Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asistent uživatele v podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Praha 4. února 2009 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asistent uživatele v podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Praha 4. února 2009 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Asistent uživatele v podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Praha 4. února 2009 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV

2 Obsah příspěvku Rámec poskytování sociálních služeb zaměřený na uživatele Osobní asistence jako sociální služba Asistence jako metoda sociální práce Transformace sociálních služeb tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

3 Co je služba - Osobní asistence? Osobní asistence je služba, jejímž posláním je vyrovnat příležitosti lidem, kteří ke svému životu nezbytně potřebují pomoc druhé osoby. Cílem osobní asistence je umožnit žít lidem tak, aby se mohli běžně zapojovat do společnosti podle toho, jak si sami zvolí. Osobní asistenci mohou tedy využívat jak v domácnosti, tak při studiu, zaměstnání, volnočasových aktivitách a podobně. Osobní asistence probíhá tak, že jeden nebo více osobních asistentů pomáhají klientovi ve všech činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Poskytuje se dle potřeb a přání klienta a dle časových možností asistenta po vzájemné dohodě. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

4 Historie –60. Léta USA - Ed Roberts. - hnutí Independent Living „ Nejlepším odborníkem na život s postižením je sám člověk, který má postižení. Při pomoci, při jakýchkoliv akcích, při organizování čehokoliv, co se týká života osob s postižením, je třeba se řídit jejich potřebami a přáními.“ –1985 ČR – první uživatel Jana Hrdá (Okresní ústav sociálních služeb – placená i dobrovolná osobní asistence) –1991 ČR - Pražská organizace vozíčkářů – Zdenka Hanáková a Petr Vojtík –2007 ČR – Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

5 Uživatel asistence -Dle zákona o sociálních službách - osoba, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senior), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby -Partnerský přístup X paternalistický přístup tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

6 Druhy Osobní asistence - Sebeurčující - uživatelé, si své osobní asistenty sami školí, průběžně instruují a organizují jejich práci. - Řízená - uživatelé, potřebují vyškolené osobní asistenty, jejichž práce je koordinována zvenčí. Tito osobní asistenti poskytují pomoc případně dohled = sociální služby (převzato z materiálů Pražské organizace vozíčkářů autorky Ing. Jany Hrdé) tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

7 Asistence uživatelů sociálních služeb  Druh sociální služby (Osobní asistence podle § 39)  Způsob / metoda poskytování sociální služby zaměřená na uživatele tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

8 Obecný cíl sociálních služeb = podpora začlenění lidí v nepříznivé sociální situaci a předcházení vyloučení ze společnosti Výsledkem působení sociálních služeb je: lidé jsou součástí běžného společenství (rodina, komunita) využívají běžných zdrojů společnosti (škola, práce, služby) žijí (jako vrstevníci) běžným způsobem života (uznávaným společností) žijí důstojně (umí prosadit svá práva a jsou společností přijímáni) tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

9 Zásady sociálních služeb § 2 odst.2 Základní zásady Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob vycházet z individuálně určených potřeb osob působit na osoby aktivně podporovat rozvoj samostatnosti osob motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace posilovat sociální začleňování osob tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

10 Sociální služba – asistence uživatele –§ 39 Osobní asistence –§ 40 Pečovatelská služba –§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby –§ 43 Podpora samostatného bydlení –§ 44 Odlehčovací služby –§ 46 a §47 Denní a týdenní stacionáře –§ 48 - § 50 – Domovy –§ 51 Chráněné bydlení tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

11 Rozsah poskytování sociální služby  Smlouva o poskytnutí sociální služby (§ 90 – 91 )  Individuální plánování (§88, odst. f) ; Standard 5, Vyhl. Č. 505/2006 Sb.) tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

12 Zákon č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách - § 39 Osobní asistence (1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

13 Osobní asistence Počet služeb k lednu 2009 Počet uživatelů v roce 2007 Kraj do 18 letženymuži Liberecký14063 Karlovarský 7050 Pardubický123774 Královéhradecký17088 Jihočeský 150918 Ústecký18131418 Zlínský 2237913 Moravskoslezký24295348 Olomoucký 111310 Jihomoravský15487939 Středočeský24513336 Plzeňský5113059 Vysočina13086 Hl. M. Praha 262427221 Celkem202241698483

14 Zákon č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách - § 39 Osobní asistence (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

15 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence (1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití, tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

16 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence (1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běžné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

17 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence (1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

18 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence (2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

19 Jak uhradit osobní asistenci? –Příspěvek na péči (§7) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. –Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

20 Jak uhradit osobní asistenci? Výše příspěvku - § 11 (1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). (2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

21 Kdo se může stát osobním asistentem? (2) Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona. (3) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3. (4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

22 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. a) ( 1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb, (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

23 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. b) 1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní asistence, (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 46) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

24 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. c) ( 1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti, (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

25 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. d) (1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách d) uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

26 Hlavní principy změny systému sociálních služeb Vytvoření podmínek pro uspokojování oprávněných potřeb lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování. Zákon vychází z obecného principu solidarity ve společnosti a současně podporuje princip rovných příležitostí pro všechny členy společnosti. Zabezpečení základního rámce k zajištění potřebné podpory a pomoci. Podporou a pomocí se rozumí takové spektrum činností, které jsou nezbytné pro sociální začlenění osob a důstojné podmínky života odpovídající úrovni rozvoje společnosti. Hlavním cílem zákona je podporovat proces sociálního začleňování a sociální soudržnost společnosti. tel: 221 922 441, e-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha

27 Národní strategie –Národní rozvojový plán pro období 2007-2013 –Národní strategický referenční rámec 2007-2013 –Lisabonská strategie (IOP) –Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2006 – 2008 –Bílá kniha o sociálních službách –Listina základních práv a svobod + 108/2006 Sb. -Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti -Usnesení vlády č. 127 ze dne 21. února 2007 -Usnesení rad / zastupitelstev krajů -Střednědobé plány rozvoje krajů

28 Zdroje www.mpsv.cz http://iregistr.mpsv.cz www.osobniasistence.cz www.apoa.cz www.asistence.org Hrdá, J.: Osobní asistence, poradenství a zprostředkování. Praha: APZP, 2006

29 Mgr. Tereza Kloučková MPSV, Odbor sociálních služeb Tel.: 221 922 441 E-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Asistent uživatele v podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Praha 4. února 2009 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google