Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Stanislava Správková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Stanislava Správková"— Transkript prezentace:

1 Ing. Stanislava Správková 11. 5. 2010
Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Ing. Stanislava Správková

2 Individuální projekt KK
Název projektu : „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ Financování : ESF-OPLZZ, prioritní osa 3 sociální integrace a rovné příležitosti oblast podpory 3.1:Podpora sociální integrace a sociálních služeb Příjemce podpory : Karlovarský kraj

3 Individuální projekt KK
Délka projektu : 24 měsíců Počátek projektu : Ukončení projektu Náklady projektu : ,- Kč Bez finanční spoluúčasti KK

4 Individuální projekt KK
Zajištění činností v projektu : Odbor sociálních věcí KÚKK – odborný garant projektu Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – řízení a administrace projektu

5 Individuální projekt KK
Realizátor aktivit projektu : ( na základě veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ředitelka Mgr. Barbora Wenigová

6 Individuální projekt KK
Vazba na strategické dokumenty Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v KK na období let Priorita strategické části – Rozvoj sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním - úkol pro KK provést analýzu stavu těchto osob na území KK a na jejím základě vytvořit síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu

7 Individuální projekt KK
Hlavní cíl projektu: Podpora přesunu péče o osoby s DO zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (domácností) Posílení rozvoje potřebných sociálních služeb pro osoby s DO

8 Individuální projekt KK
Cílové skupiny : Zaměstnanci obecních úřadů Poskytovatelé sociálních služeb Osoby se zdravotním postižením (s DO )

9 Individuální projekt KK
Hlavní aktivity projektu (7) : Řízení projektu Mapování Tvorba koncepce péče Tvorba modelu a podpora zahájení činnosti sociálních služeb Vzdělávání a stáže Informační a destigmatizační kampaň Komunitní plánování-podpůrné pracovní skupiny

10 Individuální projekt KK
Výstupy z aktivit projektu : Aktivita - Mapování Situační analýza : stav péče o osoby s DO v KK,ČR,zahraničí důraz na služby pro osoby dlouhodobě duševně nemocné a osoby se závislostí na návykových látkách potřeby uživatelů, poskytovatelů péče

11 Individuální projekt KK
Aktivita – Tvorba koncepce péče Koncepce péče o osoby s DO ( důraz na osoby dlouhodobě duševně nemocné včetně osob závislých na návykových látkách) Ekonomická analýza a implementační plán pro KK ( ve fázích) a analýza rizik Návrh na vzdělávání zaměstnanců obecních úřadů

12 Individuální projekt KK
Aktivita –Tvorba modelu a podpora zahájení činnosti sociálních služeb Vytvořen model sociálních služeb pro osoby s DO (nejméně 4 sociální služby ) Existuje podrobná dokumentace min. 4 navrhovaných sociálních služeb pro osoby s DO

13 Individuální projekt KK
Vytvořeny podmínky pro vybudování a poskytování 2 sociálních služeb pro osoby s DO v okrese Karlovy Vary ( 2 služby jsou zaregistrovány) Pracovníci 2 nových sociálních služeb jsou vyškoleni, odborně připraveni pro výkon sociální služby

14 Individuální projekt KK
Aktivita – Vzdělávání a stáže Vzdělávání 7 modulů vzdělávání – akreditované : Poskytovatelé sociálních služeb – 20 hodin Zaměstnanci obcí ( II., III. stupeň), KÚKK (sociální pracovníci -sociálně právní ochrana dětí, sociální služby) - 80 hodin

15 Individuální projekt KK
Pracovníci- příspěvek na péči – 20 hodin Veřejní opatrovníci obecních úřadů – 8 hodin Vedoucí odborů sociálních věcí + metodici komunitního plánování min. 4 hodiny

16 Individuální projekt KK
Stáže V dobře fungujících a organizovaných službách v zahraničí – 2 stáže (23 stážistů) Metodický manuál stáží, sborník stáží

17 Individuální projekt KK
Celostátní odborná konference – osoby s DO Aktivita – Informační a destigmatizační kampaň Informační kampaň Webové stránky projektu Sociální on-line poradna Plakáty, brožury pro sociální pracovníky

18 Individuální projekt KK
přeložená kniha SHUNNED (Diskriminace lidí s duševní poruchou, Graham Thornicroft) Kulatý stůl (rodiny pacientů, uživatelů, odborníci, zřizovatelé služeb, poskytovatelé) Destigmatizační kampaň cílem odbourat předsudky vůči duševním poruchám , přispět k iniciaci změny systému péče

19 Individuální projekt KK
Aktivita- Komunitní plánování - podpůrné pracovní skupiny Vytvořené podpůrné pracovní skupiny na území KK Zapracovány zjištěné potřeby cílové skupiny – osob s DO do systému tvorby sociálních služeb ( sítě ) na místní a krajské úrovni

20 Individuální projekt KK
Do aktivit pozváni dopis Miloslava Čermáka náměstka hejtmana KK pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací

21 Individuální projekt KK
Děkuji za pozornost. Ing. Stanislava Správková


Stáhnout ppt "Ing. Stanislava Správková"

Podobné prezentace


Reklamy Google