Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 názor, stanovisko nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou  postoje jsou důležitou složkou komunikace, jsou součástí osobnosti,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " názor, stanovisko nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou  postoje jsou důležitou složkou komunikace, jsou součástí osobnosti,"— Transkript prezentace:

1

2  názor, stanovisko nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou  postoje jsou důležitou složkou komunikace, jsou součástí osobnosti, souvisí s chápáním, myšlením a cítěním, jsou relativně trvalé, většinou vycházejí z hodnotové soustavy člověka  hlavní funkce postojů je připravenost k jednání (nemusíme se vždy znovu promýšlet, zda vynést smetí do tříděného smetí, máme pozitivní postoj k třídění, a proto pak již automaticky odpad třídíme bez opětovného přemýšlení)  vědomosti, dovednosti a postoje získáváme v průběhu života a to vzděláváním a sociálními vlivy  změnit postoj znamená změnit naše chování a je to i naopak, jestliže se naše chování změní, změní se i naše postoje

3  člověk ve svém životě nedělá nic jen tak, veškeré chování a jednání má svůj důvod, za každým naším činem stojí nějaká pohnutka, podnět, důvod = MOTIV (osobní příčina určitého chování)  motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu, usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle  motivace může vycházet z vnitřních nebo vnějších pohnutek a podnětů a) vnitřní motivace - výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, seberealizace, kulturní potřeby) b) vnější motivace - je určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, možnost odměny)

4  potřeby  zájmy  hodnoty  pudy  aspirace  cíle  ideály  zvyky

5  stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co potřebujeme k životu  při dlouhodobém nenaplnění potřeby nastupuje deprivace (citové strádání)  dělení: a) biologické (vrozené) - potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku apod., slouží pro přežití, reprodukci nebo udržení zdraví b) sociální (získané) - kulturní (vzdělání, kulturní život) a psychické (radost, štěstí, láska), zajišťují adaptaci na sociální podmínky, reagují na nedostatek v sociálním bytí

6  potřeba seberealizace (naplnit své možnosti růstu a rozvoje)  potřeba uznání, úcty (být vážený, mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sám sebou kladně hodnocen)  potřeba lásky, sounáležitosti (vedou k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a milován)  potřeba bezpečí, jistoty (projevuje se především vyhýbáním se všemu neznámému, neobvyklému či hrozivému)  fyziologické potřeby (potřeba potravy, tepla, vyměšování)

7  trvalejší vztah člověka k nějakému člověku, zvířeti, činnosti, předmětu a má zpravidla citový doprovod  to, čím vyplňujeme volný čas, co nás baví, co nás zajímá – aktivní trávení volného času x pasivní trávení volného času  díky zájmům může člověk být aktivován k tomu, aby začal rozvíjet své vrozené dispozice  vyhraněný zájem = ZÁLIBA

8 aktivní trávení volného času pasivní trávení volného času

9  obsahují názor jedince na to, co je správné a nesprávné, často mají zásadní roli v rozhodování  vyjadřují to, co je pro nás důležité, potřebné, čeho si ceníme, co obdivujeme – každý člověk uznává jiné hodnoty  některé jsou obecně dané (život, zdraví, morálka, přátelství), jiné si vytváříme sami 1) materiální – peníze, majetek, bydlení, cestování, příroda, práce, umění, zdraví, vzdělání 2) duchovní – přátelství, rodina, láska, štěstí, svoboda, pravda, mír, víra

10  vrozená pohnutka k činnosti, instinkt  nejstarší a nejranější motivační funkce  druhy: pud výživy, pud sebezáchovy, pohlavní pud, mateřský pud,…  ambice  snaha o sebeuplatnění, vyniknutí, někdy se označuje také jako ctižádost

11  směr, kterým se člověk ubírá, když chce něčeho dosáhnout, něco vykonat, něčemu se vyhnout, něco dělat či nedělat apod.  tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost  ustálený vzorec chování jednotlivce nebo členů určitého společenství  individuálně získaný a často nutkavý zvyk je návyk, pokud takové chování jednotlivce společnost neschvaluje, říká se mu zlozvyk

12  představa o něčem dokonalém - může se stát příkladem pro nějakého člověka, může se jím stát někdo z rodičů, zpěvák/zpěvačka, herec/herečka…, ale nemusí to být pouze osobnosti, ale také třeba myšlenky, normy, chování  vzorový cíl, dokonalý stav nebo objekt  charakterizuje, jaké má člověk morální zásady a hodnoty a celkovou zaměřenost osoby

13  http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_vlast nosti_osobnosti#Motivy_a_postoje http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_vlast nosti_osobnosti#Motivy_a_postoje  http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace  http://cs.wikipedia.org/wiki/Postoj http://cs.wikipedia.org/wiki/Postoj  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba  http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychologie) http://cs.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychologie)  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk  http://www.lipnoservis.cz/o-nas/ http://www.lipnoservis.cz/o-nas/  http://www.novinky.cz/domaci/209190-jak-travi- cesi-nejcasteji-svuj-volny-cas-u-televize.html http://www.novinky.cz/domaci/209190-jak-travi- cesi-nejcasteji-svuj-volny-cas-u-televize.html


Stáhnout ppt " názor, stanovisko nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou  postoje jsou důležitou složkou komunikace, jsou součástí osobnosti,"

Podobné prezentace


Reklamy Google