Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji - aktualizace Setkání s poskytovateli sociálních služeb – 13. 3. 2015 Krajský úřad Plzeňského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji - aktualizace Setkání s poskytovateli sociálních služeb – 13. 3. 2015 Krajský úřad Plzeňského."— Transkript prezentace:

1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji - aktualizace Setkání s poskytovateli sociálních služeb – 13. 3. 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí

2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018  OBSAH DOKUMENTU  plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji  základní strategické dokumenty Plzeňského kraje  základní socio-demografické údaje (vývoj demografické situace v Plzeňském kraji)  projekty v oblasti sociálních služeb (proces transformace; IP)  priority obcí Plzeňského kraje  návrh strategie zajišťování sociálních služeb v kraji – priority Plzeňského kraje  síť sociálních služeb  financování sociálních služeb  monitoring a aktualizace

3 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018  Priority Plzeňského kraje  podpora ambulantních služeb – umístění v centrech dojížďky za zaměstnáním, do škol, pracovní mikroregiony  podpora nepobytových sociálních služeb – poskytování v centrech sociálních služeb s více službami  podpora služeb sociálního poradenství – orientace na širší spektrum cílových skupin; specializované poradenství poskytované jednou službou na území celého kraje; dluhová problematika  podpora rozšíření kapacit pečovatelské služby  podpora udržení kapacit domovů pro OZP; podpora služeb domovy pro seniory; podpora služeb domovy se zvláštním režimem, osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení  podpora pobytových služeb (modernizace a úprava objektů)  podpora služeb sociální prevence – zjištěná potřebnost, vyjádření dotčených obcí, plán finančního zajištění vč. zajištění finanční spoluúčasti min. 10 % z jiných zdrojů  podpora služeb s přesahem do více ORP kraje (např. bezdomovectví)  nenavyšování kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)  podpora transformace pobytových sociálních služeb

4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 aktualizace  Síť sociálních služeb  základní síť sociálních služeb – představuje souhrn sociálních služeb, které řeší nepříznivou sociální situaci osob na území kraje v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje  optimální síť sociálních služeb - na základě demografického vývoje a s tím souvisejícího vývoje potřeb obyvatel Plzeňského kraje bude docházet k úpravě sítě a jejího směřování k dosažení optimálního stavu v oblasti poskytování sociálních služeb na území Plzeňského kraje

5 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 aktualizace  Aktualizace sítě sociálních služeb  stávající síť sociálních služeb – údaje platné k 31. 7. 2014  aktualizace sítě na základě „žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb“ (formuláře ke stažení na portále Plzeňského kraje) - veškeré služby, u kterých došlo po tomto datu ke změně v registru sociálních služeb musí doložit příslušný formulář  formuláře: žádost o zařazení do sítě sociálních služeb– nová sociální služba žádost o zařazení do sítě sociálních služeb – nová kapacita služby, která je již součástí sítě  harmonogram podání žádostí žádosti o zařazení do sítě musí být doručeny na krajský úřad nejpozději do 17. 4. 2015 žádosti o změnu registrace služby vzhledem k individuálnímu projektu musí být podány do 10. 4. 2015

6 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 aktualizace  Aktualizace SPRSS  Individuální projekty Plzeňského kraje  Financování sociálních služeb  Síť sociálních služeb  Harmonogram aktualizace předložení Radě Plzeňského kraje 18. května 2015 předložení Zastupitelstvu Plzeňského kraje 8. června 2015  Plánování MPSV  příprava dokumentů „Kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“ – sjednocení procesů, výstupů a výsledků střednědobého plánování na úrovni krajů „Metodika pro vytváření krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb – principy tvorby, naplňování a úpravy sítě sociálních služeb na úrovni krajů předpoklad dokončení těchto dokumentů je 04/2015 – následně se předpokládá jejich ukotvení v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2017

7 Přehled zásadních termínů  Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018  předložení aktualizovaného SPRSS orgánům kraje Rada Plzeňského kraje 18. 5. 2015 Zastupitelstvo Plzeňského kraje 8. 6. 2015  z toho vyplývají termíny: podání žádosti o změnu registrace – úpravy typu kapacit z důvodu IP do 10. 4. 2015 podání žádosti o zařazení do sítě – nová služba nebo rozšíření kapacity do 17. 4. 2015

8 Přehled zásadních termínů  Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2016  vyhlášení dotačního řízení ze strany MPSV– květen 2015  schválení jednotných zásad, metodiky a vzoru pověření orgány kraje a MPSV – červen 2015  vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele ze strany kraje – srpen/září 2015  schválení dotací příslušnými orgány kraje – leden/únor 2016

9 Přehled zásadních termínů  Individuální projekt podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji pro roky 2016 – 2018  podání žádosti o změnu registrace – typy kapacit – do 10. 4. 2015  vyhlášení výzvy pro Plzeňský kraj – červen 2015  zahájení poskytování služeb v rámci projektu – leden 2016

10 Přehled zkratek SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky OZP – osoby se zdravotním postižením ORP – obec s rozšířenou působností IP – individuální projekt

11 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Mgr. Michaela Vocetková oddělení sociálních služeb Odbor sociálních věcí Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel: 377 195 162, 733 698 643 email: michaela.vocetkova@plzensky-kraj.cz http://www.plzensky-kraj.czmichaela.vocetkova@plzensky-kraj.cz http://www.plzensky-kraj.cz


Stáhnout ppt "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji - aktualizace Setkání s poskytovateli sociálních služeb – 13. 3. 2015 Krajský úřad Plzeňského."

Podobné prezentace


Reklamy Google