Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP) Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP) Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP) Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel Odbor podpory bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz www.mmr.cz

2 Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM http://www.strukturalni-fondy.cz/iop INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní oblast 5– Národní podpora územního rozvoje http://www.strukturalni-fondy.cz/iop 1. ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj

3 Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  Prioritní osa přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení a se zaměří na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť, měst nad 20 tisíc obyvatel (jde o 62 největších měst ČR, bez hl.města Prahy).  Problémovým sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy, přičemž takové sídliště má nejméně 500 bytů.  Na problémové sídliště bude zpracován IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst)

4 Integrovaný operační program (IOP) IPRM Integrovaný plán rozvoje měst  Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města  Minimální finanční objem pro IPRM měst nad 50 000 obyvatel je stanoven na 3 mil. EUR  Minimální finanční objem pro IPRM měst od 20 000 do 50 000 obyvatel je stanoven na 2 mil. EUR

5 Integrovaný operační program (IOP) Vybraná zóna tj. problémové sídliště vykazuje alespoň tři kritérií podle článku 47 Nařízení (ES) 1828/2006, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písm. a) - h), a)vysoká míra chudoby a vyloučení, b)vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, c)neuspokojivý demografický vývoj, d)nízká úroveň vzdělání e)vysoký stupeň kriminality a delikvence, f)obzvláště znečištěné životní prostředí, g)nízká míra hospodářské aktivity, h)velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, a)poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí, b)vysoká energetická náročnost budov.

6 Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.2.a) Revitalizace veřejných prostranství  úpravy sídlištního prostoru; parkové úpravy; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní a technické infrastruktury; budování, modernizace rekreačních a sportovních ploch atd.  Oprávnění žadatelé : obce

7 Integrovaný operační program (IOP) 5.2.b) Regenerace bytových domů zateplení; odstranění statických poruch nosných konstrukcí; opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; sanace základů; hydroizolace spodní stavby; opravy, rekonstrukce technického vybavení domů; výměny či modernizace lodžií, balkonů zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov(žadatelé pouze obce a NNO).  Oprávnění žadatelé : vlastníci bytových domů

8 Integrovaný operační program (IOP) 5.2.c) Pilotní projekty  Projekty propojí aktivity regenerace domů nebo revitalizaci veřejného prostranství s aktivitami sociálního začleňování (oblast intervence 3.1b Služby v oblasti sociální integrace v rámci IOP) nebo s aktivitami řešenými v rámci OP LZZ (oblast intervence 3.2, zaměřená na neinvestiční podporu romských lokalit)  Projekty budou realizovány v předem vybraných lokalitách (14 měst uvedených v IOP)  Oprávnění žadatelé : obce

9 Integrovaný operační program (IOP) 5.2.c) Pilotní projekty  Projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením.  Projekty budou realizovány ve vybraných městech a propojí aktivity revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů s aktivitami sociálního začleňování (IOP 3.1b Služby v oblasti sociální integrace) nebo s aktivitami v rámci OP LZZ (oblast intervence 3.2. zaměřená na neinvestiční podporu romských lokalit)

10 Integrovaný operační program (IOP) Města vybraná pro realizaci Pilotních projektů Kladno, Kolín, Kutná Hora, Sokolov, Klatovy, Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Jihlava, Brno, Přerov, Karviná, Orlová, Ostrava Návrh na rozšíření : Cheb, Litvínov, Přerov, Programový dokument IOP příloha č. 2 str. 248

11 Integrovaný operační program (IOP) Varianta 1. Problémové sídliště Rómská lokalita Podmínky 1.Souvislé území 2.Min. 500 bytů 3.Min. finanční hranice Podmínky 1.Intervence IOP 3.1, nebo 2.Intervence OP LLZ

12 Integrovaný operační program (IOP) Varianta 2. Rómská lokalita = problémové sídliště Podmínky 1.Souvislé území 2.Minimálně 500 bytů 3.Min. finanční hranice 4.Intervence IOP 3.1, nebo OP LZZ

13 lll Příklady aktivit pilotního projektu Vybudování Komunitního centra IOP 3.1. Vzdělávací činnost OP LZZ Opravy bytových domů a revitalizace veřejných prostranství IOP 5.2 a) 5.2.b

14 Integrovaný operační program (IOP) Proč realizovat pilotní projekt ? 1.Řešení problému v zóně. 2.Přenos zkušeností do podobných zón. Zodpovědnost za realizaci pilotního projektu : město Koordinátor pilotního projektu : NNO, FO, zástupce města Partneři pilotního projektu : 1.Místní neziskové organizace 2.Celostátní neziskové organizace 3.Kancelář rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

15 Integrovaný operační program (IOP) Koordinátor pilotních projektů Individuální projekty do IOP 3.1. Manažer IPRM Individuální projekty do IOP 5.2. Individuální projekty do OP LZZ KomunitníplánováníZajištěníspolupráce

16 Integrovaný operační program (IOP) Národní program Program podpory bydlení Podprogram : Podpora výstavby podporovaných bytů pro 2008 http://www.mmr.cz/bytova-politika-programy-dotace Ing.Baláková 224 841 168

17 Integrovaný operační program (IOP) Cíl podpory Cíl podpory Cíle podpory je výstavba podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života.

18 Integrovaný operační program (IOP) Dotační tituly 1. Pečovatelský byt (PČB) Pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem. Obec uzavře s těmito osobami nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu. V obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 2. Vstupní byt (VB) Pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu. Obec uzavře s těmito osobami nájemní smlouvu na dobu určitou (max. 2 roky), s možností jejího opakovaného prodloužení

19 Integrovaný operační program (IOP) Charakter podpory 1.Výstavba bytového domu nebo rodinného domu se 2 nebo 3 byty 2.Stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než bydlení 3.Vznikne nový byt nástavbou nebo přístavbou 4.Stavební úpravou bytu vznikne vstupní byt 5.Stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení.

20 Integrovaný operační program (IOP) Výše podpory Maximální výše dotace na BJ je závislá na dotačním titulu, typu výstavby, na dosažení nízkoenergetického standardu, zda vznikne upravitelný byt a zařazení obce do kategorie podle indikátoru míry potřebnosti podpory).  Pečovatelský byt (PČB)- maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku pohybuje v rozmezí 600 – 850 tis.Kč  Vstupní byt (VB)- maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku 250 – 850 tis. Kč.  Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky – dle pravidla de minimis Příjemce dotace : Obec

21 Integrovaný operační program (IOP) Vstupní byt Cílová skupina Osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a to ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky, přičemž jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

22 Integrovaný operační program (IOP) Vstupní byt Podmínky při uzavření nájemní smlouvy  Obec nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků.  Měsíční nájemné za 1 m 2 je max. 52,70 Kč.  Obec uzavře nájemní smlouvu do 6 měsíců od dokončení stavby.  Podmínka uzavření nájemní smlouvy na průměrné výši čistého měsíčního příjmu osob z cílové skupiny.  Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt.  Nájemní smlouvy pouze na dobu určitou nejdéle však na 2 roky, s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.  Nájemní smlouva může být prodloužena pouze v případě, že nájemce splňuje podmínky pro uzavření smlouvy.

23 Integrovaný operační program (IOP) Hana Pejpalová Odbor podpory bydlení Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP) Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel Dotační možnosti na zajištění bytů pro sociálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google