Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační příležitosti. MMR Program obnovy a rozvoje venkova • Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační příležitosti. MMR Program obnovy a rozvoje venkova • Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá."— Transkript prezentace:

1 Dotační příležitosti

2 MMR Program obnovy a rozvoje venkova • Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

3 Financování ochrany ŽP • Národní programy • Fondy a programy EU: Revolvingový fond MŽP (programy s pozitivním vlivem na ŽP a udržitelný rozvoj), Program švýcarsko – české spolupráce, …, OPŽP http://www.mzp.cz/cz/financovani_ochran a_zivotni_prostredi

4 OPŽP 1.Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2.Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3.Udržitelné využívání zdrojů energie 4.Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5.Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 6.Zlepšování stavu přírody a krajiny 7.Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu

5 ROP Střední Čechy • Domovy pro seniory • Volnočasové aktivity • Regionální dopravní infrastruktura - silnice II. a III. třídy • Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu • Udržitelné formy veřejné dopravy – (P+R, B+R, cyklodoprava) • …. http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

6 Další ministerstva ČR (státní i strukturální fondy) • Ministerstvo kultury: Státní fond kultury ČR • MŠMT: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP rozvoj lidských zdrojů, OP výzkum a vývoj pro inovace • MPO: Operačního programu Podnikání a inovace

7 PRV I (obce do 500 obyvatel) • Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací (modernizace zemědělských podniků, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, pozemkové úpravy • Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

8 PRV II (obce do 500 obyvatel) Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy: Obnova lesního potenciálu po kalamitách Neproduktivní investice v lesích Zvyšování společenské hodnoty lesů Výzva: červen 2011

9 PRV III (obce do 500 obyvatel) 1.Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova (diverzifikace činnosti nezemědělské povahy, zakládání podniků, cestovní ruch) 2.Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (obnova a rozvoj vesnic, občanská vybavenost a služby, ochrana a rozvoj kulturního dědictví) 3.Opatření ve vzdělávání a informování hospodářských subjektů

10 LEADER - KVĚTEN 2011 • Infrastruktura a vzhled obcí – Fiche 3 • Stavební práce – rekonstrukce a výstavba. • Místní komunikace, včetně vodopropustných, chodníky. • Veřejná prostranství – náměstí, parky apod. • Technická infrastruktura – elektřina, plyn, osvětlení, rozhlas atd. • Veřejná zeleň – nákup a výsadba. • Nákup techniky pro údržbu zeleně – traktůrek, sekačka, křovinořez apod.

11 LEADER - KVĚTEN 2011 • Fiche 2 - cestovní ruch (malokapacitní ubytování, půjčovny sportoních potřeb atp. • Fiche 6 - vzdělávání dospělých (pro podnikání a konkurenceschopnost firem i obcí)

12 Středočeský kraj - fondy hejtmana • Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof • Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS • Fond sportu volného času a primární prevence • Fond kultury a obnovy památek • Humanitární fond – sociální a zdravotní oblast • Fond životního prostředí a zemědělství • Fond cestovního ruchu a podpory podnikání • Fond rozvoje obcí a měst • Program obnovy venkova • Fond dopravně bezpečnostních opatření

13 Nadace a další • Nadace Partnerství – místo pod stromy, bezpečně do škol • Nadace Proměny – hřiště MŠ • Nadace Bona • Nadace ČEZ • Nadace VIA • T - mobile • Nadace sportující mládeže • Czechinvest • Ministerstva - Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, MPO, MŠMT, MPSV …

14 Děkuji za pozornost Ing. Andrea Lichtenbergová alichtenbergova@atlas.cz 605133895


Stáhnout ppt "Dotační příležitosti. MMR Program obnovy a rozvoje venkova • Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá."

Podobné prezentace


Reklamy Google