Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých Projekt ESF v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0213.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých Projekt ESF v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0213."— Transkript prezentace:

1 Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých Projekt ESF v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0213

2 Informace o projektu  Projekt spočívá ve vytvoření systému vzdělávání vzdělavatelů dospělých  zahrnujícího tři jednosemestrové moduly  a vyškolení 3 x 20ti vzdělavatelů dospělých.  Každý z modulů je v rozsahu 40 hodin prezenční výuky a 100 hodin samostatného studia a je zakončen závěrečnou prací.  Systém zahrnuje přípravu vzdělavatelů dospělých na začlenění osob ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího procesu.

3 Cíle projektu  Zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách i ostatních institucích zajištujících vzdělávání dospělé populace.  Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím  zvyšování kvality nabídky vzdělávání  rozšiřování účasti vzdělávacích institucí a podniků na dalším a celoživotním vzdělávání.  Příprava vzdělavatelů dospělých na začlenění osob ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího procesu.

4 Konkrétní výstupy projektu Příprava tří jednosemestrových kurzů:  Úvod do problematiky vzdělávání dospělých  Distanční vzdělávání  Studijní poradenství ve vzdělávání dospělých Cílem této prezentace je popis jednotlivých kurzů včetně stručné analýzy pilotních kurzů

5 Úvod do problematiky vzdělávání dospělých Obsah kurzu:  Úvod do problematiky  Pedagogicko-psychologické aspekty vzdělávání dospělých  Současné trendy ve vzdělávání dospělých  Formy vzdělávání dospělých  Role pedagoga ve vzdělávání dospělých:  Způsoby a formy hodnocení ve vzdělávání dospělých

6 Ukončení kurzu  Zápočet za průběžné studium:  úspěšné splnění písemného úkolů v průběhu samostudia  hodnocení aktivit v e-learningovém prostředí.  Klasifikovaná závěrečná práce v rozsahu 8 – 10 stran. Práce má charakter výzkumné empirické sondy nebo projektu studijního kurzu pro dospělé.

7 Průběh pilotního kurzu  Do kurzu se přihlásilo 26 zájemců, aktivně jich studovalo 23 a zakončilo 22.  Na vstupní motivační dotazník který odpovědělo 22 studujících:  průměrný věk byl 47 let  15 studujících mělo VŠ vzdělání, ostatní úplné střední odborné  studovali z profesních důvodů

8 Průběh pilotního kurzu  Pilotní kurz byl zahájen na vstupním semináři 1.2. 2007 a ukončen 30.5. 2007.  Prezentace závěrečných prací proběhly v červnu 2007.  Prezenční výuka byla rozdělena do 3 tutoriálů:  jednodenní vstupní tutoriál, jehož cílem bylo seznámení se s pedagogy i mezi sebou  dvoudenní tutoriál zaměřený zejména na diskusi, konzultaci problémových míst učiva a zadání témat závěrečných prací  prezentace závěrečných prací před komisí

9 Anketa o průběhu 2. tutoriálu  převažovala spokojenost s obsahem, organizací a průběhem tutoriálu  tutoriál měl motivační charakter  tutoriál pomohl k ujasnění studované problematiky

10 Dotazník o hodnocení obsahové a metodické kvality kurzu Na dotazník odpovědělo 22 studujících:  studující se často učili témata, která je zajímají a téměř vždy témata potřebná pro jejich profesi a praxi  často přemýšleli o svých nápadech a o nápadech spolužáků  diskuzi o problematice považovali za nedostatečnou – byl požadován vyšší počet hodin prezenční výuky, potřebný k lepšímu seznámení se se spolužáky  osobnost a pedagogické metody učitelů byly hodnoceny jako velmi dobré Celkově byl kurz hodnocen jako dostatečně srozumitelný

11 Ukázka studijních materiálů

12 Ukázka z diskusního prostředí

13 Anketa o průběhu 2. tutoriálu

14 Výsledky testu

15 Distanční vzdělávání Obsah kurzu:  Specifika distančního vzdělávání  Studijní materiály v distančním studiu  Organizační zajištění distančního studia  Multimedia v e-learningu: multimediální technologie – historie, grafika, zvuk, animace a video, multimedia na internetu.

16 Ukončení kurzu  Zápočet za průběžné studium  Klasifikovaná závěrečná práce v rozsahu 10- 15 stran.  Téma: zpracování úseku učiva formou elektronického studijního materiálu v prostředí Moodle.

17 Průběh pilotního kurzu  Pilotní kurz byl zahájen na vstupním semináři 13.10. 2007 a ukončen 6.4. 2008 prezentací závěrečných prací.  Studium zahájilo 14 frekventantů, aktivně jich studovalo 9, 5 studium ukončilo, 2 odložili obhajoby závěrečných prací do zimního semestru.  Průměrný věk byl 36 let, 9 frekventantů jsou absolventi VŠ, 4 absolventi SŠ.

18 Průběh pilotního kurzu Prezenční výuka byla rozdělena do 4 tutoriálů: 1. Jednodenní vstupní tutoriál, jehož cílem bylo seznámení se s pedagogy i mezi sebou 2. Dvoudenní tutoriál zaměřený na legislativu, problematiku psaní distančních textů a úvodní přednáška z Multimédií 3. Dvoudenní praktický workshop zaměřený na práci s prostředím Moodle 4. Prezentace závěrečných prací

19 Hodnocení kurzu Účastníkům byl zadán:  dotazník o hodnocení obsahové a metodické kvality kurzu  dotazník o kvalitě studijních materiálů  závěrečný dotazník o průběhu kurzu Kurz byl hodnocen jako velmi dobrý z hlediska obsahu, závažnosti pro frekventanty, podpory učitele a srozumitelnosti. Z hlediska interaktivity a spolupráce s kolegy byl kurz hodnocen jako podprůměrný – studující dávali přednost osobním individuálním konzultacím a diskuzím s tutorem před využíváním diskusního prostředí. Studující doporučovali prodloužit délku studia na dva semestry a zaměřit se na řízenou přípravu elektronických studijních materiálů.

20 Ukázka studijních materiálů

21 Aktivita pro první tutoriál

22 Studijní poradenství ve vzdělávání dospělých Kurz je rozdělen do dvou předmětů: Studijní poradenství  Historie, metody a formy poradenství  Poradenská péče pro osobní rozvoj  Studijní poradenství pro dospělé  Vybrané administrativní aspekty studijního poradenství  Evropská politika v poradenství

23 Psychologické podmínky vzdělávání sociokulturně či zdravotně znevýhodněných dospělých  Vzdělávání chronicky nemocných lidí  Vzdělávání lidí se sníženou úrovní rozumových schopností  Vzdělávání zdravotně postižených lidí  Vzdělávání sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí:  lidí s nízkou úrovní vzdělanosti  lidí z odlišného sociokulturního prostředí  příslušníků romské minority

24 Informace o kurzu  Zakončení kurzu: obhajoba závěrečné práce v rozsahu 10 – 15 stran formou projektu systému studijního poradenství dospělých na vlastní vzdělávací instituci.

25 Průběh pilotního kurzu  Pilotní kurz byl zahájen na vstupním semináři 14.2. 08 a ukončen 14. 6. 2008 prezentací závěrečných prací.  Do studia bylo přijato 22 zájemců, studium zahájilo 17 frekventantů, aktivně jich studovalo 14, 5 studium ukončilo, 9 odložilo obhajoby závěrečných prací do zimního semestru.

26 Harmonogram pilotního kurzu  14. a 15. 2. 08 úvodní tutoriál (první den věnován úvodu do problematiky, druhý den úvodní přednášce k předmětu „Psychologické podmínky vzdělávání znevýhodněných dospělých“).  14. 3. test z předmětu „Psychologické podmínky vzdělávání znevýhodněných dospělých“  30. 3. 08 odevzdání semestrální práce  11. 4. 08 druhý tutoriál  31. 5. 08 odevzdání závěrečné práce  14. 6. 08 závěrečné obhajoby

27 Ukázky studijních textů

28 Tištěný studijní text

29 Náhled testu

30 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých Projekt ESF v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0213."

Podobné prezentace


Reklamy Google