Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy jako zdroj financí pro komunální investice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy jako zdroj financí pro komunální investice"— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy jako zdroj financí pro komunální investice
Allowance, s.r.o. Jiří Novotný, dipl.ek.

2 Obecný úvod Financování z fondů EU Investiční (ERDF & FS)
ROP + IOP OP ŽP OP D OP VaVpI OP PI Neinvestiční (ESF) OP VK OP LZZ Ostatní (EAFRD, FIFG, mezinárodní projekty) Program rozvoje venkova Operační program Rybářství Mezinárodní programy

3 Optimální využití fondů EU
Rozpočtový výhled obce Zákonem definované povinnosti Pravidelné vlastní činnosti(i neinvestiční) Jednorázové aktivity Dlouhodobé víceleté aktivity Potřeby obce Nárazové požadavky vyvolané neočekávanými událostmi (povodně, sportovní události…) Dlouhodobé potřeby (vybavení úřadů, lidské zdroje, dopravní obslužnost)

4 Optimální využití fondů EU
Strategie rozvoje obce Formalizace veškerých záměrů Zvážení skutečné potřebnosti projektu Přibližný odhad požadavků na finance, čas a lidské zdroje Plán činností po letech (akční plán) Přiřazení možností financování z fondů EU včetně časových možností Příprava dokumentací Zajištění partnerů

5 Sladění záměrů s prioritami fondů
Úpravy a doplnění záměrů Úpravy zadání projektové dokumentace Doplnění projektů o doprovodné aktivity Využití jiných projektů Zahrnutí do nadřazeného projektu Vytvoření partnerského projektu Účast v mezinárodním projektu Dílčí realizace Rozdělení na podprojekty

6 Fondy EU 2007-2013 2 roky do konce období
Pomalé čerpání v některých oblastech Problémy v neinvestičních projektech Nedostatečné čerpání investičních projektů Tlak na zjednodušení pravidel Přesuny alokací mezi prioritami programů Stále otevřené možnosti pro čerpání

7 Dostupné finanční prostředky - výběr
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

8 Dostupné finanční prostředky - výběr
Operační program Doprava Regionální operační programy Program rozvoje venkova Mezinárodní a nadnárodní programy

9 Výhled 2014-2020 Územní agenda EU 2020 – vybraná témata
Základní dokument, východisko pro definici podpory jednotlivým zemím Velký důraz v oblasti životního prostředí Vyvážený územní rozvoj – podpora regionálních a lokálních center a venkovských oblastí Energetika a energetické úspory

10 Výhled 2014 – 2020 Objem financování oproti období 2007 – – rozdílné rozložení při přibližném zachování objemu Česká republika – důležité rozvodí v Evropě => zvýšená podpora investic do ŽP Větší objem prostředků do integrovaných projektů (viz IPRM & MAS) Výraznější podpora rozvoje venkova Snížení počtu operačních programů

11 Děkuji Vám za pozornost
Jiří Novotný


Stáhnout ppt "Strukturální fondy jako zdroj financí pro komunální investice"

Podobné prezentace


Reklamy Google