Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 18.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 18.10.2011."— Transkript prezentace:

1 Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha

2 Fond dalšího vzdělávání Přímo řízená organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Nástupnická organizace Institutu výchovy bezpečnosti práce (IVBP) Odborná činnost v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti Sídlo Brno, detašované pracoviště Praha FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 2

3 Základní informace Předkladatel projektu: Fond dalšího vzdělávání Projektový záměr: Hlavním cílem projektu je zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření. Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání. Forma projektu: Individuální projekt národní (IPn) FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 3

4 Základní informace Období realizace: – Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Průměrný náklad na stáž: 125 tis. Kč Délka stáží: 1 – 6 měsíců Počet podpořených osob: FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 4

5 Cílová skupina Obyvatelé České republiky (ČR), v produktivním věku, s ukončeným vzděláním a trvalým bydlištěm na území ČR, mimo hl. město Praha. Největší zájem o stáž lze očekávat u osob, které mají problém s uplatněním na trhu práce, resp. nezaměstnaných, absolventů a osob vracejících se na trh práce. Absorpční kapacita na straně cílové skupiny je dostatečná a je potvrzena Analýzou potřebnosti cílové skupiny FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 5

6 Hlavní pilíře projektu FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 Poskytování stáží ve firmách Vytvoření nabídky stáží Získávání zájemců o účast na stážích Pilotní ověření nástrojů pro efektivní poskytování stáží Vytvoření metodiky a její implementace do IS Vytvoření katalogu šablon Sestavení panelu odborníků Sestavení odborné rady Vytvoření nástrojů pro efektivní poskytování stáží Spolupráce s příslušnými orgány při zavádění opatření pro začlenění stáží do dalšího vzdělávání Vytvoření studie k začlenění stáží do systému dalšího vzdělávání Zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží Analýza opatření pro efektivní poskytování stáží v systému dalšího vzdělávání 6

7 Klíčové aktivity 1.Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží: – (5 mil. Kč) 2.Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží: – (28 mil. Kč) 3.Vytvoření sítě poskytovatelů stáží: – (25 mil. Kč) 4.Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích: – (35 mil. Kč) 5.Pilotní ověření systému poskytování stáží: – (660 mil. Kč) FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 7

8 Udržitelnost Zajištění udržitelnosti projektu je dáno výstupy, které vzniknou v rámci projektu: Systém poskytování stáží jako formy dalšího vzdělávání reprezentovaný informačním systémem a projektovou metodikou Katalog šablon stáží Metodiky aktérů projektu FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 8

9 Udržitelnost Možnost financování aktivit stáží po ukončení projektu: Propojení s Aktivní politikou zaměstnanosti MPSV ESF Soukromý kapitál FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 9

10 Rizika projektu Nedostatečná síť poskytovatelů stáží Riziko zneužití poskytnutých finančních prostředků Riziko nízké kvality poskytovaných stáží a nedodržování podmínek poskytování stáže Riziko nízké aktivity regionálních kontaktních center FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha 5 10

11 Děkujeme za vaši pozornost FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, Praha


Stáhnout ppt "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 18.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google