přání, očekávání druhých) nabídky (reklama) vzory fyzikální podmínky vnějšího prostředí (hluk, vzduch, světlo)

20 Vnitřní motivace radost a uspokojení z vykonávání aktivity
charakteristická pro vrcholové výkony spojována s: menším subjektivně vnímaným tlakem zábavou identifikací s rolí např. sportovce sníženou pravděpodobností ukončení činnosti, kariéry Pokud sportovec dělá aktivitu „pro ni samotnou a pro radost a uspokojení z jejího vykonávání.“ …lidé milují běh, protože jim dává pocit radosti a svobody, zlepšuje jejich subjektivní pocit kvality života …vždy závodím sám se sebou, chci zlepšit vlastní výkon, baví mě překonávat své osobní rekordy, sport jsem milovala už jako dítě a miluji ho stále…

21 Vnější motivace dělám to kvůli vnějším podnětům… spojována se:
zvýšenou úzkostí zvýšenou pravděpodobností ukončení činnosti Př. léčba odměny, ceny, pochvala

22 Motivace k učení Vnitřní Vnější poznávací potřeba odměna
potřeba činnosti potřeba kompetence potřeba sociální interakce Vnější odměna pochvala prestiž trest

23 Vnitřní motivace a vnější odměny
Vnější odměny mohou narušit vnitřní motivaci... Kognitivně evaluační teorie (Deci a Ryan,1985) Kontrolní aspekt odměny Informační aspekt odměny Podkopávají vnější odměny vnitřní motivaci? Zdá se, že by kombinace měla motivaci zvyšovat (ceny na školním turnaji ve volejbale žáků) Když lidé vidí příčinu jejich chování v tom, že to sami chtějí dělat, pokládají se za vnitřně motivované. Když vidí příčinu svého chování jako vnější (dělám to pro peníze), pokládají se za motivované zvnějška (tím méně vnitřně). Jak narušit vnitřní motivaci: mexický dědeček Výzkum: puzzle, jedna skup. Za řešení dolar, druhá nic, v přestávce si s puzzlemi dále hráli víc lidé, kteří nebyli odměněni, stejně děti a kreslení fixkama... Možný je i dlouhodobý efekt. Deci a Ryan: existují dva procesy, kterými může vnější odměna ovlivnit vnitřní motivaci kontrola: vnitřně motivovaní lidé cítí, že něco dělají, protože to chtějí dělat, ne pro odměnu. Když je někdo odměňuje, cítí to jako kontrolu, chtějí se řídit sami Informační aspekt: pokud odměna poskytuje informaci o výkonu (odměna pro nejúspěšnějšího hráče) může zvýšit vnitřní motivaci Jak odměna ovlivní vnitř. Motivaci závisí na to, jestli je vnímána víc jako informační nebo jako kontrolující. Dostal jsem odměnu pro to, aby si mě trenér pojistil do týmu pro příští sezónu. Rodiče jsou na mě pyšní a chválí mě jen tehdy, když vyhrávám, jen tehdy jsou spokojení... Je to, jako když si mě chtějí koupit.

24 Vnitřní a vnější motivace
Deci a Ryan – teorie sebedeterminace: potřeba Kompetence, vztahů a autonomie Vnější odměny mohou snižovat zájem a vnitřní motivaci!

25 Jak zvýšit vnitřní motivaci?
Umožněte zažít úspěch Každý výkon má svou odměnu informační hodnotu že něco děláte dobře Chvalte Pochvala: zasloužená, upřímná, je jí možné dosáhnout, je možné přičíst kontrolovatelným faktorům Pestrý trénink (aktivita), změny Zapojte svěřence do rozhodování Vymýšlení odměn a trestů, tréninkových motivů, herní strategie... Zlepšuje pocit kompetence Plánujte cíle Svou odměnu... Pak má především informační hodnotu, je za to, že něco děláte dobře... Rozhodování... Vymýšlení odměn a trestů, tréninkových motivů, herní strategie... Zlepšuje to pocit kompetence Pochvala: zasloužená, upřímná, je jí možné dosáhnout, je možné atribuovat kontrolovatelným faktorům

26 Jak mohou vnější odměny podpořit vnitřní motivaci ?
bezprostředně po splnění úkolu odměnou musí být něco pro jedince hodnotného, důležitého odměna obvykle musí být zřejmá ne příliš často Spence a Helmreich (1983), Deci (1996)

27 Motivace: odměny a tresty
funkce motivační a informační odměny: hmotné, morální tresty: fyzické, psychické symbolické, faktické

28 Základní principy posilování chování
+ Pozitivní výsledek - opakujeme (pozitivní posílení) - Negativní výsledek – vyhneme se (negativní posílení) Pokud to, co děláme, má pozitivní výsledek, máme tendenci stejné chování opakovat a získat tak další odměnu Pokud to, co děláme, má nepříjemné následky, máme tendenci neopakovat toto chování a vyhnout se tak další nepříjemnosti. Ale: Často na to samé posílení reagují různí lidé různě (někomu vynadáte a on to bude cítit jako trest, někdo jiný to bude brát jako příležitost upozornit na sebe před ostatními) Lidé často nedokáží zopakovat to, za co jste (vy nebo někdo jiný) je pochválili (obránce vstřelí tři góly, získá pozornost a pochvalu médií...ale v příštím utkání jeho snaha skórovat může být kontraproduktivní...) Různé typy posílení spolu soupeří a vy o nich nemusíte vědět (úspěch ve sportu kontra touha být se svým milým, hrát na hudební nástroj,škola...) KAŠLU

29 Pozitivní posilování Výběr vhodné odměny? Vnější Vnitřní Sociální
Materiální Aktivita Něco navíc Vhodná odměna: nejlepší je zeptat se Vnější odměny: pocházejí z vnějšku, od trenéra nebo týmových kolegů Vnitřní odměny: být pyšný na úspěch, pocit vlastní schopnosti něčeho dosáhnout... Vy je nemůžete přímo nabídnout, ale můžete strukturovat prostředí tak, aby je sportovec dostal... Sociální: pochvala, úsměv, poklepání po zádech, publicita Materiální: poháry, medaile, trička Aktivita: hraní hry místo drilování, hra na neobvyklém postu, odpočinek Speciálně něco navíc: jít se podívat na profi zápas, závod, týmová párty, přednáška vynikajícího sportovce, vzoru...

30 Pozitivní posilování Kdy a jak často?
Počáteční fáze tréninku nebo nácviku dovedností: neustále, okamžitě po provedení, přesně Poté: občas! Co odměňovat? Postupné zlepšování techniky Výkon, ne jen vítězství Úsilí Fair-play, sebekontrolu, pomoc ostatním... Nechválit, když není za co ... Vždy je! Při nácviku: neustálé poskytování zpětné vazby = informace, nejefektivnější je ne jen: „to bylo lepší“ ale i „teď, v první polovině bazénu, se ti to dotažení záběru povedlo opravdu švihově, tak to má vypadat!“ Jak je dovednost nacvičená: občas pochválit, žádané chování pak déle přetrvá Nemůžete odměňovat pokaždé, když někdo udělá něco dobře. Nemůžete také odměňovat pouze vítězství. a) Postupné zlepšování techniky: když se učí komplexní dovednost, odměnit buď část nebo přibližnou podobu budoucí dovednosti

31 Je lepší odměňovat nebo trestat?
Primární motivací je strach z trestu Následuje strach ze selhání Ztráta motivace vítězstvím a radosti z něj Pokles výkonnosti Nechtěné chování může být naopak posíleno Trest vytváří nepříjemné, averzivní prostředí pro učení Ztráta radosti z vítězství: spíše se jen snažíme vyhnout agónii z prohry Strach ze selhání způsobuje ztrátu koncentrace, sportovec se zaměřuje na negativní následky, které by pro něj prohra mohla mít. Nesoustředí se na to, na co má, aby dosáhl úspěchu. Sportovci, kteří se bojí selhání, podávají podle výzkumů nejen horší výkon, ale jsou také náchylnější ke zranění a dříve ukončují sportovní kariéru. Pokud je pro úspěch ve sportu potřeba sebedůvěra, asertivita a určitá úroveň riskování – nikdy nedocílíte tím, že budete sportovce strašit trestem ... Bude hrát nebo závodit na jistotu. Někdy je trestání jediným okamžikem, kdy někomu věnujete pozornost, po které tak touží. A vnitřní motivace klesá. Sportovci se většinou nenaučí správnému chování, pouze jak se vyhnout trestu. Když se trenér nedívá, ulejvají se...

32 Jak trestat (10-20% posilování)
Stejný trest za stejný přečin Trestejte čin, ne svěřence Ať si trest vymyslí sami Nepoužívejte fyzickou aktivitu jako trest Pozor na odměnu trestem (pozornost) Nenadávejte a nekřičte Netrestejte za chyby během hry Nezesměšňujte před ostatními Když se rozhodnete potrestat – buďte důslední Buďte konzistentní Obzvlášť tresty za porušení pravidel Nadávání je osobní, lepší je prostě sportovci oznámit, jaký je jeho trest (měl by vědět za co, ideálně si trest sám předem vymyslel)

33 Chyby „z dobrého úmyslu“ trenéra
NEDĚLAT nadměrná chvála za úspěch nedostatečná kritika po nezdaru ve snadném úkolu nadměrná pomoc při řešení úkolu výrazy soucitu při nezdaru DĚLAT přiměřená chvála za úspěch ukázat zvládaný hněv při nezdaru relativně omezit pomoc –vedení k samostatnosti Mají negativní vliv na sebehodnocení dítěte, i když jsou občas trenérem považovány za pozitivní 1. 2. 3. zejména pokud není vyhledávána a očekávána 4. Tyto projevy mohou být vnímány jako negativní, ve skutečnosti signalizují sportovci dobré mínění o jeho schopnostech

34 Rizika odměn a trestů náhražka vnitřní motivace
nemají dlouhodobý pozitivní účinek typy ve škole – známky, poznámky, pochvaly, soutěže nezasahují do příčin chování, do postojů a emocí jsou především manipulací s jiným člověkem trest – akceptace násilí odměna – závislost na vnější motivaci vytváříme „nálepky“ – vzorný žák, kazisvět… náhrada trestu a odměny – přirozený následek Projevy zodpovědnosti a poslušnosti mohou vypadat stejně (nosí pomůcky, dává pozor, plní úkoly…). Zodpovědnost – možnost výběru – přirozené důsledky. Příkaz – odměna nebo nepříjemnost – vychováváme k poslušnosti 34

35 Motivační orientace Zaměření cílů učení se dovednostem zvládnutí výzvy
NA PROCES (na úkol) učení se dovednostem zvládnutí výzvy zlepšování vlastních schopností a dovedností úspěch je přisuzován úsilí problém: zaměření na jeho řešení NA VÝSLEDEK (na vlastní ego) porazit druhé úspěch je přisuzován talentu (schopnostem) problém: zaměření na zvládání emocí ! není statické (trénink, zápas) Ve sportu se cítím úspěšný, když:

36 Motivační klima zaměřené na úkol zaměřené na výsledek KONTROLA!

37 Orientace na úkol / ego Orientace na úkol
Snaha o zvládnutí dovednosti (mastery) Hodnotí individuální zlepšení Vytrvalost ve snažení i při neúspěchu Vynakládá úsilí Vyhledává úkoly, které jsou výzvou Zájem o úkol (intrinsic motivation) Orientace na ego Největší důležitost má normativní hodnocení Dává najevo nadřazenost Při neúspěchu snižuje úsilí Vynakládá málo úsilí Vyhýbá se výzvám Má zájem o to porážet ostatní Při opakovaném neúspěchu zanechává činnosti

38 Vhodná motivace má ve výuce zásadní význam:
podporuje aktivní učení zvyšuje aktivitu žáků podporuje zájem o výukový předmět (přírodopis)

39 Jak žáky motivovat a podpořit tak jejich aktivitu?
být důsledný (trvat na splnění každého zadaného úkolu, pokud ho žák nesplní-sankce) pochvala za práci navíc (pokud nad rámec zadaného úkolu splní žák něco navíc, měla by následovat pochvala, popř.odměna) dobrovolné úkoly-podněty pro žáky (krátké referáty, ukázky přírodnin, sbírky, články z periodik, jednoduché pomůcky – vždy oceníme) hravé formy při vyučování, opakování, procvičování učiva (doplňovačky,práce ve skupině, didaktické hry, atp.) pravidelné hodnocení žáků- oficiální (známkou) - slovní - pomocné body, známky důsledná diferenciace žáků – diferenciace žáků dle jejich možností, zadávání různých úkolů pro různé žáky, diferenciace v hodnocení (nelze chtít po všech všechno) umožnění žákům samostatně se slovně projevit – vlastní zkušenosti (kde byli, co zajímavého viděli na výletě, v TV, apod.) diskutujme se žáky – motivační rozhovor, zkušenosti žáků hodnoťme žáky – - chtějí si opravit špatnou známku (neúspěch)- chtějí dokázat, že už se to doučili - práce v hodině (kladně i záporně) - za přinesené pomůcky, ukázky, apod. - dobrovolná účast na soutěžích hodnoťme nejen teorii, ale i praktickou stránku věci (poznávání přírodnin, práce s laboratorní technikou, práce při exkurzi, vycházce, apod.) poznejme dokonale okolí své školy, regionu – seznamujme s ním žáky, informace o ZÚ, muzea, přírodovědné lokality (fotografie, video, vycházky…) vlastní nápady, jak žáky motivovat (využití aktivizačních forem výuky, podpora samostatné práce žáků, projektové vyučování, …)

40 ARCS Model - John Keller
Attention - What are you doing to gain and maintain students’ attention? Relevance - How do you demonstrate the relevance of course content to your students? Confidence - What are you doing to build confidence in students that they will be able to learn and apply course content? Satisfaction – Upon learning, what do you do to impart satisfaction amongst students?

41 Děkuji za pozornost  Pěkný den!


Stáhnout ppt "KKI/KPS1 Přednáška 2 Téma: 31.10.09 Motivace."

Podobné prezentace


Reklamy Google