Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb.  Objektivní a subjektivní dimenze vzdělávacích potřeb – spojuje se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb.  Objektivní a subjektivní dimenze vzdělávacích potřeb – spojuje se."— Transkript prezentace:

1

2  Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb.  Objektivní a subjektivní dimenze vzdělávacích potřeb – spojuje se do motivace ke vzdělání

3  ve VD – důležitá především kladná motivace  podpora kladných motivů:  zájem o učební látku  aspirace účastníků  seberealizace účastníků  důležité – eliminovat záporné motivy  strach  resentimenty

4 Nejlepší motivací v učení dospělých je sebemotivace. Důležité je vyjasnit si důvody, proč se učíme.

5 Individuální užitek Sociální jistota Zvýšená výkonnost Informace, odborné vědomosti, dovednosti, pracovní návyky 5 Pyramida motivace učení

6  Motivace habituální – dříve získané postoje ke vzdělání  Motivace aktuální – komplex různorodých a vzájemně se podmiňujících faktorů (motivů)

7 Základní kategorizace: Kapitál ekonomický Kapitál sociální Kapitál symbolický – prestiž Nejvíce ovlivňuje:  Věk  Vzdělání  Společenské klima  Vnitřní ambice a vnitřní motivace  Kvalita nabídky ve VD  Flexibilita nabídky  Prostředí a celkový přístup ke klientům (zákazníkům)

8  Jednoznačný cíl vzdělávacího procesu  Navázání na individuální zájmy a stávající vědomosti  Zajištění použitelnosti v praxi  Celková atmosféra  Pozitivní (i dílčí) hodnocení  Členění studia do logických celků (pochopitelných celků)

9  Užívání didaktických nástrojů ve vhodném poměru  Považovat účastníky za partnery !!!!!!!!  Převaha pozitivní motivace, minimálně sankce

10  Vyšší schopnost pozornosti při správné motivaci – až 45 minut  Vnímání – velmi dobré – porovnává s praxí  Paměť není mechanická, nutno podpořit formou souvislostí

11  Kritické přijímání poznatků  Chtějí uplatnit své životní a pracovní zkušenosti  Vyžadují samostatné jednání a myšlení  Mají více tzv. dobrovolný přístup  Důraz na praktické myšlení  Převládá krátkodobá paměť  Klesá stabilita vnímání – (nejvyšší 27 – 33 let)

12  Nejistota ze zkoušení – obavy ze selhání  Nárůst vnějších tlaků (pracovní, rodina)

13  Odstranění vlastních nedostatků, které vyplynuly v praxi  Rozvoj – nové technologie  Sebeuplatnění  Ocenění  Ctižádost – touha vyniknout  Pocit nejistoty (např. po MD)  Existenční problémy  Smysluplná náplň – sociální kontakt

14  Souvislost vzdělání s motivačním systémem firmy (platové zařazení, možnost specializace, zapojení do rozvojových týmů)  Celospolečenský kredit  Uplatnitelnost na TP – nabídka a poptávka po určité profesi

15  Organizace vzdělávací akce  Časové rozložení  Podíl tzv. nepřímé výuky  Kladný přístup  Nedirektivní přístup  Pomoc při odbourání negativních pocitů  Individuální přístup  Volba metod  Hodnocení  Práce s reálnými cíli

16  Mentorování  Moralizování  Školometský přístup – nerovnost v jednání

17  Princip přiměřenosti  Uvědomělosti – musí chápat smysl  Postupnosti – od jednoduchého ke složitému  Systematičnosti – logicky uspořádaný systém  Názornosti  Aktivnosti  Spojení teorie s praxí  Individuální přístup a princip kulturnosti  Princip optimálního řízení – soustředíme se na hlavní fakta

18  Cena kurzů  Strach ze zkoušek  Strach z náročnosti studia (i časový faktor)  Strach z novinek  Strach z neznámého prostředí  Nízká informovanost o možnostech (nízká podpora DV v ČR)  RESENTIMENT!!!!!!!

19  Účastníci vzdělávání dospělých nejsou žáci, ale partneři a informace cedí přes zkušenost.

20  Praktičnost, konkrétnější přístup  Efektivitu času  Kvalitu lektorů  Materiály  Flexibilita

21  Co dospělí potřebují - motivaci k DV (chuť) - čas a klid - praktickou využitelnost, smysluplnost - prožitek - podporu (konzultace)


Stáhnout ppt " Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb.  Objektivní a subjektivní dimenze vzdělávacích potřeb – spojuje se."

Podobné prezentace


Reklamy Google