Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora v rámci Programu rozvoje venkova v období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství seminář České Budějovice 29.8.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora v rámci Programu rozvoje venkova v období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství seminář České Budějovice 29.8.2014."— Transkript prezentace:

1 Podpora v rámci Programu rozvoje venkova v období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství seminář České Budějovice 29.8.2014

2 PRV 2007- 2013  základní shrnutí Celková alokace 3 670 mil. EUR (4 osy) Vyhlášeno 21 kol příjmu žádostí Stav k 31. 7. 2014: –Zazávazkováno cca 97 % alokace –Proplaceno 88 % alokace

3 Program rozvoje venkova období 2014 - 2020

4 PRV 2014 - 2020  účel, cíl, rozpočet Nástroj pro čerpání finančních prostředků v období 2014-2020 z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Aplikace cílů a priorit SZP na potřeby ČR: Konkurenceschopnost zemědělství Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu Vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí Celkový rozpočet PRV (včetně ČR podílu) 3 042 mil. EUR (kofinancování z EZFRV 75 %)

5 Distribuce alokace Aktuální rozdělení alokace PRV

6 Priority EU dle významu pro PRV P 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech P 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti P 4 - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví P 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik P 5 - Podpora účinného využívání zdrojů P 1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví

7 Metoda LEADER (resp. CLLD) Z EZFRV mohou být financovány tyto oblasti SCLLD: Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 14) Investice do hmotného majetku (čl. 17 a), b)) Lesnická infrastruktura (čl. 17c)) Investice do nezemědělských činností (čl. 19 1. b)) Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 24) Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 25) Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů a jejich uvádění na trh (čl. 26) Spolupráce (čl. 35) Program rozvoje venkova

8 Předpokládaný harmonogram výběru MAS 21. 5. 2014  byla schválena Metodika pro standardizaci konec července 2014  proběhly 3 semináře ke standardizaci do konce srpna se předpokládá schválení Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 24. 11. 2014 - 22. 5. 2015  proběhne příjem žádostí o standardizaci MAS začátek roku 2015  předpokládá se schválení programů ze strany EK únor/březen 2015 - červen/červenec 2015  bude realizován příjem strategií MAS leden/únor 2016  předpokládá se schválení strate gií 8

9 Přehled vybraných opatření, u kterých mohou být žadateli obce * ANO, ale pouze pokud splní definici aktivního farmáře OpatřeníMůže žádat obec? Lesnická infrastruktura (čl. 17 c)ANO Zalesňování a zakládání lesů (čl. 22) - založení porostu - péče a náhrada ANO NE Zavádění preventivních opatření v lesích (čl. 24 a)ANO Obnova lesních porostů po kalamitách (čl. 24 d)ANO Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 25)ANO Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (čl. 26) - Technika a technologie pro lesní hospodářství - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven ANO NE Agroenvironmentálně-klimatické opatření (čl. 28)ANO Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (čl. 30)ANO

10 Přehled vybraných opatření, u kterých mohou být žadateli obce OpatřeníMůže žádat obec? Platby pro oblasti s přírodními či jinými omezeními (čl. 31, 32)ANO Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 34)ANO Spolupráce (čl. 35 d, h) -Podpora operačních skupin a projektů EIP - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií - Sdílení zařízení a zdrojů - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech NE ANO

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Podpora v rámci Programu rozvoje venkova v období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství seminář České Budějovice 29.8.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google