Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení a služby 3) Ochrana kulturního dědictví 4) Investice do lesů 1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení a služby 3) Ochrana kulturního dědictví 4) Investice do lesů 1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení."— Transkript prezentace:

1 1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení a služby 3) Ochrana kulturního dědictví 4) Investice do lesů 1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení a služby 3) Ochrana kulturního dědictví 4) Investice do lesů Dotační příležitosti pro obce

2 CÍLE: • rozvoj venkovského prostoru ČR na bázi trvale udržitelného rozvoje • zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření • rozvoj podnikání, tvorba nových PM, snížení nezaměstnanosti a posílení sounáležitosti obyvatel venkova • zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích CÍLE: • rozvoj venkovského prostoru ČR na bázi trvale udržitelného rozvoje • zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření • rozvoj podnikání, tvorba nových PM, snížení nezaměstnanosti a posílení sounáležitosti obyvatel venkova • zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích Program rozvoje venkova

3 průběžného financování Pro obce je zavedena možnost průběžného financování. Tím se rozumí rozdělení realizace projektu na 2 části a obdržení max. 50% dotace po dokončení poloviny investice. dotaci ve výši až 90 % Na projekty pro obce lze získat dotaci ve výši až 90 % hodnoty celé investice. Termín příjmu žádostí o dotaci pro vybraná opatření: 18.10. – 31.10.2011 • 18.10. – 31.10.2011 lhůta vázanosti projektu na účel 5 let Vždy platí obecná lhůta vázanosti projektu na účel 5 let.

4 místních komunikací • budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy sítí technické infrastruktury • budování a obnova sítí technické infrastruktury veřejných prostranství obce • obnova veřejných prostranství obce parkové úpravy • parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně 90 % 90 % ze způsobilých výdajů 5 mil. (20 mil.) Kč min. 50 tis. Kč - max. 5 mil. (20 mil.) Kč Termín příjmu žádostí : 18.10. – 31.10.2011 18.10. – 31.10.2011 500 obyvatel • pro obce do 500 obyvatel • projekt musí být realizován ve veřejném zájmu

5 stavební obnova a nová výstavba  stavební obnova a nová výstavba v oblasti: • školství • kultury • péče o děti • sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy • občanské vybavenosti pro veřejnou správu • Aktivity by měly být zaměřeny především na děti 30 - 90 % 30 - 90 % ze způsobilých výdajů 3 mil. (6 mil.) Kč min. 50 tis. Kč - max. 3 mil. (6 mil.) Kč Termín příjmu žádostí : 18.10. – 31.10. 2011 18.10. – 31.10. 2011 500 obyvatel • pro obce do 500 obyvatel • podpora pro projekty zakládající i nezakládající veřejnou podporu

6 památkových budov kulturních objektů • stavební obnova a zhodnocení památkových budov, kulturních objektů a prvků • zajištění stavebně - historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů) • revitalizace historických parků, zahrad, alejí 90 % 90 % ze způsobilých výdajů 200 tis. EUR min. 50 tis. Kč - max. 200 tis. EUR Termín příjmu žádostí : pravděpodobně únor 2012 500 obyvatel • pro obce do 500 obyvatel • požadovaná výše dotace a žadatel respektuje pravidlo "de minimis"

7 • pořízení lesnické techniky pro údržbu a obnovu cest, stezek a lesních porostů, hrazení bystřin, retenčních nádrží • investice do lesních cest a vodního režimu lesa • výstavba a rekonstrukce lesních cest včetně nájezdů, mostků • meliorace, lesní nádrže 50 % 50 % ze způsobilých výdajů (100% u cest) 200 tis. EUR min. 10 tis. Kč - max. 200 tis. EUR Termín příjmu žádostí : 18.10. – 31.10. 2011 • lesnická technika pouze pro obce hospodaříci v lesích o výměře min. 3 ha • žadatel respektuje pravidlo "de minimis"

8 • stálé výstavní expozice a muzea • studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova • další dotační možnosti jsou i pro podnikatelské subjekty na venkově – podpora zakládání podniků (Mikropodniky do 10 zaměstnanců)

9 Vaše dotazy? DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení a služby 3) Ochrana kulturního dědictví 4) Investice do lesů 1) Obnova a rozvoj vesnic 2) Občanské vybavení."

Podobné prezentace


Reklamy Google