Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých"— Transkript prezentace:

1 Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých
Projekt ESF v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo projektu: CZ / /0213

2 Informace o projektu Projekt spočívá ve vytvoření systému vzdělávání vzdělavatelů dospělých zahrnujícího tři jednosemestrové moduly a vyškolení 3 x 20ti vzdělavatelů dospělých. Každý z modulů je v rozsahu 40 hodin prezenční výuky a 100 hodin samostatného studia a je zakončen závěrečnou prací. Systém zahrnuje přípravu vzdělavatelů dospělých na začlenění osob ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího procesu.

3 Cíle projektu Zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách i ostatních institucích zajištujících vzdělávání dospělé populace. Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání rozšiřování účasti vzdělávacích institucí a podniků na dalším a celoživotním vzdělávání. Příprava vzdělavatelů dospělých na začlenění osob ohrožených sociální exkluzí do vzdělávacího procesu.

4 Konkrétní výstupy projektu
Příprava tří jednosemestrových kurzů: Úvod do problematiky vzdělávání dospělých Distanční vzdělávání Studijní poradenství ve vzdělávání dospělých Cílem této prezentace je popis jednotlivých kurzů včetně stručné analýzy pilotních kurzů

5 Úvod do problematiky vzdělávání dospělých
Obsah kurzu: Úvod do problematiky Pedagogicko-psychologické aspekty vzdělávání dospělých Současné trendy ve vzdělávání dospělých Formy vzdělávání dospělých Role pedagoga ve vzdělávání dospělých: Způsoby a formy hodnocení ve vzdělávání dospělých

6 Ukončení kurzu Zápočet za průběžné studium:
úspěšné splnění písemného úkolů v průběhu samostudia hodnocení aktivit v e-learningovém prostředí. Klasifikovaná závěrečná práce v rozsahu 8 – 10 stran. Práce má charakter výzkumné empirické sondy nebo projektu studijního kurzu pro dospělé.

7 Průběh pilotního kurzu
Do kurzu se přihlásilo 26 zájemců, aktivně jich studovalo 23 a zakončilo 22. Na vstupní motivační dotazník který odpovědělo 22 studujících: průměrný věk byl 47 let 15 studujících mělo VŠ vzdělání, ostatní úplné střední odborné studovali z profesních důvodů

8 Průběh pilotního kurzu
Pilotní kurz byl zahájen na vstupním semináři a ukončen Prezentace závěrečných prací proběhly v červnu 2007. Prezenční výuka byla rozdělena do 3 tutoriálů: jednodenní vstupní tutoriál, jehož cílem bylo seznámení se s pedagogy i mezi sebou dvoudenní tutoriál zaměřený zejména na diskusi, konzultaci problémových míst učiva a zadání témat závěrečných prací prezentace závěrečných prací před komisí

9 Anketa o průběhu 2. tutoriálu
převažovala spokojenost s obsahem, organizací a průběhem tutoriálu tutoriál měl motivační charakter tutoriál pomohl k ujasnění studované problematiky

10 Dotazník o hodnocení obsahové a metodické kvality kurzu
Na dotazník odpovědělo 22 studujících: studující se často učili témata, která je zajímají a téměř vždy témata potřebná pro jejich profesi a praxi často přemýšleli o svých nápadech a o nápadech spolužáků diskuzi o problematice považovali za nedostatečnou – byl požadován vyšší počet hodin prezenční výuky, potřebný k lepšímu seznámení se se spolužáky osobnost a pedagogické metody učitelů byly hodnoceny jako velmi dobré Celkově byl kurz hodnocen jako dostatečně srozumitelný

11 Ukázka studijních materiálů

12 Ukázka z diskusního prostředí

13 Anketa o průběhu 2. tutoriálu

14 Výsledky testu

15 Distanční vzdělávání Obsah kurzu: Specifika distančního vzdělávání
Studijní materiály v distančním studiu Organizační zajištění distančního studia Multimedia v e-learningu: multimediální technologie – historie, grafika, zvuk, animace a video, multimedia na internetu.

16 Ukončení kurzu Zápočet za průběžné studium
Klasifikovaná závěrečná práce v rozsahu stran. Téma: zpracování úseku učiva formou elektronického studijního materiálu v prostředí Moodle.

17 Průběh pilotního kurzu
Pilotní kurz byl zahájen na vstupním semináři a ukončen prezentací závěrečných prací. Studium zahájilo 14 frekventantů, aktivně jich studovalo 9, 5 studium ukončilo, 2 odložili obhajoby závěrečných prací do zimního semestru. Průměrný věk byl 36 let, 9 frekventantů jsou absolventi VŠ, 4 absolventi SŠ.

18 Průběh pilotního kurzu
Prezenční výuka byla rozdělena do 4 tutoriálů: Jednodenní vstupní tutoriál, jehož cílem bylo seznámení se s pedagogy i mezi sebou Dvoudenní tutoriál zaměřený na legislativu, problematiku psaní distančních textů a úvodní přednáška z Multimédií Dvoudenní praktický workshop zaměřený na práci s prostředím Moodle Prezentace závěrečných prací

19 Hodnocení kurzu Účastníkům byl zadán: dotazník o hodnocení obsahové a metodické kvality kurzu dotazník o kvalitě studijních materiálů závěrečný dotazník o průběhu kurzu Kurz byl hodnocen jako velmi dobrý z hlediska obsahu, závažnosti pro frekventanty, podpory učitele a srozumitelnosti. Z hlediska interaktivity a spolupráce s kolegy byl kurz hodnocen jako podprůměrný – studující dávali přednost osobním individuálním konzultacím a diskuzím s tutorem před využíváním diskusního prostředí. Studující doporučovali prodloužit délku studia na dva semestry a zaměřit se na řízenou přípravu elektronických studijních materiálů.

20 Ukázka studijních materiálů

21 Aktivita pro první tutoriál

22 Studijní poradenství ve vzdělávání dospělých
Kurz je rozdělen do dvou předmětů: Studijní poradenství Historie, metody a formy poradenství Poradenská péče pro osobní rozvoj Studijní poradenství pro dospělé Vybrané administrativní aspekty studijního poradenství Evropská politika v poradenství

23 Vzdělávání chronicky nemocných lidí
Psychologické podmínky vzdělávání sociokulturně či zdravotně znevýhodněných dospělých Vzdělávání chronicky nemocných lidí Vzdělávání lidí se sníženou úrovní rozumových schopností Vzdělávání zdravotně postižených lidí Vzdělávání sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí: lidí s nízkou úrovní vzdělanosti lidí z odlišného sociokulturního prostředí příslušníků romské minority

24 Informace o kurzu Zakončení kurzu: obhajoba závěrečné práce v rozsahu 10 – 15 stran formou projektu systému studijního poradenství dospělých na vlastní vzdělávací instituci.

25 Průběh pilotního kurzu
Pilotní kurz byl zahájen na vstupním semináři a ukončen prezentací závěrečných prací. Do studia bylo přijato 22 zájemců, studium zahájilo 17 frekventantů, aktivně jich studovalo 14, 5 studium ukončilo, 9 odložilo obhajoby závěrečných prací do zimního semestru.

26 Harmonogram pilotního kurzu
14. a úvodní tutoriál (první den věnován úvodu do problematiky, druhý den úvodní přednášce k předmětu „Psychologické podmínky vzdělávání znevýhodněných dospělých“). test z předmětu „Psychologické podmínky vzdělávání znevýhodněných dospělých“ odevzdání semestrální práce druhý tutoriál odevzdání závěrečné práce závěrečné obhajoby

27 Ukázky studijních textů

28 Tištěný studijní text

29 Náhled testu

30 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých"

Podobné prezentace


Reklamy Google