Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DENNÍ STACIONÁŘ OLGA. Proč stacionář ? ► Slušnost, úcta ke stáří i nemoci a demografický vývoj společnosti nás nutí přemýšlet a rozšiřovat kapacity těchto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DENNÍ STACIONÁŘ OLGA. Proč stacionář ? ► Slušnost, úcta ke stáří i nemoci a demografický vývoj společnosti nás nutí přemýšlet a rozšiřovat kapacity těchto."— Transkript prezentace:

1 DENNÍ STACIONÁŘ OLGA

2 Proč stacionář ? ► Slušnost, úcta ke stáří i nemoci a demografický vývoj společnosti nás nutí přemýšlet a rozšiřovat kapacity těchto a podobných zařízení ► Jedná se o službu, která v našem městě chybí a je potřeba v péči o starší a nemocné lidi-naše rodiče a prarodiče ► Zjednodušeně se dá říci, že je to „mateřská školka“ pro seniory

3 Poslání denního stacionáře ► Podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech a denních aktivitách ► Předcházet společenské izolaci a samotě ► Zachování pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti ► Umožňuje rodinám seniorů úlevu od náročné práce a pomáhá jim udržet jejich zaměstnání

4 Pro koho bude naše služba určena? ► Stacionář bude poskytovat ambulantní a pobytové služby seniorům a osobám,které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje trvalou péči jiné osoby. ► V zamýšlené koncepci chceme, aby sloužil přednostně občanům Říčan a okolních spádových obcí

5 Cíle služby ► Rozvoj soběstačnosti zejména v oblasti sebeobsluhy a sociální dovednosti ► Podpora uživatele k samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých ► Rozvoj schopnosti,dovednosti a silných stránek každého uživatele a jejich využití k jeho prospěchu

6 Jaké služby bude stacionář poskytovat? ► Poskytnutí stravy ► Podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ► Podpora při osobní hygieně ► Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ► Sociálně terapeutická činnost ► Podpora při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ► Zajištění služeb podle přání uživatelů (kadeřník,pedikůra aj.)

7 Kde bude stacionář umístěn ? ► Byla vyhlášena architektonická soutěž,stacionář bude součástí komplexu sociálních služeb na Komenského náměstí ► Jako ideální v rámci komplexnosti sociálních služeb ve městě, je přímé spojení s již existující „malou“ budovou DPS

8 Jak bude stacionář vypadat ? ► V zadání pro architekty je stacionář koncipován jako přízemní bezbariérová budova na pozemku města, spojená krytou chodbou s budovou DPS ► Kapacita na každý den ve stacionáři je 10 + 4 místa ► Kromě zázemí pro denní činnosti má část „odpočinkovou“ ► V zadání jsou též dva dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, které budou sloužit k rozšíření služeb – tzv. odlehčovací službě.

9 Co je to odlehčovací služba ? ► Kromě možnosti péče o seniory denně, nám odlehčovací služba umožňuje několikrát do roka udělat nepřetržitou cca 14 denní službu, kdy si mohou rodiny starající se o své rodiče naplánovat svou dovolenou a budou vědět, že je po celou tuto dobu o rodiče dobře postaráno

10 ► MÚ v Říčanech zpracoval investiční záměr. V současné době probíhá architektonická soutěž na stacionář. ► Financování stavby musí být vícezdrojové, město se bude podílet na stavbě cca 30%. ► Byla vyhlášena a probíhá veřejná sbírka ve prospěch stacionáře- k dnešnímu dni bylo na účet sbírky připsáno cca 400.000,-kč. ► Je podepsána darovací smlouva od štědrého dárce na celkovou částku 5 milionů korun. Jaký bude další postup ?

11 Co říci závěrem ? Tak by mohl stacionář vypadat podle studie,po mnoha jednáních v zadání pro architekty bylo upuštěno od horní terasy z důvodu bezpečnosti.

12 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "DENNÍ STACIONÁŘ OLGA. Proč stacionář ? ► Slušnost, úcta ke stáří i nemoci a demografický vývoj společnosti nás nutí přemýšlet a rozšiřovat kapacity těchto."

Podobné prezentace


Reklamy Google