Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

On-line forma výuky Cvičení z techniky a technického vzdělávání Zpracoval: Jan Drobný (209671)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "On-line forma výuky Cvičení z techniky a technického vzdělávání Zpracoval: Jan Drobný (209671)"— Transkript prezentace:

1 On-line forma výuky Cvičení z techniky a technického vzdělávání Zpracoval: Jan Drobný (209671)

2 Klíč k úspěšné on-line výuce Kvalitní technické zázemí Dostatečné personální zajištění  Realizační tým  Proškolený Tutor  poučený studující

3 Dovednosti pro e-learning Pedagogické dovednosti (Sociální dovednosti) Technické dovednostiKreativní dovednosti Tutor

4 Klíčové role v e-learningu MANAŽER je odpovědný za nastolení e-learningové strategie a řízení projektů VÝVOJÁŘ je odpovědný za navržení programů a produkci obsahu TUTOR je odpovědný za poskytování průběžné podpory studujícím v průběhu vzdělávání

5 Proč školit učitele pro on-line výchovu? KVALITA TUTORA  odbornost  osobnost  postoje Kladou na učitele odlišné požadavky než pro prezenční výuku

6 Kdo je tutor? Tutor je slovo latinského původu. V současné době se v českém prostředí slovo tutor užívá pro vzdělavatele v distančním vzdělávání, zejména v e-learningu Jeho posláním je navázat se studujícími partnerský dialog. Poradce, podporovatel distančního studia.

7  Možnost okamžitého ovlivnění průběhu učení  Více možností a nástrojů ve výběru didaktických metod k okamžitému usměrňování procesu vzdělávání formou otázek a úkolů, k rozvíjení motivace, k hodnocení, v neverbální komunikaci.  Nevyučuje, nepřednáší  Vede studujícího v procesu vzdělávání  Pomáhá studujícímu jako konzultant  Hodnotí samostatné práce studujících a sděluje jejich hodnocení; motivuje.  Připravuje a řídí tutoriály; moderuje, zadává, usměrňuje…  Je „styčným důstojníkem“ mezi studujícími a vzdělávací institucí Pedagog v prezenčním studiuTutor Odlišnosti Pedagog v prezenčním studiu  odpovídající odborné i pedagogické vzdělání, znalosti oboru, sociologie a psychologie (učení)  určování a plánování cílů  komunikační, motivační, hodnotící dovednosti  schopnost empatie  znalost potřeb studujících Tutor Společné rysy - požadavky na učitele i tutora

8 Tutor v on-line formě výchovy  je přesvědčený o efektivitě výuky  reaguje pružně, je přizpůsobivý  má pedagogické i technické dovednosti  je schopen řídit společné aktivity

9 7 principů on-line výuky 1.Podporování kontaktů mezi studujícími a tutory. 2.Rozvíjení spolupráce mezi studenty. 3.Používání metod aktivního učení. 4.Poskytování zpětné vazby. 5.Zdůrazňovaní času potřebného k vykonání úkolu. 6.Očekávání úspěchu. 7.Respektování různorodého talentu a odlišných způsobů učení se.

10 Otázky on-line tutora Jaký je cíl kurzu? Jaký bude poměr prezenční a on-line výuky? Kdo bude adresátem kurzu? Kolik studentů bude v kurzu? Jaký bude časový plán kurzu? Jak mohu podnítit aktivitu studenta? Jaké role budu jako tutor vykonávat?

11 Studující v on-line výuce  Studijní skupina je velmi různorodá (věk, znalosti, předchozí zkušenosti, motivace ke studiu, styly učení)  Studující musí mít silnou motivaci, vytrvalost a schopnost organizace studia a technické zázemí.  Distanční výuka musí reagovat na potřeby studujících

12 Jak zaujmout studenty? zábava + motivace rozmanitost aktivit vytváření komunikace možnost volby pozitivní zpětná vazba úkoly vyžadující tvůrčí myšlení přiměřeně náročné aktivity

13 Jak zabránit pocitu izolace? Použití skupinových forem studijních činností Vytvářet kontakt tutora se studujícími Vytvářet kontakt studujícího s ostatními studujícími kurzu

14 Doporučení pro tutory přizpůsobit on-line výuku studujícím studenty motivovat poskytovat efektivní zpětnou vazbu průběžně sledovat studijní výsledky účastníků a dodržování harmonogramu studia problémy a potíže studentů řešit individuálně zapojit aktivně účastníky do studia

15 Použité zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Tutor http://cs.wikipedia.org/wiki/ELearning http://ciks.vse.cz/knihovna/Granty/online_vyuka.aspx http://www.etutors-portal.net/ http://www.mujweb.cz/skolstvi/caduv/index.html


Stáhnout ppt "On-line forma výuky Cvičení z techniky a technického vzdělávání Zpracoval: Jan Drobný (209671)"

Podobné prezentace


Reklamy Google