Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné cíle pro KPSS 1. Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2. Zlepšení bytové politiky 3. Vznik asistenčních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné cíle pro KPSS 1. Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2. Zlepšení bytové politiky 3. Vznik asistenčních služeb."— Transkript prezentace:

1 Obecné cíle pro KPSS 1. Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2. Zlepšení bytové politiky 3. Vznik asistenčních služeb Opatření: Ad 1) Tvorba informačního systému pro veřejnost Ad 2) Vytvoření koncepce přidělování bytů pro cílovou skupinu obyvatelstva Ad 3) Proaktivní opatření k iniciaci vzniku asistenčních služeb v souladu s typologií a standardy sociálních služeb

2 Senioři – cíle a opatření 1. Strategický cíl Zachování a rozvoj rezidenčních služeb pro seniory Opatření: 1.Rozvoj rezidenčních služeb zřízením domova pro nepřizpůsobené seniory či seniory se závislostí 2.Profilace stávajícího domova důchodců s ohledem na individuální potřeby uživatelů v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb 3.Zajištění stavebně technických a provozních podmínek objektů ve vlastnictví města 4. Podpora pobytových odlehčovacích služeb

3 2. Strategický cíl Podpora terénních služeb Opatření: 1. Rozšíření kapacit pečovatelské a odlehčovací služby 2. Rozvoj kapacit ošetřovatelské péče včetně terenní hospicové péče 3. Rozvoj tísňové péče

4 3. Strategický cíl Podpora intervenčních služeb Opatření 1.Zachování speciálního poradenství pro seniory a zdravotně postižené 2.Zvýšení informovanosti seniorů

5 Zdravotně postižení-cíle a opatření 1. Strategický cíl Podpora a rozvoj stávajících služeb pro zdravotně postižené Opatření: 1.Podpora odborného sociálního poradenství 2.Rozvoj pobytové odlehčovací služby 3.Rozšíření kapacity podporovaného bydlení 4.Rozšíření služby soc.rehabilitace prostřednictvím individuálního začleňování 5.Rozvoj soc.služeb pro zrakově postižené (poradenství,průvodcovská a předči- tatelská činnost ) 6. Podpora jednorázových aktivit – podpůrných pro zdravotně postižené

6 2. Strategický cíl Vzdělávání zdravotně postižených Opatření: 1.Integrace zdravotně postižených dětí v předškolním a školním věku 2.Zapojení nových trendů v Základních školách 3.Rozvoj vzdělávacích programů a studijních oborů pro ZŠ + SŠ

7 3. Strategický cíl Vznik chráněného bydlení pro zdravotně postižené Opatření: 1. Uvolnění stávajcích bytových kapacit, objektů k bydlení 2. Vznik nových bytových kapacit

8 4. Strategický cíl Vznik asistenčních služeb pro zdravotně postižené Opatření: 1. Profesní příprava asistentů 2. Vytvoření prostorového a provozního zázemí 3. Vznik organizačního a řídícího centra

9 5. Strategický cíl Vznik chráněné dílny pro zdravotně postižené Opatření: 1. Vymezení předmětů činnosti (výrobního programu ) chráněné dílny 2. Zpracování přehledu žadatelů o práci v chráněné dílně 3. Vytvořit databázi vybraných odpovídajících podnikatelských subjektů 4. Zajištění investičních zdrojů pro vznik a provoz chráněné dílny 5. Zajištění vhodného materiálně technického zázemí pro chráněnou dílnu 6. Profesní příprava kvalifikovaných lidských zdrojů

10 6. Strategický cíl Bariéry ve městě Bruntál Opatření: 1. Vytvořit bezbariérové trasy 2. Bezbariérový přístup do veřejných prostorů 3. Odstranění bariér z pěších zón ( městský mobiliář, reklamní cedule ) 4. Dodržování vyhlášky 369/ Sb. 2001 5. Vytvoření informačního systému

11 7. Strategický cíl Databáze občanů se zdravotním postižením pro případ nouze Opatření: 1. Vytvoření databáze občanů se zdravotním postižením pro případ nouze - Důvodem je vyrovnání příležitostí zdravé a handicapované populace v poskytnutí pomoci v případě neštěstí ( požár, vichřice, povodně…), zajistit jejich přežití, uchránit je před zraněním, která by zhoršila jejich handicap. - Cílem je dokonale informovat záchranné složky o bydlišti zdravotněpostižených občanů města Bruntál a zajistit jim tak poskytnutí pomoci a záchrany

12 Osoby ohrožené sociálním vyloučením cíle a opatření 1. Strategický cíl Rozšíření Domu na půl cesty – Timotei Opatření: 1. Získání vhodných bytů pro uživatele 2. Ambulantní péče 3. Krizové lůžko

13 2. Strategický cíl Azylový dům pro seniory ( alkoholiky, insolventní ) Opatření: 1. Vytvoření a provoz azylového domu pro seniory ( alkoholiky, insolventní ) 2. Personální zajištění 3. Strategický cíl Zlepšení bytové politiky Opatření: 1. Vytvoření koncepce přidělování bytů pro cílovou skupinu obyvatelstva

14 Menšiny – cíle a opatření 1. Strategický cíl Vytvoření funkčního systému terenní práce v „Západní lokalitě“ Opatření: 1. Podpora a koordinace terenní práce 2. Projekt technické služby „Západní lokality“ a spolupráce s odvozci odpadů v této lokalitě 3. Spolupráce s poskytovateli služeb ( podnikateli ) v „Západní lokalitě“ 4. Spolupráce s Městskou Policií a PČR 5. Spolupráce s domovníky, elektrikářem, úklidovou službou, Českou poštou, kteří působí v „Západní lokalitě“ 6. Podpora a koordinace terénní sociální práce

15 2. Strategický cíl Provázanost poskytovaných soc.služeb a aktivit jednotlivými subjekty Opatření: 1. Koordinace aktivit a služeb poskytovaných romské menšině 3. Strategický cíl Vytvoření informačního systému o aktivitách a službách mezi poskytovateli a pro veřejnost Opatření: 1. Tvorba informačního systému 4. Strategický cíl Předávání komplexních informací veřejnosti o negativních i pozitivních jevech v „Západní lokalitě“ Opatření: 1. Veřejnost je objektivně informována o dění v „Západní lokalitě“

16 Děti, mládež, rodina – cíle a opatření 1. Strategický cíl Snižování sociálně patologických jevů ve městě Opatření: 1. Podpora preventivních programů ve školách i mimo 2. Zajištění odborného poradenství 3. Navýšení sociálních pracovníků v oblasti prevence a SPOD

17 2. Strategický cíl Podpora zajištění a vytvoření systému bytové problematiky pro věk 16-26 let Opatření: 1. Zřízení podporovaného bydlení 2. Rozšíření stávajících služeb a kapacity domu na půl cesty 3. Zvýhodnění cílové skupiny v podmínkách města pro přidělování bytů

18 3. Strategický cíl Vytvoření objektivního informačního systému pro veřejnost Opatření: 1. Periodické vydávání a distribuce magazínu 4. Strategický cíl Vytvoření logictického systému služeb pro zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže Opatření: 1. Systém proaktivních kroků v rodinné politice 2. Systém zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 3. Systém rozvoje pracovních příležitostí pro absolventy všech stupňů a typů škol 4. Systém vytváření podmínek pro mládež a mladé dospělé k založení domácnosti a rodin


Stáhnout ppt "Obecné cíle pro KPSS 1. Vytvoření objektivního a názorného informačního systému pro veřejnost 2. Zlepšení bytové politiky 3. Vznik asistenčních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google