Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením"— Transkript prezentace:

1 Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením

2 TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách. Proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby s handicapem jsou nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez handicapu. Proměna péče v instituci na podporu a péči v komunitě

3 TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Důvody proč … Změna poptávky; Neodpovídající kvalita a metody poskytování sociálních služeb; Hospitalismus; Totální instituce; Nedostatečná síť sociálních služeb; Běžný způsob života

4 TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Obecné cíle Síť služeb v běžné komunitě odpovídající přirozenému prostředí Služby poskytované podle reálných potřeb uživatele v náležité kvalitě

5 Transformace pobytových sociálních služeb - východiska
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb. (včetně standardů kvality) Listina základních práv a svobod Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“

6 Podpora transformace Projekt MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ Součást projektu: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb – od listopadu 2010 MPSV podporuje pilotní ověření transformace ve vybraných 32 zařízeních sociálních služeb Zlínský kraj: DZP Zašová (Sociální služby Vsetín, p.o.); DZP Velehrad – Salašská (Sociální služby Uh.Hradiště, p.o.)

7 Podpora transformace Neinvestiční podpora – komplexní metodická příprava poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb s ohledem na stávající situaci v zařízení i v celém regionu (kraji) Investiční podpora zařízení sociálních služeb zaměřená na nákup, výstavbu a rekonstrukci vhodných objektů pro poskytování sociální služby

8 Možnosti spolupráce pro obce (Zlínský Kraj)
Nabídnout kraji vhodné objekty a pozemky ve vlastnictví obce – formou převodu a prodeje Podílet se na plánování rozvoje sociálních služeb – možnost doplnění stávající sítě sociálních služeb o nové služby, které na území obce chybí Podílet se na vzniku pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Podílet se na podpoře rozvoje návazných služeb, např. chráněných dílen a programů podporovaného zaměstnávání

9 Možnosti spolupráce pro poskytovatele sociálních služeb (zlínský kraj)
Zapojení do procesu transformace realizací vlastních projektů a aktivit ve spolupráci s Zlínským krajem (ZK) Plánování nových služeb je rovněž řešeno v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, nové služby budou podporovány. Jako návazné sociální služby především: terénní sociální služby (osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení) a ambulantní sociální služby (především sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace)

10 Model sociálních služeb
Domácnost individuální (1-2 osoby) skupinová (max. 6 osob) Ambulantní služby (sociálně terapeutické dílny) Terénní služby Zázemí pro management

11 TRANSFORMACE DZP - SSL UH. HRADIŠTĚ, p.o.
11 domovů pro osoby se zdravotním postižením (DZP) Uživatelé s nízkou mírou podpory nepotřebují takový rozsah péče, jaký nabízí DZP. Vhodný je přechod těchto uživatelů do služby chráněné bydlení nebo podpora samostatného bydlení Zajištění zázemí pro denní aktivity a pracovní činnost uživatelů

12 TRANSFORMACE DZP - SSL UH. HRADIŠTĚ, p.o.
Vize: vznik chráněného bydlení (CHB) pro uživatele s nízkou, popř. střední mírou podpory zajištění návazné sociální služby sociálně terapeutické dílny (STD)

13 Typ domů pro službu Chráněné bydlení

14 Typ domů pro službu Chráněné bydlení

15 Typ domů pro službu Chráněné bydlení

16 Další informace www.mpsv.cz/cs/7058 www.trass.cz
Sociální oblast –Sociální služby – Transformace pobytových sociálních služeb

17 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením"

Podobné prezentace


Reklamy Google