Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň - Vyučující: Josef Horňáček, Blanka Plasová, Iveta Zelenková VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň - Vyučující: Josef Horňáček, Blanka Plasová, Iveta Zelenková VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou."— Transkript prezentace:

1 Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň - Vyučující: Josef Horňáček, Blanka Plasová, Iveta Zelenková VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku

2 Projekt EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU a Centrum praktických a evaluačních studií (CEPRES www.cepres- muni.cz) realizuje v letech 2012 až 2015 významnou inovaci svých studijních programů prostřednictvím projektu: „Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0225) Hlavní cílem projektu je dosáhnout systematického propojení nových teoretických poznatků s aktuálními tématy praxe a to zejména v oblasti veřejné politiky, veřejné politiky a politiky pracovního trhu.

3 Cíle a poslání analytických stáží Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta řešením výzkumných i praktických problémů v organizacích. Podpora při tvorbě diplomových prací studentů ve spolupráci s vedoucími/konzultanty na FSS a školiteli v organizacích. Seznamovat studenty s praktickou zkušeností expertů z organizací veřejného i neziskového sektoru. Umožnit studentům navázat kontakt s organizacemi a institucemi s možností startu jejich profesionálního života. Tvorba databází k využití v metodických předmětech

4 Rozsah stáží Rozsah analytických stáží: STUDENTI : 100 hodin analytické stáží ve vybrané organizaci (příprava výzkumu, pozorování a sběr dat) + 8 hodin seminářů + příprava na semináře + dle potřeby individuální konzultace; ŠKOLITELÉ V ORGANIZACÍCH : 10 hodin/ 1 student (odměna 400 Kč/ hodina)

5 Organizace praxí Volba organizace a vyjednávání tématu diplomové práce (viz Seznam organizací nebo vlastní aktivita, Formulář zájemce o stáž, výběr studentů organizací) Uzavření „Smlouvy o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU“ a)Protokol o přijetí studenta na analytickou stáž b)Výkaz o vykonané stáži c)Závěrečné hodnocení studenta na stáži Dvě úvodní (organizační) setkání a následně semináře zaměřené na sdílení zkušeností a prezentace postupu výzkumu.

6 Požadavky na zakončení kurzu 1.Uzavření Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na stáž Odevzdání Výkazu o vykonané stáži a Závěrečného hodnocení studenta na stáži potvrzené od školitele v organizaci 2.Ze získaných dat student zpracuje výzkumný protokol, dle zadání (viz formulář Výzkumného protokolu ve studijních materiálech). Výzkumný protokol se odevzdává v elektronické podobě do odevzdávárny předmětu. Tato podmínka je splněna, pokud vyučující kurzu tento výzkumný protokol explicitně přijme. 3.Povinná účast a aktivní zapojení na skupinových seminářích. Povinná prezentace výstupů výzkumu v rámci seminářů.

7 Výzkumný protokol = hlavní výstup kurzu! První verze se prezentuje na semináři a finální verze se odevzdává písemně v závěru semestru. Bezprostřední využití pro diplomovou práci (metodologie a empirická část) Stručný obsah výzkumného protokolu: Definice problému, jeho rozsah a hlavní výzkumná otázka. Metodologie, rozpracování dílčích výzkumných otázek, výzkumná strategie, analýza dat, validita a reliabilita. Proveditelnost výzkumu v organizaci, modifikace výzkumu, limity výzkumu. Aplikační hodnota výzkumu, kroky ke zvýšení užitečnosti získaných poznatků, případně šíření výstupů. Povinné přílohy (výzkumný nástroj a anonymizovaná data)

8 Harmonogram 18. 9. 2013 Úvodní informace k průběhu kurzu a stáže, vytvoření tematické a organizační databáze odborné stáže, konzultace výzkumných záměrů 2.10. 2013 Projednání rozmístění studentů v organizacích a případných problémů s podepisováním Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi. Konzultace výzkumných záměrů a dosavadního postupu. 4.12. a 11.12. 2013 Konzultace dosavadního postupu, reflexe pobytu na stáži, sdílení zkušeností a prezentace předběžného výzkumného protokolu dle zadání v sylabu. 31.1. 2014 Odevzdání Výkazu o vykonané praxi a Závěrečného hodnocení studenta na praxi (po domluvě s vyučujícími je možné individuální posunutí termínu v závislosti na termínu dokončení praxe). 31.1. 2014Odevzdání Výzkumného protokolu do odevzdávány předmětu.

9 Zásadní informace Vazba na diplomovou práci! → kurz si studenti zpravidla zapisují v semestru, kdy sbírají data pro diplomovou práci (poslední semestr před obhajobou) X příprava však začíná již při formulaci hlavní výzkumné otázky a konceptualizaci problému (nabídky na zpracování výzkumných projektů od organizací budeme průběžně upřesňovat individuálně dle potřeb organizace a zasílat studentům, kteří mají o danou stáž/téma zájem případně se lze domluvit na cílech s organizací, kterou si student sám zkontaktuje) Získat příslib od organizace, kde budete sbírat data pro diplomovou práci (ideálně před či v průběhu práce na formulaci cílů diplomové práce, konzultace se školitelem na FSS, potažmo vyučujícími kurzu stáže). Zjistit konkrétní osobu v organizaci, která bude v organizaci Vaším školitelem (musí být uzavřena DPP) Uzavřít smlouvu o stáži s organizací (nejpozději do měsíce po zahájení semestru)

10 Dotazy a náměty?


Stáhnout ppt "Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň - Vyučující: Josef Horňáček, Blanka Plasová, Iveta Zelenková VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google