Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled fichí Budujeme region se společnou budoucností Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled fichí Budujeme region se společnou budoucností Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Přehled fichí Budujeme region se společnou budoucností Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Fiche č. 1 Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí Hlavní opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Vedlejší opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Cílem je: Podpora investic do infrastruktury a vzhledu obcí Záměry: a)zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí •budování a obnova místních a účelových komunikací včetně doprovodné inf. •zlepšení vzhledu obcí (parky, aleje, hřbitovy, parkoviště, osvětlení, oplocení, mobiliář, info plochy, bus čekárny, altány, požární nádrže...) •sítě technické infrastruktury (el. vedení, rozhlas, kamery, měřič rychlosti) •nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství (pila, sekačka, štěpkovač,komunální úklidová linka, sněhová fréza) b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu c) územní plán Žadatelé: •Obce a),b),c) •Svazky obcí a),b) •NNO a) •Církve a) Způsobilé výdaje: 50tis.-1,5 mil. Kč Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů projektu ze kterých je stanovena dotace Režim podpory: de minimis 90%, nezakládající veřejnou podporu 90% Pozn. Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření

3 Fiche č.2 Občanská vybavenost Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Cílem je: Podpora občanské vybavenosti •zlepšovat chybějící občanské vybavení a služby v obcích (péče o děti, zdraví, sport, volnočas.a., vzdělávání, sociální infrastruktura) •vytvářet a obnovovat zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity z •zlepšit vybavenost pro veřejnou správu, školící centra, hasičské zbrojnice •nákup mikrobusu •drobná obnova kulturního dědictví venkova Žadatelé: •Obce •NNO •Svazky obcí •Církve Způsobilé výdaje: 50 tis.-1,5 mil. Kč Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů Pozn.č.1 III.2.2. musí být kulturní památka (třeba doložit potvrzení/rozhodnutí zastupitelstva obce) Pozn. č.2 Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření Režim podpory: de minimis 90%, nezakládající veřejnou podporu 90%,

4 Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta Hlavní opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace Cílem je: Vzdělávání hospodářských subjektů( podnikatelé, živnostníci, zemědělci) působících na venkově v oblasti osy III. (vzdělávací akce/exkurze) •diverzifikace zemědělství F5 •mikropodniky F7 •cestovní ruch F4,F8 •obnova a rozvoj vesnic – infrastruktura F1 •občanské vybavení a služby, ochrana kulturního dědictví - F2 a F6 Žadatelé: •Obce •Svazky obcí •NNO Způsobilé výdaje: 10 tis. až 500 tis. Kč Max. výše dotace: 100 % způsobilých výdajů Podmínka: min. 12 účastníků, u PC kurzů 6, na závěr akce osvědčení Režim podpory: de minimis 100%

5 Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace Hlavní opatření: III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu Vedlejší opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, hippostezky a další tématické stezky Cílem je: Rozvoj cestovního ruchu ve spojení s využitím jedinečného přírodního a kulturního dědictví regionu, využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky •výstavba a modernizace malokapacitních ubytovacích zařízení (min. 5 pokojů –max. 60 lůžek, kempy,skupiny chat či bungalowů) •výstavba a modernizace stravovací zařízení •výstavba a modernizace půjčovny sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití •propagace - ne u blokových výjimek; jinak do 20% způsobilých výdajů Žadatelé: •Obce, Svazky obcí •NNO •FO a PO podnikající v zemědělství •Podnikatel v cestovním ruchu •Zájmová sdružení právnických osob Způsobilé výdaje: 50 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: max. 60% způsobilých výdajů dle velikosti podniku (malé do 50 osob a obrat do 10 mil EUR, střední do 250 osob a obrat do 50 mil EUR) Podmínka: stravovací zařízení pouze ve vazbě na ubytovací zařízení, kapacita stravovacího zařízení nesmí přesahovat ubytovací kapacitu Pozn. Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření Režim podpory: de minimis 60,50,40%, nařízení o blokových výjimkách 60,50,40% dle velikosti podniku

6 Fiche č. 5 Nové příležitosti pro zemědělce Hlavní opatření: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Cílem je: Podpora zemědělců v nezemědělských činnostech Záměry: a) diverzifikace činností nezemědělské povahy (provozovna, stroje, propagace) b) výstavba a modernizace bioplynové stanice c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Propagace do 20% způsobilých výdajů Žadatelé: •FO a PO podnikající v zemědělství min. 2 roky •Osoby sdružené smlouvou o sdružení pro b) Způsobilé výdaje: 100 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: b) 30%;a),c),d )60% způsobilých výdajů dle velikosti podniku (malé do 50 osob a obrat do 10 mil EUR, střední do 250 osob a obrat do 50 mil EUR) Režim podpory: pro a) c) a d) de minimis 60,50,40%, nařízení o blokových výjimkách 60,50,40% dle velikosti podniku

7 Fiche č. 6 Kulturní dědictví venkova Hlavní opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření : III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Cílem je: Podpora kulturního dědictví Záměry: a)studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova (nemovité, movité, nehmotné - recepty), propagace do 20% způsobilých výdajů b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova (nemovité a movité –zvony, knihy, nástroje) c)stálé výstavní expozice a muzea Propagace do 20% způsobilých výdajů Žadatelé: •Obce, Svazky obcí •NNO •Církve •FO a PO pro hlavní opatření Způsobilé výdaje: 50 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů Pozn.č.1 III.2.2. musí být kulturní památka (třeba doložit potvrzení/rozhodnutí zastupitelstva) Pozn. č.2 Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření Podmínky: b) a c) pouze investiční výdaje Režim podpory: de minimis90%, nezakládající veřejnou podporu 90%,

8 Fiche č. 7 Podpora drobného podnikání Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Cílem je: Podpora mikropodniků a jejich rozvoje v oblasti výroby, zpracování a služeb •tvorba pracovních míst a nových živností •nákup strojů a vybavení pro rozvoj mikropodniku •stavební výdaje na výstavbu a rekonstrukci či modernizaci provozovny •propagace do 20% způsobilých výdajů Žadatelé: •FO a PO – kategorie mikropodniků (nezemědělec) Způsobilé výdaje: 50 tis. až 2 mil. Kč Max. výše dotace: 60% způsobilých výdajů Podmínky: mimo činnosti viz. příloha č. 7(zpracování, produkce či uvádění na trh rostlinné a živočišné výroby) Režim podpory: •bloková vyjímka: 60 %(těžba, stavebnictví, zpracov. průmysl, obchod, opravy vozidel, počítačů, poskytování osobních služeb) •de minimis: 60 % vše viz. bloková výjimka + doprava, skladování, informační činnosti, administrativní, vědecké a profesní činnosti, sportovní zařízení)

9 Fiche č. 8 Rozhledny a naučné stezky Hlavní opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky Cílem je: Rozvoj aktivit v cestovním ruchu •tvorba či obnova stezek i lyžařských mimo území lesů (nad 50%) •budování rozhleden •budování informačních tabulí •budování odpočinkových míst •budování mostků, lávek, zábradlí,vyhlídek •budování úvazišť na koně •propagace do 20% způsobilých výdajů Žadatelé: •Obce, Svazky obcí •NNO •Zájmová sdružení práv. osob •FO a PO (zemědělci) •Podnikatelé v cestovním ruchu Způsobilé výdaje: 50 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů Podmínky: de minimis 90%, nezakládající VP 90%, nařízení o blokových výjimkách 60,50,40% dle velikosti podniku


Stáhnout ppt "Přehled fichí Budujeme region se společnou budoucností Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google