Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA - ÚVOD PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA - ÚVOD PhDr. Eva Tomešová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA - ÚVOD PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.

2 Motto:  Psychologické dovednosti se LZE naučit, JE MOŽNÉ je TRÉNOVAT stejně jako dovednosti fyzické.

3 Špatný výkon = je třeba více trénovat  Reálným problémem je ovšem nedostatek psychologických dovedností, NE technických dovedností či kondičních předpokladů!!!  Petrovi ve skutečnosti chyběla dovednost fyzicky relaxovat a pozitivně myslet i pod velkým tlakem.

4 Proč je psychologická příprava důležitá?  Všichni jsme zažili, že lze prohrát nebo dělat chyby „kvůli hlavě.“  Výkon je vždy výsledkem souhry fyzických A psychologických faktorů  Jak trenéři vidí podíl psychologických faktorů na výkonu v různých sportech???

5 Proč není psychologická příprava využívána?  Nedostatek informací, znalostí, dovedností  Psychologické dovednosti jsou vnímány jako vrozené a nenaučitelné  Nedostatek času

6 Mýty ohledně psychologické přípravy:  Je jenom pro „problémové“ sportovce  Je záležitostí vrcholového sportu  Poskytuje rychlé řešení „problému“  Je neúčinná

7

8 3 fáze psychologické přípravy 1. Vzdělávací: proč je PP důležitá 2. Individuální zhodnocení potřeb, výběr a nácvik konkrétních technik 3. Nácviková

9 Kdy zařazovat PP?  Začít v přechodném nebo přípravném období  Půl roku až rok systematické práce než budou dovednosti integrovány do výkonu  10-15 min 3-5 krát týdně v závislosti na tom, co se učíte (začátek nebo konec tréninkové jednotky)  Lze zadávat domácí úkoly  Je třeba neustálá supervize  PP je součástí sportovní přípravy po celou kariéru!

10 Jak hodnotit účinnost PP?  Rozhovory, dotazníky (psycholog?) – subjektivní zhodnocení sportovce  Objektivní data

11 SEBEPOZNÁNÍ základ psychologické přípravy

12 Proč sebepoznání sportovce?  základem pro získání kontroly  základem pro systematickou PP  základem pro dosažení plného potenciálu člověka a sportovce

13 Cíle sebepoznání:  poznat plně a upřímně vlastní dobré i špatné stránky, vlastnosti, schopnosti, dovednosti, současnou výkonnostní úroveň...  akceptovat sám sebe  stát se plně zodpovědným za následky svého myšlení, pocitů a chování

14 Sebepojetí: jedinec, jak je znám jedinci  3 složky: kognitivní (sebedeskriptivní termíny a atribuce) emoční (pocity ohledně kognitivních atribucí) behaviorální (tendence jednat v souladu s tím, jak se vnímáme)

15 Sebeúcta: jak se jedinec vnímá jako OK, hodnotná osobnost – OK si definuje každý individuálně

16 Sebeakceptace: Jak se přijímáme. Dobrá sebeakceptace znamená, že se přijímáme i se svými špatnými stránkami.

17 Sebedůvěra: víra ve svou schopnost úspěšně se vyrovnat se současnou situací (tady a teď) … víra v úspěch x sebenaplňující se proroctví

18 Výhody sebedůvěry  pozitivní emoce  koncentrace  cíle  úsilí  herní (soutěžní) strategie  schopnost zvrátit negativní vývoj

19 Optimální sebedůvěra?  nedostatek – pochyby úzkost narušení koncentrace nerozhodnost zaměření pozornosti na nedostatky místo na silné stránky často se týká jediné dovednosti a přenáší se na ostatní!  nadměrná sebedůvěra – i když na to nemám nemusím se snažit někdy hraná – zastírá pochybnosti

20 Vliv očekávání na výkon  osobní očekávání úspěchu – úspěch  očekávání trenéra – ovlivnění interakcí problém nastává, pokud jsou příliš nízká nebo vysoká  více času a instrukcí přeceňovaným  méně kvalitní instrukce podceňovaným  více chvály přeceňovaným ovlivňuje chování to potvrzuje trenérova očekávání

21 Zdroje sebedůvěry v činnosti – self- efficacy  úspěšné výkony v minulosti  příklad  přesvědčování, verbální povzbuzení  interpretace zvýšené aktivace pozitivně (na jako strach)

22 Posouzení sebedůvěry… otázky  Kdy se přeceňuješ?  Jak se dostaneš do rovnováhy po tom, cos udělal chybu?  Kdy o sobě pochybuješ?  Mění se tvá sebedůvěra během zápasu?  V kterých situacích jsi nejistý a nerozhodný?  Těšíš se na náročné a tvrdé utkání?  Jak se vyrovnáváš s neočekávanou situací v zápase?

23 Budování sebedůvěry  TRÉNINK A PLÁNOVÁNÍ  úspěch  sebevědomě jednat  sebevědomě myslet  imaginace  trénink  příprava

24

25 Techniky zaměřené na nácvik sebepoznání

26 1. Zaměřit se společně se sportovcem na jeho myšlenky, pocity a chování před, během a po perfektním závodě/zápase a nepovedeném závodě/zápase – propadáku.

27 2. Občas požádat sportovce o jakoukoli variantu písemného zamyšlení se nad sebou samým typu „Jak se vidím“

28 Otázky: 1) Popište, jak se v současnosti vidíte jako a) člověk b) sportovec zaměřte se jen na pozitivní věci. 2) Co si myslíte, že negativně ovlivňuje vaše sebepojetí a) jako člověka b) jako sportovce?

29 3. Pomoci sportovcům při hledání motivace, snažit se pomoci jim s porozuměním vlastní motivaci (Proč sportujete?)

30 4. Naučit sportovce znamenávání pocitů do tréninkového denníku (těžký trénink, soustředění, závody...)

31 5. Podporovat sportovce při získávání zpětné vazby od významných druhých a od VÁS.

32 6. Naučit sportovce poznávat současnou výkonnostní úroveň a progres během např. sezóny (PROFILOVÁNÍ VÝKONU).

33

34 7. Pomoci sportovcům učit se z chyb I úspěchů druhých (video...)

35 8. Naučit sportovce spojovat psychické stavy s fyziologickými procesy (jak mé tělo reaguje na trému...)

36 9. Učit sportovce vyjadřovat vlastní názory, diskutovat, poznávat se v diskusi.

37 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA - ÚVOD PhDr. Eva Tomešová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google