Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ."— Transkript prezentace:

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ

2  Ing. Michaela Rešková, Člověk v tísni, o. p. s.  Viliam Hangurbadžo, Člověk v tísni, o. p. s.  Mgr. Tereza Malochová, SoZE  Mgr. Markéta Koblížková, romská poradkyně MěÚ Prostějov  PhDr. Renáta Kőttnerová, krajská koordinátorka romských poradců  Lenka Poskočilová, Žebřík, o. s.  Mgr. Jana Rozehnalová, Žebřík, o. s.

3  Aktualizace SWOT analýzy  Studium všech dokumentů vytvořených v analytické fázi  Identifikování a stanovení priorit v dané oblasti, které vyplynuly ze slabých stránek SWOT analýzy  Vytvoření opatření na zachování stávajících potřebných i návazných sociálních služeb  Vytvoření nového koncepčního opatření  Plánovaná aktivita: realizace nového koncepčního opatření v implementační fázi

4  Cíl č.1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově  Cíl č.2 Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově  Cíl č.3 Zpracování opatření k zajištění komplexní péče o národnostní menšiny a cizince v Prostějově

5 Do tohoto cíle spadají tyto opatření:  Zachování a rozvoj sociální služby odborného sociálního poradenství v Centru podpory cizinců v Prostějově, která je poskytována pro cílovou skupinu imigrantů a azylantů žijících na Prostějovsku prostřednictvím Centra podpory cizinců  Zachování poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro cizince ambulantní i terénní formou, prostřednictvím SOZE

6  Zachování, zajištění a rozvoj pokračování služby terénní programy zaštítěné organizací Člověkem v tísni,o.p.s.  Zachování a zajištění pokračování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovanou Člověkem v tísni, o.p.s. v okrese Prostějov

7  Zachování a rozvoj integračních aktivit pro cizince Občanského sdružení Žebřík, o. s. prostřednictvím Centra podpory cizinců  Zachování a rozvoj návazných služeb pro cizince v rámci SOZE. Realizace a zajištění návazných služeb.  Rozvoj služby kariérního poradenství pro dospívající děti ze sociálně vyloučených lokalit prostřednictvím organizace Člověk v tísni,o.p.s. Prostějov

8  Zachování návazné služby podpory vzdělávání – doučování a zajištění pokračování služby pro roky následující 2012-2013 v Prostějově prostřednictvím organizace Člověka v tísni, o.p.s., která je poskytována v okrese Prostějov  Zachování služby pracovní ho poradenství a zajištění pokračování služby pro následující roky 2010-2013 v Prostějově prostřednictvím organizace Člověka v tísni, o.p.s., která je poskytována v okrese Prostějov.

9 Do tohoto cíle spadá opatření  Zpracování koncepce poskytování sociálních a navazujících služeb pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově  Stručný popis opatření, které naše skupina vytvořila:

10 Cílem tohoto opatření je: přispět k sociální integraci cílových skupin prostřednictvím koncepční spolupráce zainteresovaných rezortů, a také prostřednictvím zachování a rozvoje sociálních a návazných služeb. Mapování a tvorba koncepce komplexního systému služeb poskytovaných NNO a státní správou v oblastech bydlení, vzdělávání a pracovního uplatnění cílových skupin, zajištěný prostřednictvím vhodného dotačního titulu.

11  Zmírnění rizik sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů. Vytvoření komunikačních kanálů mezi úřady a poskytovateli.

12  Září 2010 – prosinec 2010: Hledání vhodného dotačního programu, vytipování a oslovení potenciálních členů expertní skupiny dle jednotlivých řešených oblastí (v oblastech bydlení, vzdělávání a pracovního uplatnění)  Leden 2011 – prosinec 2011: Práce expertní skupiny na zmapování situace problematiky v oblastech bydlení, vzdělávání a pracovního uplatnění cílových skupiny + výzkum  Leden 2012 – červen 2012: tvorba koncepce – popis stávající situace v mapovaných oblastech, identifikace příčin vzniku problematických oblastí, návrhy a doporučení k řešení.  Srpen - září 2012: Připomínkování koncepce  Říjen 2012 – leden 2013: Zapracování připomínek a kompletace koncepce  Únor 2013: Předložení ke schválení městem Prostějov  Červen 2013: Zahájení postupné realizace koncepčních kroků

13  Ke spolupráci budou osloveny subjekty:  Oblast bydlení: Domovní správa, MěÚ Prostějov (bytová komise), zástupce poskytovatelů NNO, zástupce realitních kanceláří  Oblast vzdělávání: MěÚ Prostějov - odbor školství, zástupce škol a školských zařízení, Poradna pro rodinu, Pedagogicko-psychologická poradna, zástupce poskytovatelů NNO  Oblast pracovního uplatnění: Úřad práce, zástupce podnikatelů a zaměstnavatelů ve městě Prostějov, zástupce poskytovatelů NNO  Oblast sociálních služeb – Odbor sociálních služeb

14 Lidské zdroje nutné k realizaci tohoto opatření:  Vedoucí PS národnostní menšiny a cizinci  Expertní tým (složen ze zástupců státní správy, samosprávy a NNO)

15 Závěrem: VELKÉ DÍKY patří všem členům pracovní skupiny za jejich aktivní účast na pracovních setkáních a kvalitní práci, kterou předvedli při tvorbě všech opatření.

16 Děkuji Všem za pozornost!  Kontakt: Michaela Rešková Manažerka podpory sociální integrace Člověk v tísni, o. p. s. E-mail: michaela.reskova@clovekvtisni.czmichaela.reskova@clovekvtisni.cz Mobil: 731 690 785


Stáhnout ppt "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google