Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením."— Transkript prezentace:

1 Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením

2  Proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách. Proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby s handicapem jsou nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez handicapu. Proměna péče v instituci na podporu a péči v komunitě

3  Důvody proč …  Změna poptávky;  Neodpovídající kvalita a metody poskytování sociálních služeb;  Hospitalismus;  Totální instituce;  Nedostatečná síť sociálních služeb;  Běžný způsob života

4  Obecné cíle  Síť služeb v běžné komunitě odpovídající přirozenému prostředí  Služby poskytované podle reálných potřeb uživatele v náležité kvalitě

5  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  Vyhláška č. 505/2006 Sb. (včetně standardů kvality)  Listina základních práv a svobod  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením  Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 21. 2. 2007 „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“

6  Projekt MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“  Součást projektu: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb – od listopadu 2010  MPSV podporuje pilotní ověření transformace ve vybraných 32 zařízeních sociálních služeb  Zlínský kraj: 1. DZP Zašová (Sociální služby Vsetín, p.o.); 2. DZP Velehrad – Salašská (Sociální služby Uh.Hradiště, p.o.)

7  Neinvestiční podpora – komplexní metodická příprava poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb s ohledem na stávající situaci v zařízení i v celém regionu (kraji)  Investiční podpora zařízení sociálních služeb zaměřená na nákup, výstavbu a rekonstrukci vhodných objektů pro poskytování sociální služby

8  Nabídnout kraji vhodné objekty a pozemky ve vlastnictví obce – formou převodu a prodeje  Podílet se na plánování rozvoje sociálních služeb – možnost doplnění stávající sítě sociálních služeb o nové služby, které na území obce chybí  Podílet se na vzniku pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  Podílet se na podpoře rozvoje návazných služeb, např. chráněných dílen a programů podporovaného zaměstnávání

9  Zapojení do procesu transformace realizací vlastních projektů a aktivit ve spolupráci s Zlínským krajem (ZK)  Plánování nových služeb je rovněž řešeno v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, nové služby budou podporovány.  Jako návazné sociální služby především: terénní sociální služby (osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení) a ambulantní sociální služby (především sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace)

10  Domácnost individuální (1-2 osoby) skupinová (max. 6 osob)  Ambulantní služby (sociálně terapeutické dílny)  Terénní služby  Zázemí pro management

11  11 domovů pro osoby se zdravotním postižením (DZP)  Uživatelé s nízkou mírou podpory nepotřebují takový rozsah péče, jaký nabízí DZP.  Vhodný je přechod těchto uživatelů do služby chráněné bydlení nebo podpora samostatného bydlení  Zajištění zázemí pro denní aktivity a pracovní činnost uživatelů

12 Vize:  vznik chráněného bydlení (CHB) pro uživatele s nízkou, popř. střední mírou podpory  zajištění návazné sociální služby sociálně terapeutické dílny (STD)

13

14

15

16  www.mpsv.cz/cs/7058 www.mpsv.cz/cs/7058  www.trass.cz www.trass.cz  www.kr-zlinsky.cz/ Sociální oblast –Sociální služby – Transformace pobytových sociálních služeb www.kr-zlinsky.cz/  www.ouss-uh.cz www.ouss-uh.cz

17 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením."

Podobné prezentace


Reklamy Google