Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti dotací a grantů pro CR v roce 2010. • Projektová dokumentace • Souhlas stavebního úřadu • Vyřešené majetkové vztahy k nemovitostem • Prostředky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti dotací a grantů pro CR v roce 2010. • Projektová dokumentace • Souhlas stavebního úřadu • Vyřešené majetkové vztahy k nemovitostem • Prostředky."— Transkript prezentace:

1 Možnosti dotací a grantů pro CR v roce 2010

2 • Projektová dokumentace • Souhlas stavebního úřadu • Vyřešené majetkové vztahy k nemovitostem • Prostředky na předfinancování

3 • III.1.3 Podpora cestovního ruchu • Podporované aktivity: a)budování pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tématických stezek b)výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití Program rozvoje venkova

4 • Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, zájmové sdružení právnických osob, fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské subjekty s kratší historií podnikání než 2 roky. Program rozvoje venkova

5 • Realizace projektu v obci do 2000 obyvatel • Výše dotace: max. 56 % • 50 000 – 10 000 000 Kč • Udržitelnost 5 let • 06/2010 Program rozvoje venkova

6 • Osa 3 – 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu • Podporované aktivity: • Výstavba turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení • Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační, kulturních zařízení pro cestovní ruch • Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit, zařízení pro kongresovou turistiku, zařízení určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) • Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst Regionální operační program NUTS II Jihozápad

7 • Oprávnění žadatelé: • Kraje, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace • Malé a střední podniky s minimálně 2letou historií • Zájmová sdružení právnických osob Regionální operační program NUTS II Jihozápad

8 • Místo realizace projektu • Výše dotace: 46 % - 92,5 % • Rozpočet projektu: minimálně 2 000 000 Kč • 2. čtvrtletí 2010 Regionální operační program NUTS II Jihozápad

9 • Osa 3 – 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního, 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu • Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek, veřejných prostranství v památkově chráněných územích, restaurování movitých kulturních památek • Podpora marketingu v cestovním ruchu, propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu, internetové informační systémy CR (rezervační, objednávkové systémy atd. ) Regionální operační program NUTS II Jihozápad

10 • Podporované aktivity: • spolupráce lázní a lázeňských míst, kulturních center, sportovních středisek a areálů • spolupráce se zemědělským sektorem (venkovská turistika,využívání místních surovin, bioproduktů apod.), spolupráce s tradičními průmyslovými obory (např. sklářství, výroba porcelánu apod.) • vybudování přeshraniční turistické infrastruktury (např. trasy pro • pěší a běžkaře, cyklostezky, hipostezky, naučné trasy • projekty zaměřené na přípravu produktů cestovního ruchu pro cílové skupiny návštěvníků (např. pro hlavní sezóny i mezisezóny), produktů zaměřených např. na přiblížení historie a kultury oblasti, produktů, orientovaných na zprostředkování přírodního bohatství regionu atd. • vydávání dvojjazyčných informačních a propagačních materiálů Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

11 • Oprávnění žadatelé: • Kraje, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšní společnosti, • Zájmová sdružení právnických osob, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

12 • Výše dotace: 90 % • Rozpočet projektu: minimálně 25 000 (20 000) Euro • Průběžný příjem žádostí Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

13 Děkuji za pozornost Jindřich Štěpánek stepanek@rras.cz stepanek@rras.cz


Stáhnout ppt "Možnosti dotací a grantů pro CR v roce 2010. • Projektová dokumentace • Souhlas stavebního úřadu • Vyřešené majetkové vztahy k nemovitostem • Prostředky."

Podobné prezentace


Reklamy Google