Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň -"— Transkript prezentace:

1 Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň -
VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku Vyučující: Josef Horňáček, Blanka Plasová, Iveta Zelenková

2 Projekt EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU a Centrum praktických a evaluačních studií (CEPRES realizuje v letech 2012 až 2015 významnou inovaci svých studijních programů prostřednictvím projektu: „Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století“ (CZ.1.07/2.2.00/ ) Hlavní cílem projektu je dosáhnout systematického propojení nových teoretických poznatků s aktuálními tématy praxe a to zejména v oblasti veřejné politiky, veřejné politiky a politiky pracovního trhu. Projekt EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3 Cíle a poslání analytických stáží
Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta řešením výzkumných i praktických problémů v organizacích. Podpora při tvorbě diplomových prací studentů ve spolupráci s vedoucími/konzultanty na FSS a školiteli v organizacích. Seznamovat studenty s praktickou zkušeností expertů z organizací veřejného i neziskového sektoru. Umožnit studentům navázat kontakt s organizacemi a institucemi s možností startu jejich profesionálního života. Tvorba databází k využití v metodických předmětech Cíle a poslání analytických stáží

4 Rozsah stáží Rozsah analytických stáží:
studenti: 100 hodin analytické stáží ve vybrané organizaci (příprava výzkumu, pozorování a sběr dat) + 8 hodin seminářů + příprava na semináře + dle potřeby individuální konzultace; školitelé v organizacích: 10 hodin/ 1 student (odměna 400 Kč/ hodina) Rozsah stáží

5 Volba organizace a vyjednávání tématu diplomové práce (viz Seznam organizací nebo vlastní aktivita, Formulář zájemce o stáž, výběr studentů organizací) Uzavření „Smlouvy o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU“ Protokol o přijetí studenta na analytickou stáž Výkaz o vykonané stáži Závěrečné hodnocení studenta na stáži Dvě úvodní (organizační) setkání a následně semináře zaměřené na sdílení zkušeností a prezentace postupu výzkumu. Organizace praxí

6 Požadavky na zakončení kurzu
Uzavření Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na stáž Odevzdání Výkazu o vykonané stáži a Závěrečného hodnocení studenta na stáži potvrzené od školitele v organizaci Ze získaných dat student zpracuje výzkumný protokol, dle zadání (viz formulář Výzkumného protokolu ve studijních materiálech). Výzkumný protokol se odevzdává v elektronické podobě do odevzdávárny předmětu. Tato podmínka je splněna, pokud vyučující kurzu tento výzkumný protokol explicitně přijme. Povinná účast a aktivní zapojení na skupinových seminářích. Povinná prezentace výstupů výzkumu v rámci seminářů. Termíny pro splnění požadavků následují za chvilku a vše je v sylabu. Požadavky na zakončení kurzu

7 Výzkumný protokol = hlavní výstup kurzu!
První verze se prezentuje na semináři a finální verze se odevzdává písemně v závěru semestru. Bezprostřední využití pro diplomovou práci (metodologie a empirická část) Stručný obsah výzkumného protokolu: Definice problému, jeho rozsah a hlavní výzkumná otázka. Metodologie, rozpracování dílčích výzkumných otázek, výzkumná strategie, analýza dat, validita a reliabilita. Proveditelnost výzkumu v organizaci, modifikace výzkumu, limity výzkumu. Aplikační hodnota výzkumu, kroky ke zvýšení užitečnosti získaných poznatků, případně šíření výstupů. Povinné přílohy (výzkumný nástroj a anonymizovaná data) Výzkumný protokol = hlavní výstup kurzu!

8 Úvodní informace k průběhu kurzu a stáže, vytvoření tematické a organizační databáze odborné stáže, konzultace výzkumných záměrů Projednání rozmístění studentů v organizacích a případných problémů s podepisováním Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi. Konzultace výzkumných záměrů a dosavadního postupu. 4.12. a Konzultace dosavadního postupu, reflexe pobytu na stáži, sdílení zkušeností a prezentace předběžného výzkumného protokolu dle zadání v sylabu. Odevzdání Výkazu o vykonané praxi a Závěrečného hodnocení studenta na praxi (po domluvě s vyučujícími je možné individuální posunutí termínu v závislosti na termínu dokončení praxe). Odevzdání Výzkumného protokolu do odevzdávány předmětu. Harmonogram

9 Vazba na diplomovou práci
Vazba na diplomovou práci! → kurz si studenti zpravidla zapisují v semestru, kdy sbírají data pro diplomovou práci (poslední semestr před obhajobou) X příprava však začíná již při formulaci hlavní výzkumné otázky a konceptualizaci problému (nabídky na zpracování výzkumných projektů od organizací budeme průběžně upřesňovat individuálně dle potřeb organizace a zasílat studentům, kteří mají o danou stáž/téma zájem případně se lze domluvit na cílech s organizací, kterou si student sám zkontaktuje) Získat příslib od organizace, kde budete sbírat data pro diplomovou práci (ideálně před či v průběhu práce na formulaci cílů diplomové práce, konzultace se školitelem na FSS, potažmo vyučujícími kurzu stáže). Zjistit konkrétní osobu v organizaci, která bude v organizaci Vaším školitelem (musí být uzavřena DPP) Uzavřít smlouvu o stáži s organizací (nejpozději do měsíce po zahájení semestru) Zásadní informace

10 Dotazy a náměty?


Stáhnout ppt "Analytické stáže oboru VPLZ - magisterský stupeň -"

Podobné prezentace


Reklamy Google