Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role MZ ČR v souvislosti s veřejnou podporou – financování investic ve zdravotnictví 24.4. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role MZ ČR v souvislosti s veřejnou podporou – financování investic ve zdravotnictví 24.4. 2008."— Transkript prezentace:

1 Role MZ ČR v souvislosti s veřejnou podporou – financování investic ve zdravotnictví 24.4. 2008

2 Stávající zdroje financování investic ve zdravotnictví Vlastní zdroje zdravotnických zařízení - veřejné zdravotní pojištění Vlastní zdroje zdravotnických zařízení - veřejné zdravotní pojištění SR (ISPROFIN), územní rozpočty SR (ISPROFIN), územní rozpočty Strukturální fondy EU – IOP/ROP, OP ŽP, OP VaVpI, OP LZZ Strukturální fondy EU – IOP/ROP, OP ŽP, OP VaVpI, OP LZZ „PPP“ projekty „PPP“ projekty

3 Definice veřejné podpory Je poskytována státem, nebo ze státních (veřejných) prostředků Je poskytována státem, nebo ze státních (veřejných) prostředků Porušuje hospodářskou soutěž Porušuje hospodářskou soutěž Zvýhodňuje činnost určitých subjektů, respektive určitá odvětví Zvýhodňuje činnost určitých subjektů, respektive určitá odvětví Poškozuje obchod mezi členskými státy EU Poškozuje obchod mezi členskými státy EU Je vázaná na určitou činnost, nikoliv na právní formu subjektu Je vázaná na určitou činnost, nikoliv na právní formu subjektu

4 Výjimky ze zákazu poskytování veřejné podpory Podpora hospodářského rozvoje oblastí s nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnaností Podpora hospodářského rozvoje oblastí s nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnaností Podpora významných projektů evropského zájmu, případně podpora vážné poruchy v hospodářství členských států Podpora významných projektů evropského zájmu, případně podpora vážné poruchy v hospodářství členských států Podpora rozvoje určitých hospodářských aktivit, které nemění podmínky obchodu v rozporu se společným zájmem Podpora rozvoje určitých hospodářských aktivit, které nemění podmínky obchodu v rozporu se společným zájmem Podpora rozvoje a zachování kulturního dědictví Podpora rozvoje a zachování kulturního dědictví Další druhy podpor vymezených rozhodnutími Rady Další druhy podpor vymezených rozhodnutími Rady

5 Vlastní zdroje zdravotnických zařízení - veřejné zdravotní pojištění Upraveno zákonem č.48/1997 Sb. Upraveno zákonem č.48/1997 Sb. Prostředky veřejného zdravotního pojištění – „veřejné prostředky“ Prostředky veřejného zdravotního pojištění – „veřejné prostředky“ Úhrada zdravotní péče prostřednictvím ZP Úhrada zdravotní péče prostřednictvím ZP Povinnost plnění závazku veřejné služby ze strany státu Povinnost plnění závazku veřejné služby ze strany státu Nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu Nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu

6 SR (ISPROFIN), územní rozpočty Programové financování (ISPROFIN) v období 2002 – 2007 Programové financování (ISPROFIN) v období 2002 – 2007  Celkový objem dotací 22 759 mil. Kč  Zdravotnická zařízení řízená MZ 10 506 mil. Kč  Regionální zdravotnická zařízení 12 299 mil. Kč  Dotace přidělovány zřizovatelem v rámci platných zákonů s cílem zajistit plnění závazku veřejné služby – zajištění materiálně technické základny Návrh programového financování na období 2008 - 2013 Návrh programového financování na období 2008 - 2013  Nová struktura programů kapitoly 335 - zjednodušení  Definována metodika pro výběr projektů doporučených k realizaci za účasti státního rozpočtu  Důraz na vícezdrojové financování investičních akcí

7 Financování investičních akcí v rámci ISPROFIN – veřejná podpora Kdo je příjemcem finančních prostředků? Kdo je příjemcem finančních prostředků?  Upraveno zákonem č. 218/2000Sb., č. 250/2000 Sb. a vyhláškou č.560/2006 Sb.  Příjemcem může být právnická, či fyzická osoba založená za účelem poskytování zdravotní péče Jaký je charakter poskytované služby? Jaký je charakter poskytované služby?  Zdravotní péče hrazená ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění  Zdravotní péče hrazená v rozsahu stanoveném výběrovým řízením Služby ve veřejném zájmu? Služby ve veřejném zájmu? Zařízení poskytující zdravotní péči (tj.zdravotnická zařízení) vyhovují výše uvedeným skutečnostem – Smlouva o založení ES, článek 86 – zdravotnická zařízení (tedy i nemocnice) = podnik pověřený závazkem veřejné služby (v rozsahu stanoveném platným právním řádem) Zařízení poskytující zdravotní péči (tj.zdravotnická zařízení) vyhovují výše uvedeným skutečnostem – Smlouva o založení ES, článek 86 – zdravotnická zařízení (tedy i nemocnice) = podnik pověřený závazkem veřejné služby (v rozsahu stanoveném platným právním řádem)

8 Strukturální fondy EU pro zdravotnictví Klíčový operační program pro investice do zdravotnictví - Integrovaný operační program Klíčový operační program pro investice do zdravotnictví - Integrovaný operační program Samostatná oblast intervence – Služby v oblasti veřejného zdraví Samostatná oblast intervence – Služby v oblasti veřejného zdraví - Modernizace a inovace infrastruktury pro veřejné zdraví (zejména obměna přístrojů v síti zdravotnických zařízení) - Prevence zdravotních rizik, rehabilitace a následná péče (centra zdravého životního stylu, standardy kvality a rovnoměrná dostupnost následné péče a rehabilitací) - Řízení kvality a nákladovosti v systému veřejného zdraví (kontrola efektivity vynakládaných prostředků v oblasti veřejného zdraví, standardy kvality poskytované zdravotní péče Identifikace a zakomponování e-health aktivit v rámci priority Modernizace veřejné správy v IOP Identifikace a zakomponování e-health aktivit v rámci priority Modernizace veřejné správy v IOP

9 IOP – veřejná podpora Kdo je příjemcem finančních prostředků? Kdo je příjemcem finančních prostředků?  Poskytovatelé zdravotní péče – „podniky“ zajišťující plnění veřejné služby v rámci národních sítí  Příjemcem může být právnická, fyzická osoba, či pracoviště, založená za účelem poskytování zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění Jaký je charakter poskytované služby? Jaký je charakter poskytované služby?  Zdravotní péče hrazená ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění  Zdravotní péče hrazená v rozsahu stanoveném výběrovým řízením Služby ve veřejném zájmu? Služby ve veřejném zájmu? Výše uvedené skutečnosti – Smlouva o založení ES, článek 86 – nemocnice = podnik pověřený závazkem veřejné služby Výše uvedené skutečnosti – Smlouva o založení ES, článek 86 – nemocnice = podnik pověřený závazkem veřejné služby

10 Regionální operační programy (ROP) – zdravotnictví – veřejná podpora Zdravotnictví na úrovni území kraje je jednou z intervencí ROP Zdravotnictví na úrovni území kraje je jednou z intervencí ROP V gesci krajů je připraveno celkem 7 ROP – ve všech je umožněno čerpat prostředky pro témata zdravotní a sociální péče V gesci krajů je připraveno celkem 7 ROP – ve všech je umožněno čerpat prostředky pro témata zdravotní a sociální péče Kdo je příjemcem finančních prostředků? Kdo je příjemcem finančních prostředků?  Příjemcem může být právnická, či fyzická osoba založená za účelem poskytování zdravotní péče Jaký je charakter poskytované služby? Jaký je charakter poskytované služby?  Zdravotní péče hrazená ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění  Zdravotní péče hrazená v rozsahu stanoveném výběrovým řízením  Péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad rámec zdravotní péče vymezené platným právním řádem (zákon č.20/1966 Sb. a zákon č. 258/2000 Sb.) Služby ve veřejném zájmu? Služby ve veřejném zájmu? Výše uvedené skutečnosti – Smlouva o založení ES, článek 86 – nemocnice = podnik pověřený závazkem veřejné služby Výše uvedené skutečnosti – Smlouva o založení ES, článek 86 – nemocnice = podnik pověřený závazkem veřejné služby péče poskytovaná nad rámec vymezené zdravotní péče – pouze bloková výjimka péče poskytovaná nad rámec vymezené zdravotní péče – pouze bloková výjimka

11 Strukturální fondy EU pro zdravotnictví – veřejná podpora IOP – omezeno na národní sítě zajišťující zdravotní péči v rozsahu vymezeném právním řádem - zajištění závazku plnění veřejné služby – nejedná se o zakázanou veřejnou podporu IOP – omezeno na národní sítě zajišťující zdravotní péči v rozsahu vymezeném právním řádem - zajištění závazku plnění veřejné služby – nejedná se o zakázanou veřejnou podporu navíc MZ umožní investice SF EU 2007-13 pouze do segmentů zajišťujících zdravotní péči v rozsahu péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění navíc MZ umožní investice SF EU 2007-13 pouze do segmentů zajišťujících zdravotní péči v rozsahu péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění ROP – pokud bude zaměřeno na jakékoliv jiné typy poskytované péče (tj. péče nad rámec zdravotní péče vymezené právním řádem), nutno využít blokové výjimky ROP – pokud bude zaměřeno na jakékoliv jiné typy poskytované péče (tj. péče nad rámec zdravotní péče vymezené právním řádem), nutno využít blokové výjimky doporučujeme, aby také v rámci ROP byla podpora SF EU 2007-13 soustředěna na podporu zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění doporučujeme, aby také v rámci ROP byla podpora SF EU 2007-13 soustředěna na podporu zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění

12 Co tedy lze? Využívat prostředky státního, respektive územního rozpočtu pro financování investic v rámci zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění Využívat prostředky státního, respektive územního rozpočtu pro financování investic v rámci zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění Čerpat prostředky strukturálních fondů EU – IOP v rámci financování národních sítí Čerpat prostředky strukturálních fondů EU – IOP v rámci financování národních sítí Čerpat prostředky strukturálních fondů EU – ROP Čerpat prostředky strukturálních fondů EU – ROP a v případě podpory péče poskytované nad rámec zdravotní péče dané platným právním řádem – pouze v rámci regionální blokové výjimky a v případě podpory péče poskytované nad rámec zdravotní péče dané platným právním řádem – pouze v rámci regionální blokové výjimky

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Role MZ ČR v souvislosti s veřejnou podporou – financování investic ve zdravotnictví 24.4. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google