Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady ROP – možnosti pro cestovní ruch Datum: Místo: Prezentuje: 18. 10. 2007 Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady ROP – možnosti pro cestovní ruch Datum: Místo: Prezentuje: 18. 10. 2007 Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady ROP – možnosti pro cestovní ruch Datum: Místo: Prezentuje: 18. 10. 2007 Ostrava Hana Gavlasová

2 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady Obsah prezentace A.Nové možnosti v programovacím období 2007-2013 B.Regionální operační program C. Závěr

3 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady A. Nové možnosti v programovacím období 2007 - 2013 Konvergence (Cíl 1) Evropská územní spolupráce (Cíl 3) OP Životní prostředí (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, ÚV) ROP Moravskoslezsko Integrovaný OP (MMR) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce CZ-SK CZ-PL Přeshraniční spolupráce Regionální operační programy jednotlivých NUTS II (7) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

4 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. Regionální operační program 1.Regionální infrastruktura a dostupnost 2. Podpora prosperity regionu 3. Rozvoj měst 4. Rozvoj venkova

5 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP – oblasti podpory Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 Prioritní osy 1. Regionální infrastruktura a dostupnost 2. Podpora prosperity regionu 3. Rozvoj měst 4. Rozvoj venkova Oblasti podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 2.1. Infrastruktura veřejných služeb 3.1. Rozvojové póly regionu 4.1. Rozvoj venkova 1.2. Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 2.2. Rozvoj cestovního ruchu 3.2.Subregionální centra 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti 2.3. Podpora využívání brownifelds 1.4. Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 2.4. Marketing regionu

6 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Specifické cíle:  Využít industriální památky, technické zajímavosti a památky kulturního dědictví jako atraktivity cestovního ruchu.  Připravit vytipované památky pro zápis do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.  Budovat a rozvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílovou skupinu „rodina s dětmi“ (turistické „rekreačně-zábavní“ a sportovní areály).  Budovat a modernizovat vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství.  Přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury.

7 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Zvýhodněny budou projekty, které: a)jsou svým vybavením přizpůsobeny a atraktivní pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“, b)jsou vybaveny pro potřeby cykloturistů (uzamykatelné prostory pro kola, cykloservis apod.), c)jsou vybaveny pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.

8 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity: Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických zajímavostí pro jejich využití jako atraktivit CR.  Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (příjezdové komunikace, doprovodné parkoviště, soc. zařízení apod.). Předpokladem pro podporu těchto památek je nutné zajištění min. otevírací doby objektů a informační (průvodcovské) služby.

9 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity (pokračování): Dosažení zápisu do seznamu UNESCO u památek, uvedených v Indikovaném seznamu kulturních statků ČR pro zápis do UNESCO na období 2007 – 2018.  Cílená podpora vybraných objektů či míst při formálním postupu žádosti o zařazení do UNESCO.  Podpora při budování či rekonstrukci vhodné infrastruktury u těchto objektů/atraktivit.

10 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity (pokračování): Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství.  Vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turisty a CR (včetně zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu).  Podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.  Modernizace sportovních areálů s prioritou komplexnosti těchto areálů (jednotné odbavovací a informační systémy) a k celoročnímu využití.  Atrakce a produkty prodlužující sezónnost v regionu.

11 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity (pokračování): Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch.  C yklistické stezky a doprovodná infrastruktura (vázáno na komplexní projekty cestovního ruchu),  Naučné turistické trasy,  Orientačně-informační systém cestovního ruchu,  Hippostezky,  Doprovodná infrastruktura pro vodní aktivity a turistiku,  Obnova turistického značení (i běžkařských tratí).

12 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Forma podpory a její výše:  Dotace ve výši max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů.  U veřejné podpory:  Velký podnik (obec, NNO) – dotace max. 40 %  Střední podnik – dotace max. 50 %  Malý podnik – dotace max. 60 %  Min. celk. způsobilé náklady projektu - 2 mil. Kč (0,5 mil. Kč u značení tras)

13 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Příjemci podpory:  MSK a organizace jím zřízené a založené,  Obce a organizace zřízené a založené obcemi,  Dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené dobrovolnými svazky obcí,  NNO,  Organizační složka státu,  Podnikatelské subjekty.

14 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení  Podmínkou podpory je zlepšení poskytovaných služeb ubytovacího zařízení a jejich certifikace dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, stanovené Českou centrálou cestovního ruchu.  Pro předložení projektu je nutné vlastnit osvědčení o certifikaci ubytovacího zařízení nebo alespoň závazek certifikace podle kritérií České centrály cestovního ruchu do data ukončení projektu.

15 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Zvýhodněny budou projekty, které: a)jsou svým vybavením přizpůsobeny a atraktivní pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“, b)jsou vybaveny pro potřeby cykloturistů (uzamykatelné prostory pro kola, cykloservis apod.), c)jsou vybaveny pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.

16 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Podporované aktivity: Zvýšení kvality ubytování:  Výstavba a rekonstrukce ubytovacích zařízení pro potřeby cestovního ruchu,  Zlepšení vybavení pokojů dle požadavků certifikace,  Modernizace sociálního zařízení,  Přehledné značení uvnitř i vně ubytovacího zařízení, informační systém,  Navýšení kapacity stravovacích prostor, modernizace kuchyně.

17 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Podporované aktivity (pokračování): Zvýšení kvality doprovodných služeb:  Modernizace a vybudování doprovodné infrastruktury k ubytovacímu zařízení (hřiště, bazény, vnitřní relaxační a sportovní zařízení apod.),  Úschovny a půjčovny lyží a kol,  Vybavení pro základní servis (kol a lyží, uzamykatelné boxy na kola apod.),  Parkovací plochy, příjezdové komunikace,  Vzdělávání personálu (zaměstnanců),  Náklady na prvotní propagaci (letáky, web stránky).

18 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Forma podpory a její výše:  Dotace ve výši max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů.  U veřejné podpory:  Velký podnik (obec, NNO) – dotace max. 40 %  Střední podnik – dotace max. 50 %  Malý podnik – dotace max. 60 %  Min. celk. způsobilé náklady projektu - 2 mil. Kč

19 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Příjemci podpory:  Obce a organizace zřízené a založené obcemi,  Dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené dobrovolnými svazky obcí,  NNO,  Malé a střední podniky,  Podniky ve městě s lázeňským statutem.

20 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady C. Závěr V případě dalších dotazů a konzultačních potřeb nás kontaktujte na tel.: 552 303 546 nebo nás navštivte na adrese: Hrabákova 1/1861 Ostrava-Moravská Ostrava (poblíž Krajského soudu) případně nám napište na e-mail: info@rr-moravskoslezsko.cz Užitečné informace naleznete na našich webových stránkách: www.rr-moravskoslezsko.cz

21 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady Děkuji za pozornost Ing. Hana Gavlasová Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady


Stáhnout ppt "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady ROP – možnosti pro cestovní ruch Datum: Místo: Prezentuje: 18. 10. 2007 Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google