Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.09.2012 Ostrava Pilotní projekty v IOP „Integrovaný přístup k řešení romské problematiky v sociálně vyloučených lokalitách“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.09.2012 Ostrava Pilotní projekty v IOP „Integrovaný přístup k řešení romské problematiky v sociálně vyloučených lokalitách“"— Transkript prezentace:

1 20.09.2012 Ostrava Pilotní projekty v IOP „Integrovaný přístup k řešení romské problematiky v sociálně vyloučených lokalitách“

2 Oblast podpory IOP 5.2. – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  Globální cíl: Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť  Vytvoření Integrovaného plánů rozvoje města v deprivované městské zóně (IPRM)  Souvislá plocha s více než 500 bytů na území města nad 20 000 obyvatel  Problémovost doložena vstupními kritérii dle Nařízení EK1828/2006  K realizaci se přihlásilo celkem 41 měst v ČR 1

3 Oblast podpory IOP 5.2. – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a)revitalizace veřejných prostranství b)regenerace bytových domů c) pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit 2

4 Pilotní projekt v IOP  Programový dokument IOP: realizace Pilotních projektů zaměřených přímo na řešení problematiky sociálně vyloučeného romského obyvatelstva v městech IPRM.  V rámci realizace IOP v období 2007 – 2013 se jednou z prioritních oblastí stává řešení otázky sociálně vyloučeného obyvatelstva a to zejména v oblastech se zvýšenou koncentrací romského obyvatelstva.  IOP integrální součástí strategie ČR proti sociálnímu vyloučení romského obyvatelstva a zároveň plně koresponduje s aktivitami EU v boji proti sociálnímu vyloučení Romů v rámci EU.  Problémové oblasti definovány v tzv. Gabalově studii, MPSV 2006  Na základě výzvy ŘO IOP přihlášeno do Pilotních programů celkem 6 měst IPRM ( Brno, Kladno, Most, Přerov, Orlová, Ostrava).  Dalších 8 měst v rámci IPRM realizuje projekty zaměřené na řešení otázky problematiky romského obyvatelstva.  Integrovaný přístup zahrnuje zlepšení životních podmínek v oblasti bydlení provázané s aktivitami (projekty) v sociální oblasti. 3

5 Pilotní projekt v IOP  Integrovaný přístup: propojení aktivit financování z ERDF a ESF v rámci jedné akce  Aktivity podporované IOP: Revitalizace veřejného prostranství Regenerace bytových domů Podpora zajištění infrastruktury sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách  Aktivity podporované z jiných Operačních programů OP LZZ, oblast intervence 3.2 Podpora a rozvoj stávajících i nových sociálně preventivních programů a sociálních služeb. OP VK, projekty podpory vzdělávání romských žáků a integraci Romů jako menšiny ve vzdělávacím systému ČR. Projekty financované v rámci programů MV ČR – Prevence kriminality 4

6 5 Vybudování Komunitního centra IOP 3.1. Vzdělávací činnost OP LZZ, OP VKK Opravy bytových domů a revitalizace veřejných prostranství IOP 5.2 a) 5.2.b Příklady aktivit pilotního projektu

7 :  Finanční alokace projektu:  Pilotní projekt: 13,4 mil. € (7% alokace o.i. 5.2), 332 mil. Kč. 41 projektů v hodnotě 180 mil. Kč. (revitalizace veř. prostranství, regenerace byt. domů)  Oblast 3.1.b) IOP – Investiční podpora infrastruktury soc. služeb v nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalitách 20 projektů doporučených k financování v hodnotě 240 mil. Kč 6

8 Ukázka podpořených projektů 7

9 IOP 5.2c - Bytový dům Sirotčí 39A před realizací projektu IPRM

10 IOP 5.2c - Bytový dům Sirotčí 39A po realizaci projektu IPRM

11 11 Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3, IPRM Brno

12 Rizika  Udržitelnost  Politická reprezentace  Absence neziskových organizací  Stále volné finanční prostředky v 3.1b – realizace není vázána jen na zóny IPRM 12

13 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Jakub Horáček E-mail: horjak@mmr.cz Telefon: +420 224 861 575


Stáhnout ppt "20.09.2012 Ostrava Pilotní projekty v IOP „Integrovaný přístup k řešení romské problematiky v sociálně vyloučených lokalitách“"

Podobné prezentace


Reklamy Google