Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Monitorovací indikátory Mgr. Jiří Kinský Seminář pro příjemce podpory z JPD listopadu 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Sledování monitorovacích indikátorů  Koneční příjemci jsou povinni shromažďovat údaje pro sledování výstupů a výsledků  Vedou průkaznou evidenci postupu realizace projektu jako základny pro sledování ukazatelů   Zajišťují soulad shromažďování údajů se zákonem na ochranu osobních údajů   V monitorovací zprávě se uvádí kumulovaná hodnota ukazatele od začátku projektu ke konci období vykazovaném v monitorovací zprávě  Příjemce má povinnost sledovat a vykazovat všechny ukazatele v požadovaném detailním členění

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Definice pojmů  Podpora  Výuková hodina  Klient služby  Poskytovatel služeb  Kurz  Vzdělávací program  Produkt

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3Výstupy Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb Počet podpořených vzdělávacích programů Počet podpořených organizací Počet podpořených osob – klientů služeb Počet podpořených projektů Počet účastníků kurzů – poskytujících služby a osob podporujících poskytování služeb Počet účastníků kurzů – klientů služeb Podíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií Podíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí Celkový počet klientů Celkový počet poskytovatelů služeb

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3Výsledky Počet nově vytvořených programů zaměřených na společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením Počet nově vytvořených vzdělávacích kurzů s komponentou informačních technologií Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů Počet nově vytvořených/inovovaných programů dalšího vzdělávání Počet nově vytvořených/inovovaných programů počátečního vzdělávání Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Počet nově vytvořených vzdělávacích kurzů s komponentou životního prostředí Počet vytvořených partnerství Počet vytvořených regionálních center dalšího vzdělávání Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku Podíl osob – klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel Podíl úspěšných absolventů kurzů – klientů služeb Podíl vyškolených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů I  A Podle pohlaví Muži Ženy  B Podle znevýhodnění na trhu práce Mládež do 25 let Osoby starší 50 let Osoby se zdravotním postižením Nízkokvalifikovaní

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů II  C Podle sociálního znevýhodnění Romové Ostatní etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí Osoby bez přístřeší Osoby po výkonu trestu Oběti trestné činnosti včetně obětí domácího násilí Osoby komerčně zneužívané Osamělí rodiče a osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny Mladí lidé opouštějící ústavní zařízení Osoby závislé a ohrožené závislostmi Osoby se zdravotním postižením Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentální postižením

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů III  D Podle postavení na trhu práce Zaměstnanci Sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Ostatní nezaměstnaní Ostatní  E Podle typu organizace Velké podniky Malé a střední podniky Orgány veřejné správy Ostatní veřejné organizace Nestátní neziskové organizace Ostatní

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů IV  F Podle charakteru organizace Vzdělávací a poradenské organizace Organizace poskytující služby zaměstnanosti Organizace poskytující sociální služby Ostatní  G Podle charakteru kurzu/programu Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé Prezenční forma Distanční forma

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů V  H Podle vztahu k území JPD 2 cílová skupina z území JPD 2 cílová skupina mimo území JPD 2  I Podle typu školy základní školy střední školy vyšší odborné školy vysoké školy

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů výstupů

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů výsledků

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Doporučení ke shromažďování dat pro monitoring

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám Praha 1 Kancelář: Rytířská 10


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google