Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Ing. Stanislava Správková 11. 5. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Ing. Stanislava Správková 11. 5. 2010."— Transkript prezentace:

1 Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Ing. Stanislava Správková 11. 5. 2010

2 Individuální projekt KK • Název projektu : „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ • Financování : ESF-OPLZZ, prioritní osa 3 sociální integrace a rovné příležitosti oblast podpory 3.1:Podpora sociální integrace a sociálních služeb • Příjemce podpory : Karlovarský kraj

3 Individuální projekt KK • Délka projektu : 24 měsíců • Počátek projektu : 1.1.2010 • Ukončení projektu 31.12.2011 • Náklady projektu : 23 502 075,- Kč • Bez finanční spoluúčasti KK

4 Individuální projekt KK Zajištění činností v projektu : • Odbor sociálních věcí KÚKK – odborný garant projektu • Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – řízení a administrace projektu

5 Individuální projekt KK • Realizátor aktivit projektu : ( na základě veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ředitelka Mgr. Barbora Wenigová

6 Individuální projekt KK Vazba na strategické dokumenty • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v KK na období let 2009-2013 • Priorita strategické části – Rozvoj sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním - úkol pro KK provést analýzu stavu těchto osob na území KK a na jejím základě vytvořit síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu

7 Individuální projekt KK • Hlavní cíl projektu: • Podpora přesunu péče o osoby s DO zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (domácností) • Posílení rozvoje potřebných sociálních služeb pro osoby s DO

8 Individuální projekt KK Cílové skupiny : • Zaměstnanci obecních úřadů • Poskytovatelé sociálních služeb • Osoby se zdravotním postižením (s DO )

9 Individuální projekt KK • Hlavní aktivity projektu (7) : • Řízení projektu • Mapování • Tvorba koncepce péče • Tvorba modelu a podpora zahájení činnosti sociálních služeb • Vzdělávání a stáže • Informační a destigmatizační kampaň • Komunitní plánování-podpůrné pracovní skupiny

10 Individuální projekt KK Výstupy z aktivit projektu : • Aktivita - Mapování Situační analýza : • stav péče o osoby s DO v KK,ČR,zahraničí • důraz na služby pro osoby dlouhodobě duševně nemocné a osoby se závislostí na návykových látkách • potřeby uživatelů, poskytovatelů péče

11 Individuální projekt KK • Aktivita – Tvorba koncepce péče Koncepce péče o osoby s DO ( důraz na osoby dlouhodobě duševně nemocné včetně osob závislých na návykových látkách) • Ekonomická analýza a implementační plán pro KK ( ve fázích) a analýza rizik • Návrh na vzdělávání zaměstnanců obecních úřadů

12 Individuální projekt KK • Aktivita –Tvorba modelu a podpora zahájení činnosti sociálních služeb • Vytvořen model sociálních služeb pro osoby s DO (nejméně 4 sociální služby ) • Existuje podrobná dokumentace min. 4 navrhovaných sociálních služeb pro osoby s DO

13 Individuální projekt KK • Vytvořeny podmínky pro vybudování a poskytování 2 sociálních služeb pro osoby s DO v okrese Karlovy Vary ( 2 služby jsou zaregistrovány) • Pracovníci 2 nových sociálních služeb jsou vyškoleni, odborně připraveni pro výkon sociální služby

14 Individuální projekt KK • Aktivita – Vzdělávání a stáže • Vzdělávání • 7 modulů vzdělávání – akreditované : • Poskytovatelé sociálních služeb – 20 hodin • Zaměstnanci obcí ( II., III. stupeň), KÚKK (sociální pracovníci -sociálně právní ochrana dětí, sociální služby) - 80 hodin

15 Individuální projekt KK • Pracovníci- příspěvek na péči – 20 hodin • Veřejní opatrovníci obecních úřadů – 8 hodin • Vedoucí odborů sociálních věcí + metodici komunitního plánování min. 4 hodiny

16 Individuální projekt KK • Stáže • V dobře fungujících a organizovaných službách v zahraničí – 2 stáže (23 stážistů) • Metodický manuál stáží, sborník stáží

17 Individuální projekt KK • Celostátní odborná konference – osoby s DO • Aktivita – Informační a destigmatizační kampaň Informační kampaň • Webové stránky projektu • Sociální on-line poradna • Plakáty, brožury pro sociální pracovníky

18 Individuální projekt KK • přeložená kniha SHUNNED (Diskriminace lidí s duševní poruchou, Graham Thornicroft) • Kulatý stůl (rodiny pacientů, uživatelů, odborníci, zřizovatelé služeb, poskytovatelé) • Destigmatizační kampaň cílem odbourat předsudky vůči duševním poruchám, přispět k iniciaci změny systému péče

19 Individuální projekt KK • Aktivita- Komunitní plánování - podpůrné pracovní skupiny • Vytvořené podpůrné pracovní skupiny na území KK • Zapracovány zjištěné potřeby cílové skupiny – osob s DO do systému tvorby sociálních služeb ( sítě ) na místní a krajské úrovni

20 Individuální projekt KK • Do aktivit pozváni dopis Miloslava Čermáka náměstka hejtmana KK pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací

21 Děkuji za pozornost. Ing. Stanislava Správková 35 35 02 246 stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz Individuální projekt KK


Stáhnout ppt "Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Ing. Stanislava Správková 11. 5. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google