Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPOROVANÉ AKTIVITY PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce"— Transkript prezentace:

1 PODPOROVANÉ AKTIVITY PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce
PhDr. Radek Suda a Daniel Dárek, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV

2 RÁMEC PRO AKTIVITY PROJEKTŮ
Cíl výzvy - rámec Individuálního projektu Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytovaných sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů(služby pro seniory) Rámec aktivit dává Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010 a krajské strategie rozvoje sociálních služeb – plán rozvoje sociálních služeb - § 95, písm. d) zákona § 95, písm d) – Kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle §85 odst. 5

3 RÁMEC PRO AKTIVITY PROJEKTŮ
Národní zpráva Prioritní cíl 3, dílčí cíl 2.5.3 transformační procesy zaměřené na poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí uživatelů sociálních služeb Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb transformace za účelem modernizace a humanizace pobytových zařízení (domovy pro seniory,chráněná bydlení) podpora alternativních ambulantních a terénních sociálních služeb – denní stacionáře, odlehčovací služby, centra denních služeb, osobní asistence, pečovatelská služba (nikoli domy s pečovatelskou službou) Pobytové služby – domovy pro seniory, podpora chráněného bydlení Terénní a ambulantní – stacionáře, odlehčovací služby, centra denních služeb, osobní asistence, pečovatelská služba

4 PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ
Podpora zaměřena do investiční oblasti (nebo kombinace investičních a neinvestičních prostředků) Obecně - modernizace a/nebo rekonstrukce objektů nebo jejich vybavení zaměřených na podporu seniorů (zařízení sociálních služeb) zvýšení kvality a dostupnosti ambulantních a terénních soc. služeb a zajištění zázemí pro jejich poskytování – ideálně celá, minimálně pak převažující cílová skupina musí být senioři

5 PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ
aplikace nových metod sociální práce se seniory s potřebou vyšší míry podpory do stávajících sociálních služeb – využití rekonstrukce a modernizace institucí nebo jejich vybavení k podpoře aplikace metod humanizace stávajících pobytových služeb sociální péče – domovy pro seniory(explicitně)- zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a případně pomocí technických úprav objektů – rekonstrukce a modernizace (reakce na neutěšený stav) podpora vzniku služby domov se zvláštním režimem (senioři trpící demencí, Alzheimerovou chorobou) Zaměření typů projektů mohou být kombinována.

6 CÍLEM AKTIVIT PROJEKTŮ
zajištění soukromí uživatelů – navýšení počtu/podílu 1 lůžkových pokojů zajištění bytových buněk v rámci instituce (nikoli tzv. domy s pečovatelskou službou) modernizace s cílem snížení počtu uživatelů v 1 objektu / areálu s navázáním do komunity odstranění bariérovosti objektů Stavební úpravy stávajících objektů, nástavby či přístavby - ne novostavby, ne rozestavěné či započaté rekonstrukce

7 CÍL/PROSTŘEDEK INVESTIČNÍ PROJEKTY MUSÍ MÍT PŘÍMOU SOUVISLOST SE ZLEPŠENÍM METOD PRÁCE S UŽIVATELI MUSÍ BÝT PROKAZATELNÉ POSÍLENÍ KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ A JEJICH ROZVOJ V OBLASTI ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH POZNATKŮ TÝKAJÍCÍCH SE HUMANIZACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZÁMĚR MUSÍ OBSAHOVAT JASNÝ POPIS PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU A SOUČASNÉ ZVÝŠENÍ KVALITY MĚKKÉ AKTIVITY MUSÍ BÝT KVANITIFIKOVATELNÉ A MĚŘITELNÉ – MUSÍ BÝT JASNÁ SOUVISLOST A PROKAZATELNOST REALIZOVANÉ INVESTICE A PODPORY KVALITY A ROZVOJ NOVÝCH PROCESŮ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PRÁCE

8 Děkuji za pozornost PhDr. Radek Suda
vedoucí oddělení koncepce financování sociálních služeb odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR Tel.: Daniel Dárek


Stáhnout ppt "PODPOROVANÉ AKTIVITY PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce"

Podobné prezentace


Reklamy Google