Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.. Zákon o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.. Zákon o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální."— Transkript prezentace:

1 Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.

2 Zákon o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči.

3 Základní pojmy

4 Sociální služba sociální služba je činnost nebo soubor činností, které zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení sociální služba je činnost nebo soubor činností, které zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení

5 Nepříznivá sociální situace Může nastat z důvodu: • věku (senioři) • nepříznivého zdravotního stavu (dlouhodobá nemoc ….) • krizové sociální situace (ztráta bydlení, zaměstnání ….) • sociálně znevýhodňujícího prostředí ( • trestné činnosti jiné fyzické osoby (okradení ….) Zákon se snaží podporovat sociální začlenění lidí a chránit občany před sociálním vyloučením

6 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je takový zdravotní stav, který podle lékaře trvá déle než jeden rok, a který u člověka omezuje: je takový zdravotní stav, který podle lékaře trvá déle než jeden rok, a který u člověka omezuje: • duševní (deprese…) • smyslové (zrak, sluch…) • fyzické (zhoršená chůze, motorika…) schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost

7 Přirozené sociální prostředí Přirozené sociální prostředí je: • rodina a vztahy mezi členy rodiny • domácnost • zaměstnání • škola

8 Sociální začlenění Je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný Je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný

9 Sociální vyloučení Sociální vyloučení odráží nerovnost jednotlivců nebo celých skupin obyvatelstva v životě společnosti. Sociální vyloučení odráží nerovnost jednotlivců nebo celých skupin obyvatelstva v životě společnosti. Tato nerovnost je výsledkem nedostatku příležitostí pro všechny, kteří mají zájem podílet se na životě společnosti a jejich izolaci a odtržení od společnosti. Tato nerovnost je výsledkem nedostatku příležitostí pro všechny, kteří mají zájem podílet se na životě společnosti a jejich izolaci a odtržení od společnosti.

10 Skupiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením: • Lidé se zdravotním postižením • Alkoholici • Drogově závislý • Propuštění z výkonu trestu • Rómové • Migranti (cizinci) • Bezdomovci aj.

11 Zdravotní postižení Zdravotní postižení můžeme rozdělit na: • Tělesné postižení • Smyslové postižení (zrakové, sluchové) • Mentální postižení • Poruchy chování

12 Rozdělení sociálních služeb Ambulantní službyTerénní služby Pobytové služby

13 Ambulantní služba Ambulantní službou se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Ambulantní službou se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.

14 Terénní služba Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. domov …) Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. domov …)

15 Pobytová služba Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.

16 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, • pomoc při osobní hygieně, • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, • poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, • pomoc při zajištění chodu domácnosti, • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, • sociální poradenství, • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, • pomoc při obstarávání osobních záležitostí, • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, • podpora základních pracovních návyků a dovedností.

17 Sociální zařízení které poskytují ambulantní služby Pečovatelská služba Denní stacionář Centrum denních služeb Odlehčovací služby

18 Sociální zařízení které poskytují terénní služby Osobní asistence Pečovatelská služba Odlehčovací služba

19 Sociální zařízení které poskytují pobytové služby Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro osoby se zdrav. postižením Odlehčovací služby Týdenní stacionář Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty

20 Napište jaké základní činnosti a jaký typ služby poskytují tato sociální zařízení: • Pečovatelská služba • Domov pro seniory • Osobní asistence • Chráněné bydlení • Denní stacionář • Domov se zvláštním režimem • Odlehčovací služba • Azylový dům


Stáhnout ppt "Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.. Zákon o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google