Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformační procesy- péče o osoby se zdravotním postižením ( mentálním) v KK 19.9.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformační procesy- péče o osoby se zdravotním postižením ( mentálním) v KK 19.9.2012."— Transkript prezentace:

1 Transformační procesy- péče o osoby se zdravotním postižením ( mentálním) v KK 19.9.2012

2 Transformační procesy v KK Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 21.2.2007 Schválena „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“. IP KK – „Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ ( do 30.4.11)

3 Transformační procesy v KK Výstupy z IP KK – vznik potřebných služeb chráněné bydlení- Dolmen podpora sam.bydlení, soc. rehabilit. - Rytmus Sociálněterapeutické dílny - FCH K.Vary Sociálněterapeutické dílny - „Mateřídouška“ Rozšíření sítě služeb pro osoby se ZP : Okres : KV, SO, CH = DOZP, chráněné bydlení, sociálněterapeut.dílny, sociální rehabilitace

4 Transformační procesy v KK ZKK dne 1.7.11 schválilo Transformační plán DOZP “PATA“ v Hazlově (MPSV dne 14.6.11) DOZP v Mariánské – TP rozpracován ERDF - IOP – investice 80 mil. Kč PATA + 100 mil. Kč Mariánská ( nákupy pozemků ) ZKK dne 15.9.11 schválilo rozvojové plány PO KK – zařízení sociálních služeb, které obsahují transformační kroky do r. 2017

5 Transformační procesy v KK IP KK - návazný „ Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb KK“ Financování : ESF – OP LZZ, Příjemce dotace: KK, 36 473 149,-Kč Doba trvání projektu : 24 měsíců od 1.5.2011 – 30.4.2013

6 Transformační procesy v KK Hlavním cílem projektu: Podpora a prohloubení transformačního procesu pobytových zařízení soc.služeb ( DOZP- PO KK) do alternativních služeb, zejména chráněného bydlení, optimalizovat síť sociálních služeb Cílová skupina : zejména osoby s mentálním postižením Oblast území: Karlovarsko,Sokolovsko,Chebsko Počet zařízení : 5 (KV- R; CH - L,M; SO – Ky,S) Počet uživatelů : 207

7 Transformační procesy v KK Počet aktivit IP : 10 2.Aktivita – Analytická činnost část kvantitativní - výstupy Analýza potřeb lidí s MP v KK a jejich uplatnění v praxi,potřebná kapacita služeb Opatření na zajištění dostupné sítě sociálních služeb v KK rozšířené o uživatele služeb žijící ve svém domácím prostředí Zásobník projektových námětů (soc.ekonomika) na podporu uplatnitelnosti lidí s MP na trhu práce

8 Transformační procesy v KK Vznik odborné pracovní skupiny na KÚKK složení a náplň schválila RKK usnesením 1078/10/11 nám. pro oblast soc. věcí + 3 OSV + Instand + mezioborová úroveň (ostatní úředníci odborů KÚKK, OÚ, ÚP, zaměstnavatelé – sociální ekonomika, RHK, zástupci zařízení sociál. služeb - poskytovatelé)

9 Transformační procesy v KK Úkolem odborné pracovní skupiny KK: ad hoc pro řešení specifických cílů projektu, projednání strategických návrhů, rozhodnutí Příklady témat : Analýza potřeb osob s MP a nastavení potřebných kapacit sociálních služeb Strategie zaměstnatelnosti osob s mentálním postižením (pilotně ověřováno na Sokolovsku) Plánování kapacit sociálních služeb pro žadatele o službu v DOZP, zásobník projektů – sociální ekonomika

10 Transformační procesy v KK 3. Aktivita – posílení kapacit sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami uživatelů a realizace jejich přechodu Cílem : využít a rozvinout inovativní model zajištění přechodu uživatelů z tradičních pobytových služeb do alternativních služeb. Aktualizována „Metodika přechodu“ o zkušenosti z I.IP. Přechodová organizace - Instand o.s. (plánuje, zprostředkovává, zajišťuje, vyhodnocuje přechod uživatelů)

11 Transformační procesy v KK Cílem návazného projektu : Realizace přechodu 15 uživatelů z 5 DOZP (PO KK ) Na konci projektu zpracovány plány přechodu u dalších 18 uživatelů DOZP Posílení kapacit stávajících služeb - PS, OA v KK

12 Transformační procesy v KK Transformační plány u vybraných DOZP zřízených KK Návaznost na : RP, dokument MPSV „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ + Metodický pokyn č.4 MPSV. „Malá transformace“- DOZP v Lubech, DOZP v Radošově – bez realizačních kroků „Velká transformace“ – DOZP „PATA“v Hazlově, DOZP v Mariánské

13 Transformační procesy v KK - rekapitulace Do alternativních služeb k DOZP vyvedeno : „malá transformace“ - 29 +15 = 44 uživatelů z DOZP ( kapacita – 216 už. z 5 DOZP -1/4) „velká transformace“ – předpoklad: 38 uživatelů z DOZP“PATA“ v Hazlově (110 už.- 1/3) 42 uživatelů DOZP v Mariánské (206 už. – 1/5) celkem : 124 uživ. z 532 už. = ¼ (zejména CHB)

14 Děkuji za pozornost. Ing. Stanislava Správková 354222246 stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz


Stáhnout ppt "Transformační procesy- péče o osoby se zdravotním postižením ( mentálním) v KK 19.9.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google